Arhiva (2014-2015)

Realizările Catedrei de psihologie în anul 2015

În anul 2015 Catedra de psihologie a avut următoarele realizări:

printr-un CLIC pot fi vizualizate

Conferinţa de totalizare a rezultatelor practicii de specializare

Conferinţa de totalizare a rezultatelor practicii de specializare a fost promovată pe data de  17.12.2015. La conferinţă au participat: Dr. conf. univ. S. Briceag şi dr. lect. sup. univ. L. Secrieru. În cadrul conferinţei de totalizare studenţii au vorbit despre impactul practicii asupra formării profesionale, succesele realizate, greutăţile întîlnite, propuneri pe viitor.

Practica de specializare a fost promovata pe parcursul a cinci saptamini. Locurile de paractică au fost instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, în care activeaza psihologi. Conţinutul practicii s-a axat pe câteva direcţii  importante de activitate: cunoaşterea iniţială cu instituţia, organizaţia şi serviciile oferite de aceasta, regulamentul în baza căruia activează instituţia; elaborarea şi realizarea programelor de psihodiagnostic, psihocorijare, psihoprofilactică; promovarea şedinţelor de consiliere psihologică; activitatea de cercetare în cadrul instituţiei, organizaţiei; etc.

CLIC pentru a vizualiza pozele

Seminarul metodic catedral

În data de 15.12.2015 la ședința catedrei de psihologie a avut loc Seminarul metodic catedral: Modalităţi de evaluare a rezultatelor universitare la psihologie, prezentat de V. Garbuz, lect. univ., unde s-au discutat cele mai potrivite tehnici docimologice prin care se realizeaza examinarile curente și finale la Specialitatea psihologie.

Vezi și pozele

Stagiul practicii de specialitate la Psihologie

În perioada 05.10.2015-20.11.2015, studenţii grupei PS31Z, specialitatea Psihologie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte au promovat stagiul practicii de specialitate.

În cadrul conferinţei de iniţiere organizate la data de 02.10.2015, Silvia Briceag, dr., conf. univ., şefa catedrei de psihologie a subliniat rolul prioritar al practicii de specialitate în  dezvoltarea competenţelor profesionale. Studenţii grupei PS31Z au primit urări de bun augur din partea Danielei Cazacu, lector universitar, drd., prodecanul facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. În cadrul instructajului au fost elucidate obiectivele, organizarea şi desfăşurarea practicii de specializare de către coordonatorul practicii de specialitate – lect. univ., L. Nacai. S-au pus în evidenţă urmpătoarele momente:

 • obiectivele practicii de specialitate;
 • responsabilităţile studentului practicant;
 • conţinutul sărcinărilor pentru realizare;
 • lista documentaţiei pentru raport;
 • termenii de prezentare a documentaţiei;
 • repartizarea metodiştilor şi modalităţile de promovare a consultaţiilor cu referinţă la practica de specialitate.

Conferinţa de totalizare a rezultatelor practicii de specialitate a fost promovată  în data de 23.11.2015, unde  au participat: dr., conf. univ., şefa catedrei de psihologie S. Briceag, şi metodiştii de specialitate (lect.univ., D. Cazacu; lect. univ., N. Guţu;lect. univ., M. Corcevoi;lect. univ., V. Garbuz;).

În cadrul conferinţei de totalizare s-a pus in discuție impactul practicii asupra formării profesionale, succesele, realizările cît și dificultăţile cu care s-au confruntat,  precum și propuneri vizînd eficientizarea activităţii .

Studenţii au elaborat şi au demonstrat prezentări PowerPoint  în care au reflectat activitatea lor în cadrul practicii de specialitate, conţinutul  sărcinărilor specifice activităţiii psihologului: psihoprofilaxie, psihodiagnostic, consiliere psihologică, psihocorijare.

Comunicările studenţilor, rapoartele realizate, portofoliile prezentate ne-au permis sa atestam:

 1. Angajamentul înalt al studenţilor faţă de practica de specialitate;
 2. Stabilirea unor relaţii frumoase de colaborare cu psihologii din instituţiile de practică;
 3. Conştientizarea necesităţii unui nivel mai avansat de cunoştinţe şi competenţe în domeniu, fapt care deschide orizonturi noi pentru continuarea studiilor de masterat;
 4. Aplicarea cunoştinţelor teoretice acumulate în cadrul studiilor la facultate în practică nemijlocit;
 5. Perspectiv  de angajare în calitate de psiholog în cadrul unor instituţiei de practică;
 6. Elaborarea de către studenții practicanţi a unor recomandări pentru anul doi care urmează să meargă la practică în anul viitor de studii;
 7. Prezentarea portofoliilor la timp;
 8. Implicarea la nivel înalt a studenţilor la conferinţa de totalizare a practicii  de specialitate.
 9. Gradul de satisfacţie înalt al studenţilor vizînd activitatea realizată.

Zilele Psihologiei, Ediţia a VI-a ,,O familie sănătoasă – o societate prosperă!”

