Olimpiada TIC-2012

Olimpiada universitară TIC-2012

La 10 mai 2012, în Laboratorul de instruire, sala 545, îşi va desfăşura lucrările Olimpiada universitară „Tehnologii informaţionale şi comuni­caţionale 2012”.

La Olimpiadă pot participa studentii anilor de studii I şi II de la toate facultăţile şi specialităţile neinformatice, care au nota medie de evaluare curentă la disciplina „Tehnologii informaţionale şi comuni­caţionale” egală sau mai mare decît 8.00.

Termenul limită de înscriere a participanţilor este 08 mai 2012. Înscrierea are loc în fiecare zi în sala de calculatoare 545 a catedrei de Informatică aplicată şi tehnologii informaţionale.

Deschiderea Olimpiadei va avea loc la 10 mai 2012, ora 14.10, sala 545.

 

Catedra de informatică aplicată şi tehnologii informaţionale

Comitetul Organizatoric