Noutăţi, evenimente, avize

Concursul de rezolvare a problemelor de matematică

în memoria matematicianului Valentin Belousov

 

            În data de 29 aprilie 2017 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi s-a desfăşurat Concursul de rezolvare a problemelor de matematică în memoria matematicianului Valentin Belousov, ediţia a X-a, organizat pentru elevii claselor liceale - X, XI şi XII.

            La concurs au participat 212 liceeni din zona de nord a ţării (mun. Bălţi, r. Drochia, r.Sângerei, r. Făleşti, r. Râşcani, r. Rezina, r. Floreşti, r. Ungheni, r. Soroca). 

Performanţe deosebite au demonstrat următorii premianţi ai concursului:

Clasa X:

Locul I. Mihaela Armaş, I.P.L.T. „Constantin Stere”, or. Soroca, Prof. Rodica Baltă

Locul II. Marcel Ursu, L.T. „Vasile Alecsandri”, or. Ungheni, Prof. Lidia Leva

Locul III. Vadim Munteanu, L.T. „Ion Creangă”, or. Floreşti, Prof. Gheorghe Zabica

Menţiune: 

 • Ecaterina Ciobanu, L.T.R. „Ion Creangă”, m. Bălţi, Prof. Nina Cabac
 • Ivan Miron, L.T. „Alexandru Puşkin”, m. Bălţi, Prof. Alexandru Goriuk
 • Ana Tocarciuc, L.T. „Mihai Eminescu”, m. Bălţi, Prof. RadionBlîndu

 

Clasa XI:

            Locul I. Iulian Rusu, I.P.L.T. „Constantin Stere”, or. Soroca, Prof. Ludmila Baş

            Locul II. Vitali Pîrău, L.T. „Mihail Lomonosov”, m. Bălţi, Prof. Anna Selezniova

            Locul III. Ianec Umanschii, L.T. „Mihai Eminescu”, or. Drochia, Prof. Maria Ciuga

            Menţiune:

 • Ion Nesterovschii, L.T. „Ion Creangă”, m. Bălţi, Prof. Ludmila Spînu
 • Victoria Cozma, L.T. „Mihai Eminescu”, m. Bălţi, Prof. Teodor Talpă
 • Grosu Cristian, L.T. „Vasile Alecsandri”, or.Ungheni, Prof. Lidia Leva

 

Clasa XII:

            Locul I. Vasile Enachi, L.T. „Mihai Eminescu”, or. Ungheni, Prof. Nina Neamţu

            Locul II. Cetulean Maxim, I.P. L.T. „Constantin Stere”, or. Soroca, Prof. Ludmila Baş

            Locul III. Gabriela Ciobanu, L.T. „Vasile Alecsandri”, m. Bălţi, Prof. Adriana Cioruţa

            Menţiune:

 • Dan Darii, L.T. „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, m. Bălţi, Prof. Maria Plăcintă
 • Alexandra Raţa, L.T. „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, or. Drochia, Prof. Alexandru Leahu
 • Dumitru Manea, L.T. „Mihai Eminescu”, or. Drochia, Prof. Maria Ciuga

 

Le aducem sincere mulţumiri conducerii Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Companiei Rusnac-MoldAqua, Companiei Specializate TexAgroTeh S.R.L., USA Link System, MihailColesnicGrup, Asociaţiei Obşteşti Asociația Antreprenorilor Absolvenţi ai Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru sponsorizarea concursului şi Direcţiilor de Învăţământ raionale pentru colaborare.

Catedra de matematică şi informatică


Studenții bălțeni au obținut locuri premiante la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești din Târgoviște, România

 

În perioada 6-7 aprilie 2017, la  Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgoviște, România, s-a desfășurat Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești.

Conferința a reunit studenți din România și Republica Moldova. Din partea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului au participat la eveniment:

-  Ilie BABCENCO, gr. FB31Z, cu lucrarea „Eficiența contractării împrumuturilor de stat în Republica Moldova”;

-  Rodica PREAȘCA, gr. IM21Z, cu lucrarea „Impactul metodei POKA YOKE asupra proceselor tehnologice”;

-  Denis PINTILIE, gr. IM21Z, cu lucrarea „Rolul resurselor regenerabile în dezvoltarea economică durabilă”;

-  Mădălina URSU, gr. IM21Z, cu lucrarea „Eficiența aplicării instrumentelor de calitate Q7 și M7 în inginerie”;

-  Andrei REICU, gr. IM21Z, cu lucrarea “Rolul standardelor ISO pentru dezvoltarea strategică a întreprinderii”.