PROGRAM

Data

Activitatea

Locul și ora desfășurării

Responsabili

02 noiembrie

- Deschiderea oficială a Zilelor Psihologiei.
- Investigaţie: „Calitatea vieţii de familie în contextul social  actual”.
- Expoziție de carte cu genericul „Familia – promotor de valori”.
- Biblioteca vie, cu genericul „Într-o carte sunt litere moarte, dar vrăjite, pe care le învii cu viața ta”(Nicolae Iorga).
Biblioteca Științifică a USARB, sala 3,
12.30 - 14.00.
Silvia BRICEAG,
dr., conf. univ.
Maria CORCEVOI,
lect. univ.
A.Habășescu,
bibl. princip. gr.cal. I
Lilia NACAI,
lect.univ.

03 noiembrie

Atelierul „Familia-teren al valorilor, credinţei şi armoniei”
Sala 425, corp IV, 9.40-11.00.
Silvia BRICEAG,
dr., conf. univ.,
Daniela CAZACU,
lect. univ.

03 noiembrie

Atelierul „Valorile crează familia – familia crează valori”.
Centrul de primire a copilului în regim de urgență „EVRICA”.
15.30.
Lilia NACAI,
lector. univ.

04 noiembrie

Atelierul „Familia: set de reguli invizibile
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ATIS”,
15.00.
Maria CORCEVOI, lect.univ.

04 noiembrie

Atelierul „Psihologul şi părinţii – parteneriat de succes
Sala 646, corp VI, 8.00.
Natalia GUȚU,
lect. univ.

04 noiembrie

Atelierul „Secretele unei familii fericite
Sala 646 , corp VI,
14.10.
Vasile GARBUZ,
lect. univ.

05 noiembrie

Masa rotundă cu genericul
Unele lucruri probabil se schimbă, dar noi începem și sfîrșim cu familia”
(Anthony Brandt).
Invitați: Psihologii din liceele municipiului Bălți
sala 466, corp IV
12.40-14.40
Silvia BRICEAG,
dr., conf. univ.,
Daniela CAZACU,
lect. univ.,
Vasile GARBUZ,
lect. univ.

05 noiembrie

Atelierul „Dragostea în psihologie şi literatură
Sala  626, corp VI,
9.40.
L. PODGORODEŢCHI, lector superior

06 noiembrie

Atelier ”Art terapia ca modalitate de psihocorijare a relațiilor intrafamiliale”
Sala 646, corp VI
11.10 - 12.30.
Nicoleta Canțer,
lect. univ.

06 noiembrie

- Închiderea oficială a Zilelor Psihologiei
- Vernisaj muzical
Sala de festivități corp VI,
12.30 – 14.00.
Comitetul de organizare
L. GRANEȚCAIA,
dr. conf. univ.

 

PENTRU VIZUALIZAREA ACTIVITĂȚILOR - CLIC AICI

PENTRU VIZUALIZAREA ÎNCHIDERII OFICIALE - CLIC AICI

Vizită de studiu la procuratura muncipiului Bălți


Studenții specialității ciclului II, studii de masterat grupa PJ11Z, specializarea psihologie judiciară din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo”, au efectuat o vizită de studiu la procuratura muncipiului Bălți. Această vizită s-a desfășurat în cadrul cursului universitar Asistență Psihologică în Sistemul de Probațiune și a avut ca scop familiarizarea cu specificul de activitate a Procuraturii din mun. Bălți, procedurile de lucru și alte aspecte ale urmăriri penale.
Procurorul Adrian Pavaleanu le-a vorbit masteranzilor despre importanța implicării psihologului în procesul de urmărire penală. Dumnealui a confirmat faptul că activitatea psihologului facilitează procesul de acumulare a probelor. Totodată, este absolut necesară participarea psihologului și a reprezentanților legali ai bănuitului minor în procesul judiciar. (foto vizita de studiu)
Din experiența sa de activitate dl Păvăleanu a observat că din cele mai frecvente ori minorii infractori provin din familii social-vulnerabile, cu situație economică precară, dar, totodată, sunt și minori ce fac parte din familii cu situații economică destul de bună sau chiar și foarte bună. Din lipsa de atenție din partea adulților, relații dubioase cu persoane cu comportament deviant sau delincvent, aceștia, la rîndul său, comit diverse infracțiuni. Astfel, se atestă furturi, jafuri, violuri și alte tipuri de infracțiuni.
Din spusele dlui Păvăleanu, implementarea serviciului de probațiune în Republica Moldova, solicitarea refertului psiho-social de la Serviciul de Probațiune, permite procurorului și instanței de judecată să aprecieze mai bine gradul de pericol social al infractorului în raport cu fapta săvîrșită, pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru societate. Astfel, are loc procesul de individualizare a pedespei, luarea deciziei în ceea ce privește meritul persoanei sau nu pentru o a doua șansă și dacă aceasta poate fi menținută în libertate.
Dorim să atenționăm faptul că astfel de vizite de studiu sunt importante pentru asimilarea și înțelegerea mai bună a specificului activității sistemului de probațiune în Republica Moldova, înțelegerea interacțiunii dintre actorii sistemului judiciar. Totodată, este importantă și o mai bună profesionalizare a masteranzilor de la specializarea psihologie judiciară.
Dorim să mulțumim pentru organizarea acestei vizite de studiu Procurorului de Bălți, dl Viorel Tureac și dlui procuror Adrian Păvăleanu.

