SEMINARUL „FP7 Overview”

SEMINARUL „FP7 Overview”, referitor la depunerea cererilor pentru proiecte din cadrul programului european PC7

În data de 05 iulie 2012, în aula 5.017, la ora 1100 , a avut loc SEMINARUL „FP7 Overview”, privind depunerea cererilor pentru proiecte din cadrul programului european PC7.

Seminarul a fost organizat cu ajutorul firmei EFP Consulting, din Israel.

Prezentările au fost realizate de către expertul de clasă internaţională Michael REMES.

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului nr. 294953 „MOLD-NANONET” Enhancing the capacities of the ELIRI Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence”. Coordonatorul proiectului la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi este dr. hab., prof. univ Pavel TOPALĂ.

 

LISTA PARTICIPANŢILOR

1. ŞARAGOV Vasilii

2. BUZDUGAN Vasile

3. HÎRBU Arefa

4. RUSNAC Vladislav

5. POSTOLACHI Igor

6. POSTOLACHI Valentina

7. BĂNCILĂ Simion

8. FOTESCU Emil

9. GHEORGHIŢĂ Liliana

10. CIOBANU Ion

11. ZASTÎNCEANU Liubov

12. ROTARI Elena

13. ABRAMCIUC Valeriu

14. PLOHOTNIUC Eugeniu

15. OLARU Ion

16. GUZGAN Dorin

17. BALANDIN Anton

18. PUIU Dina

19. IGNATIUC Iulia

20. BOTEZATU Vitalie

21. TALPĂ Serghei

22. OJEGOV Alexandr

23. BALANICI Alexandru

24. TOPALĂ Pavel

25. REMES Michael

 

În cadrul Seminarului, au fost prezentate şi analizate în detaliu aspecte ale perfectării setului de documente pentru aplicare la proiecte din cadrul programului european PC7, metodologia de căutare a partenerilor de proiect, formarea consorţiumului şi aprobarea acordului, precum şi alte probleme practice.