Comunicările studenților au fost ghidate de:

- dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ,

- dr., lector univ. Victoria POSTOLACHE,

- drd., asist. univ. Dorin GUZGAN.

     Pe marginea lucrărilor prezentate au fost dezbătute problematici de natură socio-economică, managerială și financiară.

     Numărul impunător al comunicărilor științifice, precum și profesionalismul participanților la eveniment nu au speriat studenții bălțeni. În aceste condiţii de competiţie reală, ei au reuşit să câştige trei premii în secțiuni diferite:

-     Premiul mare din partea dlui prof. univ., dr. Ion STEGĂROIU (ex-decan) - Ilie BABCENCO, coordonator dr., lector univ. Victoria POSTOLACHE;

-     Locul I – Rodica PREAȘCA, coordonator dr., lector univ. Victoria POSTOLACHE;

-     Locul III - Denis PINTILIE, coordonator dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ.

Felicitări călduroase studenților de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului care au făcut față provocării de a pregăti și de a prezenta cu brio comunicările științifice în fața colegilor din România! Fiți activi, creativi, curajoși și responsabili în continuare!

Felicitări cadrelor didactice care prin implicare și dăruire au susținut performanțele academice și științifice ale studenților!

Aducem mulțumiri gazdelor pentru invitația la eveniment și primirea caldă și prietenoasă.

Venim cu un mesaj de gratitudine adresat administrației Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, precum și pentru Președintele Consiliului științific, dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ, pentru contribuția valoroasă la consolidarea relațiilor de parteneriat între ambele instituții, dumnealui fiind și curatorul grupei IM21Z.

Amintim faptul că participarea studenților în cadrul Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice reprezintă o continuitate a demersurilor de colaborare dintre universitatea bălțeană și universitățile din România, inițiate pe parcursul lunii noiembrie a anului 2016 și întărite prin semnarea acordurilor de parteneriat, precum și vizitei de studiu efectuată de cadrele didactice de la USARB la Universitatea „Valahia” din Tîrgoviște și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Vizite de studiu la universitățile din România

În perioada 14-21 decembrie 2016, o delegație compusă din patru membri ai Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a efectuat două vizite de studiu la Universitatea ”Valahia” din Tîrgoviște și la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. Vizitele au avut drept scop realizarea unui schimb de experiență și a transferului de bune practici cu universitățile din România în sfera educației și cercetării.

Aceste acțiuni reprezintă o continuitate a demersurilor de colaborare dintre universitatea bălțeană și universitățile din România, inițiate pe parcursul lunii noiembrie a anului curent și întărite prin semnarea acordurilor de parteneriat. Vizitele sunt parte a proiectului 15.817.02.41A „Tehnologii de formare a peliculelor de grafit cu proprietăţi anti-aderenţă şi anti-uzură prin metoda electroeroziunii”, implementat de Facultatea ȘREM în perioada 2015 –2018.

La sosirea în Tîrgoviște, delegația a fost întîmpinată în campusul universitar de către dr., conf.univ. Mircea DUICĂ - decanul Facultății  de Științe Economice și de Prof. univ., dr. Ion STEGĂROIU - ex-decan.

Deosebit de călduroasă a fost primirea din partea dlui rector Călin D. OROS, conf. univ., dr. Dumnealui a subliniat importanța și necesitatea efectuării schimburilor de experiență între universități, în vederea asigurării calității și competitivității învățămîntului superior în ambele țări.

Discuțiile constructive au continuat și în cadrul întîlnirii cu conf.univ.dr. Vasile BRATU - decan Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică.

