Program

luni-vineri

900- 1700

 

 Informaţii suplimentare:

tel:  0(231) 52-400,                          0(231) 52-404,                        0(231) 52-337

e-mail:  admiterea.usarb@gmail.com

                admitere@usarb.md

fax:  +373 231 52 439

 

 


Ciclul II, Master

Rezultatele finale ale concursului de admitere la studii superioare de master, Ciclul II    buget    taxă   

Rezultatele preliminare ale concursului de admitere la studii superioare de master, Ciclul II    Detalii

Planul de înmatriculare la studii superioare de master, Ciclul II,  pentru anul universitar 2018-2019 

Fișa de înscriere la concursul de Admitere-2018, studii superioare de master, ciclul II  

Acte necesare pentru înscrierea la c0ncursul de Admitere-2018, studii superioare de master, ciclul II 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la  studii superioare de masterat, ciclul II 

Calendarul admiterii la studii superioare de master, ciclul II 

Regulamentul admiterii la Ciclul II - studii superioare de master

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2018-2019, Ciclul II, studii superioare de master