Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ ModTech 2012”

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ ModTech 2012”

În perioada 23-26 mai 2012, în oraşul Sinaia (România), a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ ModTech 2012”. În şedinţele Conferinţei au participat savanţi şi cercetători din mai multe ţări (România, Italia, Franţa, Japonia, Germania, Polonia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Serbia, Ukraina, etc). Republica Moldova a fost reprezentată de două delegaţii, cea de la Universitatea Tehnică a Moldovei şi a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Domnul dr. hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul laboratorului „Utilaje şi tehnologii neconvenţionale” privind formarea peliculelor nano-metrice de oxizi pe suprafeţe metalice, cât şi a peliculelor micrometrice din grafit. În rezultat, de către delegaţia din Japonia, prof. Pavel TOPALĂ, împreună cu prof. Dumitru NEDELCU (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi) şi prof. Loredana SANTO (Italia) au fost selectaţi şi invitaţi să participe la Conferinţa ICCCI 2012 în oraşul Osaka, în perioada 2 - 5 septembrie 2012, iar, pentru perioada 29 august - 1 septembrie 2012, pentru ei, se vor organiza seminare ştiinţifice la Universităţile din Tokyo, Shinjyuku şi Kyoto .

La întoarcere de la această Conferinţă, d-l prof. Pavel TOPALĂ a adus şi trei distincţii: Premiu de excelenţă şi Diplomă, Diplomă pentru activitatea la Conferinţă în calitate de preşedinte al secţiunii 7 „Tehnologii moderne” şi o Diplomă de participare, şi, desigur, un volum important de lucrări ştiinţifice de ultimă oră.