Universitatea “Valahia” deține 15 centre de cercetare recunoscute la nivel instituțional. Au fost vizitate 7 dintre ele:

 • Centrul de Cercetări și Studii în Management și Marketing - Director Prof.univ.dr. Ion Stegăroiu;

 • Centrul de cercetare „Școala Academică de Știința Materialelor” - Director Conf.univ.dr. Vasile Bratu;

 • Centrul de cercetare pentru Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației - Director Prof.univ.dr. Dinu Colțuc;

 • Centrul de cercetare „Departamentul de Cercetare Energie-Mediu” - Director Prof.univ.dr. Nicolae Olariu;

 • Centrul de cercetare „Științe Aplicate și Tehnologii Moderne” - Director Conf.univ.dr. Claudia Stihi;

 • Centrul de cercetare „Nanomateriale pentru Microsisteme Mecanice” - Director Prof.univ.dr. Rodica Ion;

 • Biotehnologii și Știinte Inginerești Aplicate - Director Prof.univ.dr.ing. Ștefania Iordache.

În anul 2016, Universitatea „Valahia” din Târgovişte a fost nominalizată de către Comitetul Socrates al European Business Assembly ca fiind „Cea mai bună universitate regională”. Astfel, a fost recunoscută pentru a treia oară activitatea de succes a universităţii, datorită profesionalismului, dezvoltării şi realizărilor în domeniul ştiinţific şi educaţional, precum şi pentru nivelul înalt de pregătire al absolvenţilor.

În acestă perioadă, drept confirmare a deschiderii spre colaborare, în cadrul Institutului de cercetări a Universității ”Valahia” s-au executat analize SEM, XPS, AFM, etc, rezultatele cărora vor fi publicate în cele mai importante reviste de circulație internațională în coautorat cu colegii-cercetători de la universitatea sus-nominalizată.

S-a stabilit posibilitatea predării unor discipline de către profesorii din Târgoviște la USARB și vice-versa, lansarea în comun a unor proiecte de cercetare și mobilitate academică din cadrul programelor europene. Patrimoniul Catedrei de științe economice s-a îmbogățit cu 17 titluri de carte extrem de valoroase.

Vizita la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu a fost posibilă cu suportul Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA - rectorul universității, precum și dr. Daniela PREDA – director Departamentul de Relații Internaționale, Protocol și Programe Comunitare. În cadrul acestei vizite membrii delegației s-au familiarizat cu experiența didactică și de cercetare a colegilor din Sibiu. Au fost organizate întîlniri cu prof. univ. dr. ing. Liviu ROȘCA - decanul Facultății de Inginerie și conf. univ. dr. Cosmin TILEAGĂ – prodecanul Facultății de Științe Economice.

“Deși pe parcursul întregii săptămîni agenda de lucru a fost destul de încărcată, a fost o activitate pregătită minuțios de către gazdele din România, cu o implicare plină de respect. Întîmpinarea călduroasă, vizitarea spațiilor de formare teoretică și practică, atmosfera destinsă au făcut din vizită o plăcere, acumulînd informații și modele de urmat. Prin acțiunile întreprinse s-a urmărit fundamentarea unui parteneriat cu fiecare din cele două universități în scopul elaborării de viitoare proiecte de cercetare în domeniul ingineriei și științelor economice. Împreună cu colegii de peste Prut ne-am schițat anumite puncte de reper care urmează a fi implementate în comun în anul care vine.” – a concluzionat dr.hab., prof.univ. Pavel TOPALĂ – decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului a USARB.

În numele întregii echipe aducem mulțumiri instituțiilor gazdă și anume Universității ”Valahia” din Tîrgoviște și Universității “Lucian Blaga” din Sibiu pentru a amabilitatea lor de a împărtăși cunoștințele și experiența în domeniul educației și cercetării, precum și pentru organizarea excelentă a aflării noastre în România.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare începute în noiembrie-decembrie 2016 vor contribui la crearea plusvalorii învațământului superior din Bălți în spiritul exigenţelor europene, în scopul formării și dezvoltării continue a cadrelor didactice și a studenților, în condițiile în care calitatea umană și excelența primează.

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.4.09.2013. Seminarul “Phase field models for two-fluid systems”

În data de 4 septembrie 2013, la Facultatea de Ştiinţe Reale, în cadrul proiectului FP7 MOLD-NANONET „Enhancing the capacities of the ELIRI Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence”, a fost organizat Seminarul “Phase field models for two-fluid systems”, în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.


