Despre

Proiectul Nr. 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP ,,Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova” (ELEVATE), din cadrul programului european ERASMUS + are drept scopdezvoltarea și implementa strategiilor, politicilor, măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample, care ar asigura o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și al cercetării, ar spori nivelul de stabilire a relațiilor internaționale în universitățile din Moldova, ar facilita creșterea calității și domeniul de aplicare al parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Perioada de realizare a proiectului:    15.10.2016 – 14.10.2019

Obiective:

 • Dezvoltarea și promovarea legislației naționale care va spori procesul de internaționalizare a învățământului superior și al cercetării .

 • Crearea oportunităților de integrare universitară prin intermediul politicilor instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor.

 • Sporirea capacităților instituționale pentru participarea efectivă la colaborări internaționale la scară largă.

Finalități:

 • Strategia națională de internaționalizare a învățământului superior și a cercetării;

 • Standarde naționale de acreditare pentru diplome comune și duble;

 • Strategia națională de mobilitate academică și recunoaștere a diplomelor;

 • Strategii de internaționalizare a universităților;

 • Orientări universitare pentru recunoașterea academică a gradelor și perioadelor de mobilitate;

 • Strategii universitare de crestere a calitatii si scopului mobilitatii academice;

 • Orientări universitare pentru recrutarea de doctoranzi străini, profesori și cercetători;

 • Planul de acțiune universitar pentru participarea la Spațiul European de Cercetare;

 • Recomandări pentru managementul proiectelor de cercetare universitară și dezvoltarea de talente;

 • Instrumentul de benchmarking online al internaționalizării învățământului superior și cercetării.

Structura managerială a proiectului ELEVATE poate fi vizualizată la http://elevate-project.md/management-structure/, iar organele executive sânt reflectate la http://elevate-project.md/bodies/

Cei 14 parteneri ai proiectului ELEVATE vor implemeta 7 pachete de lucu http://elevate-project.md/work-packages-structure/ respectând perioadele de timp http://elevate-project.md/timeline/

Mai multe detalii despre proiectul ELEVATE găsiți la http://elevate-project.md/project-details/