Program

luni-vineri

900- 1700

 

 Informaţii suplimentare:

tel:  0(231) 52-400,                          0(231) 52-404,                        0(231) 52-337

e-mail:  admiterea.usarb@gmail.com

                admitere@usarb.md

fax:  +373 231 52 439

 

 


Ciclul I, Licentă

Planul de admitere la studii superioare de licență, Ciclul I, studii cu frecvență 

Planul de admitere la studii superioare de licență, Ciclul I, studii cu frecvență redusă 

 Fișa de înscriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de Bacalaureat  

 Fișa de însriere la concursul de Admitere, studii superioare de licență, ciclul I, pentru deținătorii diplomei de studii profesionale (colegii, instituții de învățămând tehnic postsecundar/și postsecundar terțiar)/ superioare  

 Acte necesare pentru înscrierea la concursul de Admitere-2018, ciclul I    

 Categoriile de candidați ce se pot înscrie la concursul de Admitere la cota de  15%  din numărul de locuri bugetare 

 Categoriile de candidați ce admit anumite facilități la concursul de Admitere 

Regulamentul admiterii la Ciclul I - studii superioare de licență

Calendarul admiterii la studii superioare de licenţă, ciclul I  RO / RU

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studii superioare de licență, ciclul I

Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2018-2019, Ciclul I, studii superioare de licență