The 17-th International Conference „INVENTICA 2013” Iaşi, România, 19 – 21 June 2013

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

ale cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor

de la Facultatea de Ştiinţe Reale

The 17-th International Conference „INVENTICA 2013”

Iaşi, România, 19 – 21 June 2013

In  perioada  19  –  21  iunie  2013,  în  Iaşi,  România,  şi-a  desfăşurat  lucrările  a  17-a Conferinţă Internaţională  „INVENTICA-2013”,  organizată  de  Institutul  Naţional  de  Inventică  Iaşi, cu  sprijinul Universităţii  Tehnice  „Gheorghe Asachi”  din  Iaşi, Universitatea  „Al.  I. Cuza”  din  Iaşi, Universitatea „George Enescu” din Iaşi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi.

La Conferinţă  au  fost  aduse  rezultatele  cercetărilor  din mai multe  domenii,  comunicările fiind prezentate in cadrul a opt secţiuni tematice.

La această manifestare ştiinţifică de prestigiu, au prezentat comunicări şi au participat la discuţii în cadrul şedinţelor secţiunilor Conferinţei un grup de profesori, masteranzi şi studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Reale a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Pavel TOPALĂ, dr. hab., prof. univ., Valeriu ABRAMCIUC, dr., conf. univ., Vitalie BEŞLIU, dr., conf. univ., Malvina TOPOR, masterandă, Alexandra DOBIC,  studentă,  grupa  FI31Z,  ,  Anton  ZENCENCO,  student,  grupa  FI31Z şi  Petru TRINCHINEŢ, student, grupa FI31Z.


30.08.2013. The 17-th International Salon of Research and Technological Transfer “INVENTICA 2013”

FELICITĂRI !!

Invenţiile savanţilor de la Facultatea de Ştiinţe Reale a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi au fost apreciate cu medalii de aur

The 17-th International Salon of Research and Technological Transfer

INVENTICA 2013

IASI - ROMANIA, June 19 - 21, 2013

Hall of Lost Steps "Gh. Asachi" Technical University

În perioada 19 - 21 iunie 2013, în Iaşi, România, în Sala Paşilor Pierduţi, în Aula Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, precum şi la Sediul Institutului Naţional de Inventică Iaşi, şi-a desfăşurat lucrările al 17-lea Salon Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic, care s-a dorit a fi reuniune dedicată promovării cercetării ştiinţifice în inventică, a produselor inovative şi strângerii legăturilor lucrative în domeniul cercetării, inovării şi creaţiei artistice, a lansării de parteneriate pe baza competenţelor şi ofertelor reciproce de servicii.


16.05.2013. Seminarul de instruire „Proposal Writing Workshop”

În perioada 22 – 24 aprilie 2013, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, şi-a desfăşurat şedinţele Seminarul de instruire „Proposal Writing Workshop”, pentru cadrele didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului “Enhancing the capacities of the ELIRI Institute in applied research to enable the integration of Moldova in the European Research Area on the basis of scientific excellence”, coordonator de proiect prof. Pavel TOPALA.

Detalii>>


Acordarea Burselor Dräxlmaier 2013

Au fost acordate Bursele Dräxlmaier 2013

Până la 15 februarie 2013, a derulat Concursul Bursele Dräxlmaier 2013

(accesează site http://www.usb.md/facultati/stiinte-reale/)

Recent, au fost acordate şase burse, studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Reale, care au obţinut cele mai frumoase rezultate academice.

Pe durata a mai bine de două luni de zile a fost ţinută în suspans opinia Facultăţii de Ştiinţe Reale. Cine vor fi norocoşii care vor fi nominalizaţi la bursele Dräxlmaier 2013 ?

Detalii>>


29.03.2013. SEMINAR ŞTIINŢIFIC

În data de 29 martie 2013, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Reale, şi-a desfăşurat lucrările şedinţa Seminarului ştiinţific al facultăţii, la care au participat cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

Detalii>>


31.01.2013. Anunţ!! BURSA DRAEXLMAIER

ANUNŢ IMPORTANT !!    CONCURS    !!!