Studenții de la specializarea Psihologie Judiciară (studii de masterat) în vizită de studiu la Biroul de Probațiune din mun. Bălți


În luna octombrie, studenții ciclului II, studii de masterat, grupa PJ11Z, specializarea psihologie judiciară din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo”, sub egida lectorului universitar Vasile Garbuz, au efectuat o vizită de studiu la Biroul de Probațiune din mun. Bălți.
Vizita de studiu a fost organizată în cadrul cursului universitar Asistență Psihologică în Sistemul de Probațiune și a avut ca scop o mai bună familiarizare și formare profesională a studenților cu domeniul lor de studiu, precum și cunoașterea experienței, a succeselor și performanțelor obținute de către instituțiile și organizațiile din domeniu.
La sediul Biroului de Probatiune din mun. Bălți, masteranzii au avut posibilitatea să comunice într-o atmosferă lucrativă cu șeful Biroului de Probațiune Adrian Groza și șef-adjunctul Olga Ursuleac. Oaspeții au făcut cunoștință cu specificul activității instituţiei probaţiunii în Republica Moldova și în special al biroului de probațiune din mun. Bălți, specificul probaţiunii presentenţiale, sentențiale, postsențiale și a procesului de evaluare psihosocială a beneficiarilor.  (foto vizita)
Au fost aduse exemple cu referință la modalitățile de lucru în ceea ce privește asistența și consilierea minorilor în conflict cu legea în etapa probațiunii sentențiale și postsentențiale, modalități de reintegrare psihosocială a persoanelor eliberate din detenție, monitorizarea persoanelor condamnate cu sentință non privativă de liberate.
Printre succesele menționate de către reprezentanții biroului au fost:
- numărul benificarilor care urmează cu succes programele de corecție și motivație spre schimbare;
- angajarea în cîmpul muncii a persoanelor condamnate condiționat sau eliberate din detenție;
- atitudinea pozitivă a organelor de justiție și a populației ce s-a format față de activitatea biroulurilor de probațiune;
- impactul pozitiv al referatelor psiho-sociale elaborate și activității consilierilor de probațiune asupra stabilirii sentinței de către instanța de judecată.
Dna șef-adjunct Olga Ursuleac, a menționat faptul că este foarte important ca în serviciul de probațiune să activeze un psiholog și asistent social pentru a acorda suportul necesar benificiarilor direcți ai probațiunii, cît și celor indirecți (familia inclupatului, comunitatea în care se află acesta).
Biroul de Probațiune din Bălți conlucrează eficient cu actorii sociali comunitari precum: Agenția Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă din Bălți, Centrul de Găzduire şi adaptare socială a persoanelor fără adapost – “Reintoarcere”, Primăria mun. Bălți, Agenți Economici ș.a.
Totodată, a fost menționat faptul că de la implementarea sistemului de probațiune în Republica Moldova acesta s-a confruntat și se confruntă cu o serie de dificultăți care însă încet cu încet sunt depășite. Printre acestea putem menționa următoarele:
- atitudinea negativă a comunității față de persoanele care sunt în conflict cu legea penală sau acei care și-au ispășit pedeapsa în detenție;
- situația economică precară a populației și a subiecților probațiunii, ceea ce poate condiționa comportamentul recidiv. (violență fizică, , furturi, jafuri ș.a.) ș.a.
Atenționăm faptul că activitatea biroului se orientează în mai multe direcții și anume: evaluare psiho-socială, control al persoanelor aflate în conflict cu legea penală şi resocializarea lor, adaptarea persoanelor eliberate din locurile de detenţie, reintegrarea lor în societate în vederea preîntîmpinării săvîrşirii de noi infracţiuni.
Dorim să mulțumim pentru colaborare și organizarea vizitei de studiu Dlui Vladimir Popa - șef al Oficiului Central de Probațiune, Dlui Adrian Groza și Dnei Ursuleac Olga – Biroul de Probațiune Bălți.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională RELEVANŢA ŞI CALITATEA FORMĂRII UNIVERSITARE: COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR

În data de 8 octombrie 2015 în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională RELEVANŢA ŞI CALITATEA FORMĂRII UNIVERSITARE: COMPETENŢE PENTRU PREZENT ŞI VIITOR.
În atelierul nr. 2 Psiholog – profesia mileniului trei: relevanță și calitate în formarea lui cu moderatori: Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Daniela CAZACU, lect. univ., drd. au fost programate următoarele comunicări
 • Igor RACU, dr. hab., prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Pregătirea studenților psihologi pentru activitatea de cercetare
 • Mihai ȘLEAHTIȚCHI, dr., conf. univ., Analiza de similitudine și rolul ei în studierea fenomenului de reprezentare socială
 • Aglaida BOLBOCEANU, dr. hab., prof. univ., cercet., Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Consilierea familiei în probleme de educație a copiilor în Republica Moldova
 • Iulia RACU, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Anxietatea și statutul social la preadolescenți
 • Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Strategii de gestionare a stresului organizațional prin antrenarea inteligenței emoționale
 • Lilia PAVLENCO, dr., cercet. șt., Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Viziuni asupra dezvoltării competenţelor sociale din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii
 • Oleg BUGA, dr. hab., prof. univ., Natalia MELNIC, drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Despre aspectele psihologice ale deciziei de grup
 • Natalia GUŢU, lect. univ., Lilia NACAI, lect. univ., Formarea competențelor comunicative la studenți
 • Luminița SECRIERU, dr., lect. univ., Impactul angajamentului în analiza mesajului persuasiv
 • Elena LOSÎI, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Competențele de comunicare și relaționare a educatorilor din grădinițe
 • Lucia SAVCA, dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Transformarea persoanei contemporane prin dezvoltarea inteligenţei spirituale
 • Petru JELESCU, dr. hab., prof. univ., Olga ELPUJAN, drd., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Competenţele antreprenoriale şi formarea lor la studenţii psihologi
 • Emilia FURDUI, cercet. șt., Institutul de Științe ale Educației, Chișinău, Asistenţa psihologică privind dezvoltarea personalităţii copiilor cu dizabilități în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii - experienţe internaţionale
 • Vasile GARBUZ, lect. univ., Imaginea organizațională și personală a cadrelor didactice în instituții de învățămînt
 • Daniela CAZACU, lect. univ., drd., Reprezentări sociale despre familie – ansamblu de informații, credințe și opinii ale tinerilor din Republica Moldova
 • Mădălina GHIZU, drd., Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Memoria – proces psihic fundamental în dobîndirea conduitei auto
 • Larisa PODGORODEȚKAIA, lect. sup. univ., Сравнительный анализ эмоциональных реакций младших школьников в процессе проверки знаний
 • Maria CORCEVOI, lect. univ., drd., Familia marcată de migrația economică în vizorul psihologului
Pozele pot fi vizualizate AICI
Posted by Catedra de Psihologie Bălți on 20 Octombrie 2015

