Echipa


INSTITUȚIA APLICANT

 1. Academia de Studii Economice din Moldova
www.ase.md

PARTENERI DIN UE

 1. Universitatea Maastricht (Graduate School of Governance -MGSOG), Ţările de Jos 
www.maastrichtuniversity.nl
 1. Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius, Lituania
www.mruni.eu
 1. Noua Universitate Buckinghamshire din Marea Britanie
www.bucks.ac.uk
 1. Universitatea Maribor din Slovenia
www.um.si
 1. Universitatea Siegen din Germania
ecdpm.org

 PARTENERI DIN REPUBLICA MOLDOVA

 1. Universitatea Tehnică a Moldovei 
www.utm.md
 1. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
www.uasm.md
 1. Universitatea de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți 
www.usarb.md
 1. Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul 
www.usch.md
 1. Universitatea de Stat din Comrat
www.kdu.md
 1. Consiliul Național al Rectorilor din Moldova
 
 1. Ministerul Educației al Republicii Moldova 
www.edu.gov.md

PARTENERI ASOCIAȚI

 1. TRIMETRICA S.R.L.  
www.trimetrica.com

ECHIPA USARB

 • Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ., Rector;
 • Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., prim prorector, prim prorector pentru activitatea didactică;
 • Nelli AMARFII-RAILEAN, dr., conf. univ., prorector pentru relații internaționale;
 • Gheorghe NEAGU, dr., conf. univ., prorector pentru învățămînt cu frecvență redusă și formare continuă;
 • Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., Preşedinte al Comisiei pentru proiecte şi Relaţii de Parteneriata Senatului Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi - coordonator instituțional al proiectului;
 • Svetlana MELNIC, metodist-coordonator la Departamentul relații internaționale;
 • Valentina ȚURCAN, metodist la Departamentul relații internaționale;
 • Nona DEINEGO , dr., conf. univ. la Catedra de Informatică și matematică;
 • Ana BEJENARI, contabil-şef.