Vizita dr., hab., prof. univ P. Topala la Innsbruck

În perioada 01.02.2012 – 27.02.2012 profesorul Pavel Topala, decanul Facultăţii Ştiinţe Reale a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi a vizitat Laboratorul Fizica Plasmei al Institutului de Fizica Ionilor si Fizica Aplicata, Universitatea Leopold-Franzens din Innsbruck, Austria. Dl Topala a făcut cunoştinţă cu posibilităţile tehnice ale universităţii şi ale laboratorului Fizica Plasmei în particular şi a participat la efectuarea experimentelor ştiinţifice comune. Dl Topala a adus la cunoştinţa reprezentaţilor Universităţii din Innsbruck informaţia despre Proiectul MOLD-NANONET şi lucrările planificate în cadrul acestui proiect. Dl Topală a făcut o prezentare în cadrul unui seminar cu tema “The present stage of research into the application of pulsed electrical discharges in materials processing”, în care au fost prezentate realizările tehnologice şi ştiinţifice ale Universităţii din Bălţi în domeniul producerii acoperirilor nanostructurate cu ajutorul plasmei şi utilajul specializat creat pentru aceste scopuri.

Institutul de fizică ionică şi aplicativă din Innsbruck

Scrisoare de confirmare CEEPUS Topala Pavel