COLOCVIU ȘTIINȚIFIC 5 PSIHOLOGI CARE AU MARCAT ȘTIINȚA PSIHOLOGICĂ MONDIALĂ

În data de 27 mai 2015, în incinta bibliotecii USARB (sala III) a avut loc ediția I-a a COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei.

Conform programului colocviului, la deschiderea lucrărilor acestui for ştiinţific, au luat cuvîntul Ion Gagim, dr. hab., prof. univ., decan al facultăţii  de ŞEPA, care ne-a urat să pășim cu piciorul drept în această primă ediție a evenimentului, cît și titularul cursului de istoria psihologiei Maria Corcevoi, lect. univ.

AICI VEZI PROGRAMUL

AICI POZELE

La finalul colocviului, Silvia Briceag, dr., conf.univ., şefa Catedrei de psihologie, a venit cu un cuvînt de felicitare  şi de înaltă apreciere pentru toţi participanții, înmînîndu-le  și diplome.

Suntem recunoscători d-lor Elena Harconiță, directoarea Bibliotecii Științifice USARB şi Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, pentru oportunitatea de a organiza evenimentul în incinta bibliotecii şi prezentarea de carte „Oameni și timpuri în psihologie”.

„Cu cît ştim mai puţine despre trecut şi prezent, cu atît mai nesigură va fi judecata noastră despre viitor”.

(Sigmund Freud)

Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA Ediţia a XI-a

În data de 20 mai 2015, Departamentul pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, în colaborare cu facultăţile Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a organizat Colocviul Ştiinţific Studenţesc INTERUNIVERSITARIA, Ediţia a XI-a.

În atelierul la Psihologie au participat studenții și masteranzi cu comunicările:

1. Alina BOGDAN, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licență, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Reprezentări sociale despre familie la vîrsta a treia, coord. şt. – lect. univ. Daniela CAZACU

2. Tatiana LUCHIANIUC, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Reprezentări sociale despre familie la tineri, coord. şt. – lect. univ. Daniela CAZACU

3. Olga BEREZINSCAIA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Психологическое консультирование в третьем возрасте (чувство одиночества), coord. şt. – dr., conf. univ. Silvia BRICEAG

4. Natalia DABIJA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Evaluarea gradului de nefericire a familiilor marcate de migrația economică, coord. şt. – lect. univ. Maria CORCEVOI

5. Doina PALAMARCIUC, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Psihoprofilaxia neurozelor la elevi în procesul de instruire, coord. şt. – lect. univ. Natalia GUȚU

6. Carolina RUSU, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Dezvoltarea competențelor comunicative prin antrenament psihologic la studenții-viitorii juriști, coord. şt. – lect. univ. Natalia GUȚU

7. Maria ȚÎGULEA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания с партнёром, coord. şt. – dr., conf. univ. Silvia BRICEAG

8. Mariana GLIJIN, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 21 Рационально-эмотивное консультирование в случае развода, coord. şt. – dr., conf. univ. Silvia BRICEAG

9. Larisa LOBUSOVA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul II, Masterat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Система ценностных ориентаций современных подростков, coord. şt. – dr. hab., prof. cerc. Aglaida BOLBOCEANU

Conferinţa ştiinţifică studenţescă CERCETĂRI, REALIZĂRI, PERSPECTIVE

 • În data de 07.05.2015 a avut loc conferinţa ştiinţifică studenţească CERCETĂRI, REALIZĂRI, PERSPECTIVE, Ediţia a II-a. La lucrările conferinței în domeniul Psihologie au participat 18 studenți și 9  masteranzi. Conferința a început cu comunicările în plen unde masteranda gr. CP21M a prezentat comunicarea:“Consiliere psihologică a persoanelor de vîrstă a treia (sentimentul singurătății)” – coordonator: Silvia Briceag, conf. univ., dr.

