Catedra de științe ale educației

SCURT ISTORIC

Cele mai reprezentative momente de evoluție / restructurare care pun în evidență specificul și rolul catedrei de științe ale educației în activitatea Universității bălțene sunt:

1960 – ca rezultat al comasării Institutului Pedagogic din Chișinau cu Universitatea de Stat, facultatea Învățămînt primar a fost transferată la Institutul Pedagogic din Bălți.

1966 – Prin decretul Sovietului de ministri al RSSM N.1207/546 din 27 mai 1966 și ordinul Ministerului Învățămîntului RSSM N.212 din 28.06.1966 facultatea Învățămînt primar a fost reorganizată în facultatea  Pedagogie care avea ca elemente structurale catedrele Pedagogie, psihologie și metodica învățămîntului primar, Muzica și cantul.

1970 – în corespundere cu ordinul Ministerului Învățămîntului RSSM N.141 din 29.04.1970, în scopul perfecționării lucrului catedrelor, departamentul Pedagogia, psihologia învățămîntului  primar și educației preșcolare a fost restructurat în departamentul Pedagogie, psihologie și metodica învățămîntului primar. Catedra Metodica învățămîntului primar și educației preșcolare este reorganizată în catedra Pedagogie, psihologie și metodica educatiei preșcolare.

1976 – Prin ordinul Institutului Pedagogic de Stat din Bălți N.65-0 din 26.04.76 Facultatea Pedagogie a fost divizată în facultățile Pedagogia și metodica învățămîntului primar, Pedagogie și psihologie preșcolară. Conform acestui ordin la Facultatea Pedagogia și metodica învățămîntului primar au fost formate catedrele:

 • Pedagogie și metodica învățămîntului primar;
 • Educația muzicală și metodica muzicii în școala de cultură generală;
 • Catedra de muzică.

La facultatea de Pedagogie și Psihologie au fost create două catedre:

 • Pedagogie și metodica a educației preșcolare;
 • Psihologie generală și a copilului

Prin ordinul Institutului Pedagogic de Stat „A.Russo” din Balti Nr. 121-0 de la 16.09. 80 Catedra Pedagogie si metodica a educatiei prescolare  a fost divizata in doua catedre:

 • Pedagogie prescolara;
 • Metodica educatiei prescolare.

Conform ordinului Institutului pedagogic de Stat „A. Russo” din Balti Nr. 5-207 de la 19.06.91 Catedra „Pedagogie prescolara”  si Catedra „Metodica educaţiei preşcolare” au fost comasate în Catedra „Pedagogie şi Metodica educaţiei preşcolare”

1992 – a avut loc comasarea facultătilor Pedagogie și metodica învățămîntului primar și Pedagogie și Psihologie  preșcolară. Ca rezultat al comasării s-a creat facultatea “Pedagogie si Psihologie “ prin ordinul Rectoratului Universitatii “A. Russo” N.5-153 din 10.06.92.

1992 -   Prin ordinul rectoratului Universitatii de Stat din Balti N.5-153 din 10.06.92 a fost create în cadrul facultății Pedagogie si Psihologie urmatoarele catedre:

 • Pedagogie și metodica învățămîntului primar;
 • Pedagogie și metodica educației preșcolare;
 • Științe ale naturii și munca;
 • Limbi materne;
 • Pedagogie;
 • Psihologie.

1995 - Prin ordinul rectorului Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți  Nr.1-23 de la 14.07.95  catedrele Pedagogie și metodica învățamîntului primar și Pedagogie și metodica educației preșcolare au fost comasate  în catedra Învățămînt primar și Educație preșcolară.

2011 – Prin ordinul Rectorului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Nr. 05-424 din 25.08.2011, prin comasarea facultăţilor,  a fost constituită Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei şi Arte. În baza aceluiaşi ordin a fost constituită Catedra de Pedagogie, Învăţămînt primar şi preşcolar.

2013 – Prin ordinul Rectorului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Nr. 02-57 din 04.10.2013, prin comasarea facultăţilor, a fost constituită Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Psihologie şi Arte. În baza aceluiaşi ordin a fost constituită Catedra de Ştiinţe ale educaţiei.

 

Şef de catedră

conf. univ., dr., TATIANA ŞOVA

tel: 023152357


DATE DE CONTACT

e-mail:

catedra.se@usarb.md

str. Puşkin 38, Corpul VI

 

Laborant în învățământ

VERA DOLINȚA

tel: 023152485