Seminarul de instruire „Proposal Writing Workshop”

 

În perioada 22 – 24 aprilie 2013, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, şi-a desfăşurat şedinţele Seminarul de instruire „Proposal Writing Workshop”, pentru cadrele didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului “Enhancing the capacities of the ELIRI Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence”, coordonator de proiect prof. Pavel TOPALA. În organizarea activităţilor seminarului, pregătirii materialelor, elaborarea certificatelor pentru participanţi, translarea conţinuturilor din limba engleză în limba română au participat următorii membri ai echipei proiectului: Alexandr OJEGOV, Iulia IGNATIUC, Marina GORODENCO, Valeriu ABRAMCIUC şi Vitalie BEŞLIU. Scopul Workshop-ului a fost informarea şi exersarea în activităţile de scriere a propunerilor de proiect în cadrul Programului FP7.

Seminarul a fost promovat de Michael REMES, consultant al firmei internaţionale EFPConculting.

În cadrul Seminarului, au fost realizate şi activităţi practice de proiectare şi management a resurselor financiare din cadrul proiectului.

În data de 24 aprilie 2013, expertul Michael REMES a acordat consultaţii separate pentru participanţii la Seminar. De asemenea, a avut loc o întâlnire a expertului Michael REMES şi profesorului Pavel TOPALA cu prim-prorectorul Alexandru BALANICI. Dl Michael REMES şi-a exprimat mulţumirea privind modul de organizare a Seminarului şi calitatea echipei, a menţionat cu satisfacţie nivelul de cunoaştere a limbii engleze de către colaboratorii Universităţii. De asemenea, Dl REMES şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine Universitatea bălţeană în vederea înaintării propunerilor de proiect pentru programele FP7 şi HORIZON 2020.

 

Modelul Certificatului Seminarului

Audienţi ai Seminarului au fost 56 persoane.

 

LISTA PARTICIPANŢILOR

la Seminarul „Proposal Writing Workshop”,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 22 – 24 aprilie 2013

1. Abramciuc Valeriu

2. Baghici Nicoleta

3. Banaru Natalia

4. Beşliu Vitalie

5. Bleandură Nicoleta

6. Cazac Ianina

7. Chilat Sergiu

8. Chira Oxana

9. Cirimpei Adela

10. Cojocari Natalia

11. Cornoval Irina

12. Cozniuc Octavian

13. Creciun Aliona

14. Cupceanu Ana

15. Deinego Nona

16. Dumbrăveanu Lilia

17. Emeţ Galina

18. Evdochimov Radames

19. Fotescu Emil

20. Galiţ Valerii

21. Golubenco Liliana

22. Gorea Adela

23. Gorodenco Marina

24. Grădinaru Renata

25. Guzgan Dorin

26. Ignatiuc Iulia

27. Lacusta Elena

28. Leppink Jana

29. Matveeva Natalia

30. Nichitcin Corina

31. Ojegov Alexandr

32. Oleiniuc Maria

33. Pereteatcu Pavel

34. Petic Mircea

35. Pînzari Lilia

36. Pînzaru Alina

37. Plohotniuc Eugeniu

38. Popa Mihail

39. Popa Viorica

40. Popov Lidia

41. Postolache Victoria

42. Pşenicinîi Larisa

43. Puiu Dina

44. Puiu Rodica

45. Răciula Ludmila

46. Remes Michael

47. Sainenco Ala

48. Scutelnic Oxana

49. Strungar Oxana

50. Tatarinţeva Natalia

51. Tăbîrţa Alina

52. Tcaci Carolina

53. Topală Pavel

54. Ţaulean Micaela

55. Ţicău Vitalie

56. Zastînceanu Liubov

ecvenţe de la şedinţele Seminarului Proposal Writing Workshop