Tematica comunicărilor pe secțiune:

Secţiunea N1 Familia în contextul provocărilor lumii contemporane”

Moderatori: L. Secrieru, lect. superior, dr.V. Garbuz, lect. univ.

Raportori:

 1. Alina BOGDAN, PS31Z- „Reprezentări sociale despre familie la vîrsta a treia”- coordonator: Daniela Cazacu, lect.univ.
 2. Tatiana LUCHIANIUC, PS31Z- „Reprezentări sociale despre familie la tineri” - coordonator: Daniela Cazacu, lect.univ.
 3. Aliona ZALEVSCHI, PS31Z-Stiluri de comunicare- diferenţe de gen” – coordonator: Lilia Nacai, lect.univ.
 4. Olga MOCANU, PS31Z- „Comunicarea maritală – element esenţial al satisfacţiei maritale” - coordonator: Lilia Nacai, lect.univ.
 5. Elena DOLINŢĂ, PS31Z-„ Strategii de consiliere a familiilor marcate de migraţia economică” – coordonator: Maria Corceavoi, lect.univ.
 6. Natalia DABIJA, PS31Z-“Evaluarea instabilităţii maritale a familiilor marcate de migraţia economică”- coordonator: Maria Corceavoi, lect.univ.
 7. Valeria ŞMIGON, PS31Z- „Familia din Republica Moldova în contextul integrării europene”- coordonator: Maria Corcevoi, lect.univ.
 8. Gheorghe GUMENIUC, PS21Z „Umorul ca formă de consiliere – a rezolva problema prin glume” - coordonator: Maria Corceavoi, lect.univ.
 9. Elena OJOG, PS31Z „Imaginea bărbatului contemporan în viziunea adolescentelor”  – coordonator: Silvia Briceag, conf.univ.dr.

Secţiunea N2 „Intervenție psihologică în contextul educational”

Moderatori: L. Nacai, lect. univ, D. Cazacu, lect. univ.drd.

Raportori:

 1. Cristina PODGURSCHI, PS31Z-„Reprezentările sociale la copiii cu deficienţe mintale” - coordonator: Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.
 2. Diana ANDRONIC, PS31Z-„ Imaginea de sine la adolescenţii instituţionalizaţi, comparativ cu adolescenţii neinstituţionalizaţi” coordonator: Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.
 3. Siluan ŞCOLINIC, PS21Z- „Imaginea de sine a elevilor aflaţi în eşec şcolar” - coordonator: Natalia Guţu, lect.univ.
 4. Ana BOTNARI, PS31Z-„ Factori ai toleranţei faţă de darea de mită” coordonator: Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.
 5. Doina PALAMARCIUC, PS31Z-„Psihoprofilaxia nevrotizării elevilor în procesul de instruire” – coordonator: Natalia Guţu, lect.univ.
 6. Carolina RUSU, PS31Z-„Dezvoltarea competenţelor comunicative prin antrenament psihologic la studenţii viitorii jurişti” - coordonator:Natalia Guţu, lect.univ.
 7. Cristina VÎNAGA, PS31Z-„Specificul reabilitării psiho-sociale a agresorilor familiali” – coordonator: Vasile Garbuz, lect.univ.
 8. Aurica MOROŞANU, PS31Z- „Cercetarea sferei emoţional-volitive a persoanelor HIV pozitive”  – coordonator:Vasile Garbuz, lect.univ.
 9. Alexandru BALAN, PS31Z- „Autoconştiinţa profesională şi manifestarea ei la studenţii psihologi” –coordonator: Silvia Briceag, conf.univ.dr.

Secţiunea N3 (ciclul II) Paradigmele asistenței psihologice la etapa contemporană

Moderatori: S. Briceag, conf.univ.dr., N. Guțu, lect. univ

Raportori:

 1. Olga BEREZINSCAIA, CP21M- „Consiliere psihologică a persoanelor de vîrsta a treia (sentimentul singurătăţii)- coordonator:Silvia Briceag, conf.univ.dr.
 2. Mariana GLIJIN, CP21M- „Consiliere raţional –emotivă în caz de divorţ” - coordonator:Silvia Briceag, conf.univ.dr.
 3. Maria ŢÎGULEA, CP21M- Психологическое консультирование по проблемам переживания расставания с партнером”-coordonator: Silvia Briceag, conf.univ.dr.
 1. Rodion CITAC, PJ21M-„Comportamentul simulat la minorii delincvenţi : prevenţie şi intervenţie” – coordonator Valentina Priţcan, conf.univ.dr.
 2. Valeriu GALAICU, PJ21M- „Acord şi dezacord în reprezentarea socială a delincvenţei” – coordonator: Mihai Şleahtiţchi, conf.univ.dr.
 3. Ana ŞVEŢ, CP21M- „Impactul secvenţelor audio-vizuale asupra nivelului agresivităţii la adolescenţi” – coordonator Luminiţa Secrieru, lect.superior, dr.
 4. Mariana HARUŢA, CP21M- „Asistenţa psihologică a copiilor hiperactivi cu deficit de atenţie”- coordonator:Valentina Priţcan, conf.univ.dr.
 5. Tatiana LUNGU, PJ21M- „Specificul conlucrării intersectoriale în asistenţa copilului abuzat” - coordonator Valentina Priţcan, conf.univ.dr.
 6. Larisa LOBUSOVA, CP21M- – Impactul patern asupra orientărilor valorice ale adolescentului: coodonator:Aglaida Bolboceanu, prof. univ.,dr.hab.

