Activități

Consorțiul Proiectului ,,SPORIREA NIVELULUI DE INTERNAŢIONALIZARE AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (ELEVATE), Nr. de referință: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, a planificat și pune în acțiune un set de activități pentru perioada 15.10.2016 – 14.10.2019, care pot fi vizualizate pe pagina proiectului: http://elevate-project.md/activities/

Pachetele de lucru și activitățile preconizate pentru perioada 2016-2017 sînt reflectate pe pagina oficială a proiectului ELEVATE http://elevate-project.md/activities/activities-2016-2017/, cu specificarea

  • activităților în curs;
  • activităților finalizate;
  • activităților în așteptare;
  • activităților de viitor.