Automotive Academy

oferă

B U R S A       D R A E X L M A I E R

La concurs pot participa toţi studenţii specialităţii „Inginerie şi Management în Transportul Auto”

Pentru acesta este nevoie să ne trimiteţi CV-ul, însoţit de o scrisoare de intenţie,

pe adresa electronică hr.dra(at)draexlmaier.de

Se vor accepta doar aplicaţii electronice.

Vă rugăm să întitulaţi mesajul dvs: “Bursa Draexlmaier 2013 – Nume Prenume”.

Vă rugăm să completaţi actele în limba română sau engleză/germană.

Aplicaţiile incomplete, transmise prea târziu sau în bază de hârtie nu vor fi evaluate.

Aplicanţii selectaţi vor fi invitaţi la o convorbire.

 

Aşteptăm aplicaţiile dvs. până la 15 februarie 2013

 

 


22.11.2012. Hotarirea Senatului Universităşii Alexandru Ioan Cuza


Felicitări studentului Cozlov Victor

Facultatea de Științe Reale aduce sincere felicitări studentului Cozlov Victor, anul IV, specialitatea „Matematică și Informatică” maestru în sport la Canotaj pentru obținerea locurilor de frunte în diverse competiții sportive!

GALERIE FOTO

DIPLOME


31.10.2012. Felicitări echipei facultăţii ŞR învingătorilor Concursului Joc de dame (băieţi)

Facultatea de Ştiinţe Reale aduce sincere felicitări echipei de băieţi de la facultate:

 1. Gorceac Maxim, grupa IMTA11Z
 2. Asaulenco Maxim, grupa FI31Z
 3. Trinchineţ Petru, grupa FI21Z
 4. Patraşcu Andrei, grupa IMTA12Z
 5. Chitoragă Alexandru, grupa FI31Z
 6. Mihailov Pavel, grupa MI21Z

care sunt învingători la concursul Joc de dame (băieţi), clasaţi pe Locul I, din cadrul Spartachiadei 60 a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.


22-23 octombrie 2012. Conferinţa Internaţională «10 YEARS OF NANOTEHNOLOGY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA»

În perioada 22 -23 octombrie curent, în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi-a desfăşurat lucrările  Conferinţa Internaţională  «10 YEARS OF NANOTEHNOLOGY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA». În cadrul conferinţei au fost prezentate 61 de rapoarte. La conferinţă au participat personalităţi marcante din ţară şi de peste hotare...

GALERIE FOTO


22.10.2012. 65 ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale

05 iulie 2012 SEMINARUL „FP7 Overview”, referitor la depunerea cererilor pentru proiecte din cadrul programului european PC7

În data de 05 iulie 2012, în aula 5.017, la ora 1100 , a avut loc SEMINARUL „FP7 Overview”, privind depunerea cererilor pentru proiecte din cadrul programului european PC7.

Detalii>>


The 16-th International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer „INVENTICA 2012”, Iaşi, România, 13 – 15 June 2012

Salonul Internaţional „INVENTICA 2012” şi-a desfăşurat lucrările în Sala Paşilor Pierduţi a Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi. La Salon au fost expuse invenţii ale cercetătorilor din 24 de ţări, care au  fost analizate de un prestigios juriu internaţional.

Detalii>>


The 16-th International Conference „INVENTICA 2012” Iaşi, România, 13 – 15 June 2012

La această manifestare ştiinţifică, din partea Facultăţii de Ştiinţe Reale, au prezentat comunicări şi au participat la sesiunile Conferinţei Valeriu ABRAMCIUC, dr., conf. univ., Evghenia ANDRUŞCEAC, masterandă, Iulia BALTAG (BOLEAC), masterandă, Olga TIGHINEANU, masterandă.

Detalii>>


International Scientific Conference «10 YEARS OF NANO-TEHNOLOGIES DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF MOLDOVA» September 17 – 22nd 2012, Balti

Dear colleagues, mechanics, machine-builders and interested persons, we are happy to propose you to take part at the International Scientific Conference «10 YEARS OF NANO-TEHNOLOGIES DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF MOLDOVA» which will be held in the Balti city on September 17-22nd 2012.


Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ ModTech 2012”

În perioada 23-26 mai 2012, în oraşul Sinaia (România), a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ ModTech 2012”. În şedinţele Conferinţei au participat savanţi şi cercetători din mai multe ţări (România, Italia, Franţa, Japonia, Germania, Polonia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Serbia, Ukraina, etc). Republica Moldova a fost reprezentată de două delegaţii, cea de la Universitatea Tehnică a Moldovei şi a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Detalii>>


Conferinţa Fizicienilor din Moldova CFM-2012 cu participare internaţională

Conferinţa Fizicienilor din Moldova CFM-2012 cu participare internaţională îşi va desfăşura lucrările în perioada 4 - 6 octombrie 2012 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi este încadrată în programul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 65-a de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale.


65 ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”, dedicată cunoscutului fizician şi autor de manuale de fizică conferențiar universitar, doctor Mihai MARINCIUC (1938 –2011).


Înscriere la Cursurile de Vară şi Cursurile Semestriale (Trening Courses)

Chisinau, Republica Moldova

Proiectul FP7 MOLD-NANONET anunţă procedura de înscriere la Cursurile de Vară şi Cursurile Semestriale (Trening Courses) pentru următoarele obiecte de studiu:

 1. Introducere în nano-tehnologie şi nano-electronică (INT şi NE);
 2. Mecanica fină, sisteme micro- şi nano-electronice şi implementarea lor în sistemul de producere (FM-MEMS şi NEMS);
 3. Algoritmul Rezolvării Problemelor de Invenţie (ARPI);
 4. Protecţia Proprietăţii Intelectuale (PPI) în domeniul ştiinţelor aplicate;
 5. Tehnologii de transfer (TT).

Detalii>>


Scrisoare de confirmare CEEPUS Abramciuc Valeriu


Olimpiada universitară TIC-2012

La 10 mai 2012, în Laboratorul de instruire, sala 545, îşi va desfăşura lucrările Olimpiada universitară „Tehnologii informaţionale şi comuni­caţionale 2012”.

Detalii>>

Catedra de informatică aplicată şi tehnologii informaţionale

Comitetul Organizatoric


Felicitare cu prilejul sărbătorilor de Paşti


Vizita prof. dr. Roman Schrittwieser

În data de 6.04.2012 domnul prof. dr. Roman Schrittwieser a efectuat o vizită, în cadrul proiectului CEEPUS III, la Universitatea din Bălţi.

Detalii>>


Conferinţa studenţească

În data de 6.04.2012 la Facultatea de Ştiinţe Reale va avea loc conferinţa ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor Ştiinţă şi Inovare.


Consiliul facultăţii

Atenţie! Pe data de 20.03.2012 la ora 14:10 în sala 224 va avea loc şedinţa Consiliului facultăţii de Ştiinţe reale.

Detalii>>


Lichidarea restanţelor

Atenţie! În perioada de la 12.03.2012 până la 17.03.2012 va avea loc sesiunea de lichidare a restanţelor. Graficul lichidării restanţelor concretizaţi la facultatea.


Felicitare cu 8 martie

Facultatea de ştiinţe reale aduce sincere felicitări tuturor femeilor cu sărbătoarea de 8 martie - Ziua Internaţională a Femeilor. Fie ca toate împinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să vă  însoţească pretutindeni şi fie ca primăvara să vă inunde sufletul cu bucurie şi cu parfumul tuturor florilor sale.


Concursul la fizică consacrat aniversării a 65-ea de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale şi în memoria distinsului pedagog Petru Medveţki

În data de 3 martie 2012 în încinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din municipiul Bălţi a avut loc concursul  la fizică consacrat aniversării a 65-ea de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Reale şi în memoria distinsului pedagog Petru Medveţki, cît şi la ingineria grafică.

Detalii>>


Meetingul de lansare a proiectului MOLDNANONET


Felicitare cu sosirea primăverii

Facultatea de ştiinţe reale aduce sincere felicitări studenţilor şi corpului didactic şi didactico-auxiliar cu sosirea primăverii şi deschiderea Mărţişorului!


Vizita dr., hab., prof. univ P. Topala la Innsbruck


Programul CEEPUS

A fost câştigat un proiect de cercetare cu tema: "Applications and diagnostics of electric plasmas" pentru perioada anului academic 2011-2012

Detalii>>


Convenţie de colaborare