Pentr-un clic vezi premianții

Vezi Și pozele aici

ZILELE SĂNĂTĂȚII

Din data de 06.04.2015 pînă la data de 10.04.2015 la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte va avea loc a - V-a ediție a Zilelor sănătății organizată de catedra de psihologie. Vă așteptăm cu drag să participați la activitățile preconizate din program.

VEZI AICI PROGRAMUL

Seminare metodice pentru cadrele universitare ale Catedrei de Psihologie

La ședințele catedrei de psihologie din ianuarie și februarie au avut loc seminarele metodice, cu genericul:

- Роль литературных примеров в преподавании психологии

Prezentat de L. Podgorodeţchi, lect.superior

-          Aspecte psihologice în educaţia adulţilor

Prezentat de V. Garbuz, lect. univ.

Deosebit de utile au fost aceste seminare prin care au fost analizate metodele de predare a conținuturilor cursurilor de psihologie utilizînd basmele populare cît și accesibilitatea acestor metode pentru  educaţia adulţilor.

Membrii catedrei de psihologie exprimă recunoştinţă colegilor care au demonstrat o bună organizare în sistematizarea și prezentarea informației, cît și o atitudine responsabilă.

Vezi aici poze

Încheierea anului calendaristic 2014

Luni, 22 decembrie 2014, colectivul facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte s-a adunat pentru a analiza activitatea desfăşurată în anul 2014.

Încheierea anului calendaristic este un bun prilej pentru a face totalurile anului ce se scurge, a analiza realizările obţinute, problemele existente şi proiectarea unor sarcini de viitor. Într-o atmosferă de sărbătoate, toate cele 3 specialități au avut ocazia de a se împărtăși cu succesele avute în anul 2014.

Aici vezi realizările Catedrei de Psihologie

>Vezi pozele

Conferința de totalizare a rezultatelor practicii de specialitate la Psihologie

Practica de specialitate a fost organizată şi promovată conform regulilor şi procedurilor stabilite şi aprobate la Catedra de Psihologie. Practica de specialitate a fost promovată în instituţiile din mun. Bălţi precum şi în unele raioane din republică. Instituţiile selectate pentru promovarea practicii, în general, au prezentat condiţii prielnice şi personal calificat, necesare pentru desfăşurarea cu succes a practicii de specialitate. Studenţii pe parcursul practicii au realizat un program de însărcinări ce ţin de realizarea activităţilor psihologului: psihodiagnostic, intervenţie psihologică, psihoprofilaxie, consiliere psihologică. Totodată, studenţii au fost orientaţi spre realizarea activităţilor şi sarcinilor instituţiei în care se promovează practica.

În cadrul conferinţei de totalizare studenţii au vorbit despre impactul practicii asupra formării profesionale, succesele realizate, greutăţile întîlnite, propuneri pe viitor. Studenţii au elaborat şi au realizat prezentări power point  în care au reflectat activitatea lor în cadrul practicii de specialitate.

Puncte forte şi bune practici ale activităţii desfăşurate reflectate de studenţii practicanţi:

 1. Angajamentul înalt al studenţilor faţă de practica de specialitate;
 2. Stabilirea unor relaţii frumoase de colaborare cu psihologii din instituţiile de practică;
 3. Conştientizarea necesităţii unui nivel mai avansat de cunoştinţe şi competenţe în domeniu, fapt care deschide orizonturi noi pentru continuarea studiilor de masterat;
 4. Perspective, chiar oferte de angajare în calitate de psiholog şi consilier-pedagog în cadrul instituţiei de practică (Şcoala primară nr.21 „S. Vangheli” din mun. Bălţi);
 5. Prezentarea portofoliilor la timp;
 6. Implicarea la nivel înalt a studenţilor la conferinţa de totalizare a practicii  de specialitate.
 7. Gradul de satisfacţie înalt al studenţilor vizînd activitatea realizată.

VEZI AICI, PRINTR-UN CLIC,  ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE STUDENȚII PRACTICANȚI

 

_____________________________________________________________________________

Cea de a V-a ediţie a Zilei Internaţionale a Voluntariatului la USARB

În data de 5 decembrie este marcată Ziua Internaţională a Voluntarilor. Cu acest prilej, studenţii de la specialitatea psihologie, grupa PS31Z şi studenţii de la specialitatea asistenţa socială, grupa AS21Z ghidaţi de lectorii univ.: Nicoletta Canţer şi Maria Corcevoi au organizat cea de-a V-a ediţie a Zilei Voluntariatului.

Astfel, în dimineaţa zilei de 5 decembrie, a fost împodobit de către studenţi, profesori „Pomul voluntarului” cu mesaje de felicitare.

Accesează aici pentru a vizualiza pozele

Atenţia tuturor studenţilor, dar şi a profesorilor a fost centrată asupra vizualizării  Flash-mobului „Jos pălăria în fața VOLUNTARILOR” în pauza mare la cantina studențească „Speranţa”. Scopul acestei activităţi a fost de sensibilizarea opiniei publice asupra voluntariatului.

