Specializări Ciclul II, studii superioare de master

  • Specializarea: "Tehnologii de instruire şi producere"

- Plan de învăţămînt (rom)

- Plan de învăţămînt (rom) 2016