Mesajul rectorului

Dragi prieteni!

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți este o instituție de învățământ superior fondată în anul 1945, cu o istorie bogată, tradiții și experiență, care își asumă rolul promotor al excelenței științifice, educaționale și culturale în societate. Din anul înființării și până în prezent Universitatea și-a diversificat oferta academică, dezvoltând programe de studiu la toate nivelele educaționale: licență, master, doctorat, formare continuă.

Le oferim studenților noștri oportunitatea de a explora la maxim potențialul lor, de a comunica cu cercetători de valoare chiar din prima fază a formării lor profesionale, inovația fiind parte integrantă a tuturor programelor noastre educaționale.

Calea spre o carieră de succes începe cu alegerea instituției de învățământ superior. Această decizie este una complexă și responsabilă, care adeseori determină nu doar traseul profesional, dar și destinul. Acele cunoștințe, abilități și competențe pe care le veți dezvolta pe parcursul studiilor la Universitate cu certitudine vor fi benefice atât pentru exercitarea profesiei, cât și în viața cotidiană.

Suntem mândri de succesele absolvenților noștri, care s-au afirmat în calitate de specialiști în domeniile lor de formare profesională: cadre didactice, filologi, traducători, educatori, juriști, economiști, ingineri, programatori, psihologi, asistenți sociali, jurnaliști, muzicieni etc.

Universitatea noastră este localizată într-un campus modern și elegant, chiar în centrul orașului Bălți, care include blocurile de studii, Biblioteca Științifică, Cantina studențească, săli de sport, săli pentru activități culturale, cămine.

Comunitatea academică a Universității – studenții, cadrele didactice, cercetătorii, personalul didactic-auxiliar și cel auxiliar, absolvenții și partenerii noștri, asigură un mediu progresiv și stabil, deschis pentru colaborări naționale și internaționale, mediu în care fiecare student și colaborator își poate dezvolta ideile creative și își poate realiza potențialul personal și profesional.

Vă așteptăm cu drag la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Vă îndemnăm să deveniți membri ai familiei academice USARB!

Rector,

Natalia Gașițoi