Accesează aici pentru a vizualiza pozele

Acțiunea „Dăruind zîmbete și voie bună” a fost inspirată din dragostea voluntarilor fată de oameni și s-a materializat prin oferirea îmbrăţişărilor gratis şi călduroase. Echipa de voluntari, împreună cu mascota dragă sufletelor lor, au dăruit momente speciale, zîmbete sincere tuturor studenților, profesorilor, oamenilor, pe care i-au întîlnit pe teritoriul USARB.

Accesează aici pentru a vizualiza pozele

Sărbătoarea a continuat cu Forumul voluntarilor: „E la modă să fii VOLUNTAR "- care a întrunit voluntari de succes şi tineri dornici de a afla cît mai multe despre activitatea de voluntariat. Dr., conf. univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Igor Cojocaru  a deschis marele evenimet, după care au urmat prezentările voluntarilor,  reprezentanţi ai instituţiilor: AO "TDV"/ CSPT "ATIS", Crucea Roşie,  ,,Centru social „Viaţa cu speranţa’’, ,,AO Certitudine’’, ,,Corpul Păcii’’. Forumul s-a încheiat cu decernarea diplomelor celor mai activi voluntari de la Specialitatea Psihologie şi Asistenţă Socială.

Accesează aici pentru a vizualiza pozele

Din spusele participanţilor:
"...A fost o zi superbă, unică, plină de emoții pozitive.
Fii mîndru că ești voluntar!!!!!!
Un voluntar este suflet, pămînt şi aer, deoarece urmele sale ajung să fie văzute de mii de oameni.
Cînd eşti voluntar, impresia că oamenii sunt speciali, devine o tradiție.
Mulțumim, Catedrei de Psihologie, pentru susținere și ajutor".

Vezi aici:

_______________________________________________________________________

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi

Comunitatea mondială marchează anual, pe 3 decembrie, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi. Potrivit ultimelor date oferite de Casa Naţională de Asigurări Sociale, în Republica Moldova numărul persoanelor cu dizabilităţi se cifrează la 183.693, dintre care 14.753 de copii, informează UNIMEDIA.  Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi are ca obiectiv promovarea înţelegerii problemelor legate de dizabilitate şi mobilizarea susţinerii demnităţii, drepturilor şi bunăstării persoanelor cu dizabilităţi. Prin aceasta se încearcă, de asemenea, sensibilizarea opiniei publice.

In aceasta zi, la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte studenţii grupei PS21Z, specialitatea psihologie, au sensibilizat opinia publică  cu privire la avantajele care ar rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul prezentărilor slaidurilor şi distribuirea bucletelor informative“În spatele fiecărei dizabilităţi este o abilitate” în pauza mare, incinta bl.6.

POZA POZA POZA

După care studenții împreună cu lectorii univ.: Canter Nicoleta şi Corcevoi Maria au vizitat mai multe centre comunitare din mun. Bălţi, şi anume:

 • Asociația “SOMATO” care activează în domeniul sănătății mintale si promovează o atitudine tolerantă faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală şi reabilitare psihologică şi socială a acestora. In cadrul acestui centru s-a promovat cu beneficiarii şedinţa terapeutică-ocupaţională: “Explorează-ţi emoțiile”.

POZA POZA POZA POZA POZA

 • Centrul pentru Copii şi Tineri cu Dizabilități Mixte Severe “Danco” care reprezintă o instituție publica cu profil social, care oferă servicii de reabilitare psihosocială şi medicală, incluziune socială atît pentru copii şi tineri cu dizabilitați, cît şi familiilor, rudelor acestora. Aici  studenţii au promovat şedinţa corecţională   “Dezvoltarea psihomotricităţii prin activităţi creative”

POZA POZA POZA POZA POZA POZA

 • Centrul “Socium” care se ocupă de reabilitarea şi resocializarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală. Aici grupul de studenţi au promovat cu beneficiarii activitate de ergoterapie Colaj de Crăciun”.

POZA POZA POZA POZA POZA POZA POZA

În aceasta zi s-au petrecut activităţi de sensibilizare şi înţelegerea problemelor legate de dizabilitate, prin activitate de profilaxie Toţi diferiţi, toţi egali, cu elevii claselor a 9-a, Liceului Teoretic “V. Maeacovskii”.

POZA POZA POZA

Să nu uităm niciodată că “In spatele unei dizabilităţi se ascunde o abilitate”.

Vezi aici PROGRAMUL

Informaţia pe Facebook

_________________________________________________________________________________

A V-a ediție a Zilelor Psihologiei la Facultatea de ştiinţe ale educaţiei, psihologie şi arte

PROGRAMUL ZILELOR PSIHOLOGIEI   pag.1 pag.2

VEZI AICI CRÎMPEIE ALE ACTIVITĂȚILOR DEDICATE  EDIȚIE A V-A A ZILELOR PSIHOLOGIEI

03 noiembrie
 • Flashmob-ul concurs „Lanțul Viu”, Curtea universității, havuz, ora 9.20 - 9.40
Responsabil:  lect. univ. Corcevoi M.
 • Cutia Magică, la facultăți, în pauze.
Responsabil:   lect. univ. Corcevoi M.
 • Deschiderea oficială a zilelor psihologiei, sala de festivități, corp. VI, ora 12.30-14.00

Responsabil: dr.,conf. univ. Briceag S.

