SEMINAR ŞTIINŢIFIC

În data de 29 martie 2013, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Reale, şi-a desfăşurat lucrările şedinţa Seminarului ştiinţific al facultăţii, la care au participat cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

În cadrul Seminarului, cu o comunicare ştiinţifică, a venit Aleksandar MAKEDONSKI, dr., prof. la Universitatea Tehnică din Sofia, Bulgaria. Dumnealui a sosit la Facultatea de Ştiinţe Reale în cadrul programului de mobilitate CEEPUS III CIII-BG-0613-02-1213 - NANOTECHNOLOGIES, MATERIALS AND NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES - UNIVERSITY COOPERATION IN RESEARCH AND IMPLEMENTATION OF JOINT PROGRAMS IN STUDY BY STIMULATE ACADEMIC MOBILITY, şi a prezentat rezultatele cercetărilor ce ţin de elaborarea instalaţiilor de prelucrare concomitentă a oţelului cu ultrasunet şi câmpuri magnetice. Prezentarea a fost ascultată cu mare interes şi a provocat discuţii ştiinţifice îndelungate, îndeosebi referitor la fundamentarea teoretică a proceselor fizico-chimice care însoţesc prelucrare oţelului. De asemenea, din partea Dlui MAKEDONSKI a fost înaintată propunerea de colaborare între savanţii bălţeni şi cei din Bulgaria. Propunerea a fost acceptată şi urmează a fi concretizată şi semnată în timpul apropiat. S-a convenit continuarea practicii de prezentare a rezultatelor ştiinţifice în cadrul seminarelor comune moldo-bulgare, participări la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice.

Pentru Prof. Aleksandar MAKEDONSKI de către coordonatorul local Prof. Pavel Topala a fost organizată o întîlnire cu acad. Ion Tighineanu, vice-preşedinte al AŞM, şi o vizită la Institutul de Cercetări ELIRI în cadrul căreia au fost organizate discuţii pe marginea micro- şi nano-tehnologiilor şi vizitate laboratoarele institutului. La discuţiile purtate la institutul ELIRI au participat directorul general Ceban Vladimir, vice-directorul general pentru ştiinţa Efim Badinter, şeful de laborator Anatolii Ioişer.

 

Secvenţe din cadrul Seminarului ştiinţific de la Facultatea de Ştiinţe Reale