VEZI POZELE

 • Atelierul „Încrederea în sine cheia succesului”, sala 466, ora 12.40 – 14.00
Responsabil: lect. univ. Cazacu D.
 • Atelierul „ Învățăm să fim creativi”, sala 436, ora 11.10 – 12.30
Responsabil: lect. univ. Podgorodețchi L.
 • Atelierul „Poți să-ți gestionezi emoțiile?”,CPCRU „Evrica”,  ora 15.30 – 16.30
Responsabil: Nacai Lilia, lect.univ.

VEZI POZELE
04 noiembrie
 • Atelierul „Viitorul este în mîinele noastre”, CPTRC „Alternativa”, ora 11.00 – 12.00
Responsabil: lect. univ. Baciu I.
 • Atelierul  „Creativitatea-orizont fără limite”, sala 352, ora 11.10 – 12.30
Responsabil : lect. univ. Guțu N.
 • Atelierul “Eu sunt OK?; Tu ești OK?”, sala 102, ora 12.30 – 14.00
Responsabil:  lect. univ. Corcevoi M.
VEZI POZELE
06 noiembrie
 • Masa rotundă „Examenul: Stres sau oportunitate”, Biblioteca USARB,  ora 14.00-15.00

Responsabili:

dr.,conf. univ. Briceag S.,
lect. univ. Cazacu D.,
lect. univ. Garbuz V.

Vezi PROGRAMUL

VEZI POZELE
05 noiembrie
 • Atelierul „Pedagogul promotor al creativității”, sala 352, ora 8.00
Responsabil: lect. univ. Guțu N.
 • Atelierul „Descoperă-ți personalitatea”, sala 100, ora 8.00
Responsabil: lect. univ. Corcevoi M.
07 noiembrie
 • Cafeneaua psihologilor, sala 646, ora 12.30 – 14.00
Responsabili:
dr.,conf. univ. Briceag S.,
lect. univ. Gutu N.

VEZI POZELE

_________________________________________________________________________________

Ziua profesională a cadrelor didactice de la Specialitatea Psihologie

Ziua de 5 octombrie este desemnată ca sărbătoarea profesională a cadrului didactic. În această zi, membrii catedrei de psihologie au fost solemn întîmpinaţi cu aplauzele discipolilor.  În pofida tuturor greutăţilor, profesorii rămân să întruchipeze cele mai nobile valori – înţelepciunea, devotamentul, adevărul, perseverenţa, curajul şi răbdarea.

"Astăzi este o poveste, care împlinește aproximativ 3 ani simpli și frumoși, care ne-au dezvoltat și modelat personalitatea, acest lucru a avut loc, datorită, dumneavoastră dragi profesori.
Orele au decurs repede, interesant, mai ales în anii de început, am învățat să credem în psihologie, am trăit emoții nebune, am iubit să învătăm psihologia, acest lucru fiind pe viață.

Totul se rezumă la dumneavoastră, deoarece sunteti generatori de studenți excelenți la psihologie, de ideii excelente, promovate timp de 2 ani și ceva......sunteți..minunați...simpli...și plini de entuziasm.

Un psiholog este generatorul de suflet al societății
La Mulți Ani, Dragii noștri profesori de la psihologie!"

Cu plecăciuni,

Studenții de la psihologie


POZA 1 POZA 2 POZA 3

_________________________________________________________________________

Conferinţa de iniţiere pentru desfăşurarea practicii de specialitate la Psihologie

În data de 02.10.2014, a avut loc Conferinţa de iniţiere pentru desfăşurarea practicii de  specialitate la Psihologie. Instructajul preventiv al studenţilor grupei PS31Z, privind obiectivele, organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate a fost promovat de către coordonatorul practicii de specialitate – lect. univ., Inga Baciu.

La eveniment au participat: şef catedră psihologie - dr., conf. univ. S. Briceag, precum şi metodiştii de specialitate - lect. univ. D. Cazacu; lect. univ. M. Corcevoi; lect. univ., N. Guţu.

Practica de specialitate urmează a fi promovată în perioada 06.10.2014- 22.11.14 în cadrul instituţiilor  din mun. Bălţi precum şi în unele raioane din republică.

În cadrul instructajului au fost prezentate:

 • obiectivele practicii de specialitate;
 • responsabilităţile studentului practicant;
 • conţinutul însărcinărilor pentru realizare;
 • lista documentaţiei pentru raport;
 • termenii de prezentare a documentaţiei;
 • repartizarea metodiştilor şi modalităţile de promovare a consultaţiilor cu referinţă la practica de specializare.

POZA 1 POZA 2 POZA 3 POZA 4

Toamna aduce un nou început de an de studiu

Startul pentru studenţii de la psihologie, proaspăţi înmatriculaţi, a fost dat în data de 30.08.2014 în sala de festivităţi a blocului 6. Decanul Facultăţii, dr.hab. I.Gagim şi şefa catedrei de psihologie, dr.conf. S. Briceag au venit cu un cuvînt de felicitare şi urări de bun venit la facultatea de ŞEPA. Ca de fiecare dată a urmat deschiderea festivă a noului an de studiu la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din oraşul Bălţi.

Studenţii grupei PS11Z erau emoţionaţi  la ceea ce se aşteaptă de la fiecare dintre ei pentru că încă nu ştiau cum e să înveţi la Psihologie. Profesorii, însă, au fost aproape încurajîndu-i cu zîmbete, ca in fiecare toamnă.

VEZI POZELE