Arhiva (2015-2016)

Festivitatea solemnă a înmînării diplomelor

Miercuri, 20 iulie 2016, a avut loc festivitatea solemnă cu ocazia înmînării diplomelor absolvenților studiilor de licenţă și masterat în Psihologie, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. La ședința festivă Rectorul USARB, prof. univ., dr. hab. Ion Gagim, Decanul Facultății, dr., conf. univ. Lora Ciobanu cît și prodecanul, drd., lect.univ. Cazacu Daniela au felicitat toți absolvenții, remarcînd reușita lor, care s-a dovedit a fi una foarte buna, urîndu-le drum bun în viață.

Festivitatea de înmînare a diplomelor a fost încheiată printr-o sesiune foto, care va rămîne ca o amintire sacră a acestei file deosebite din viaţa fiecărui absolvent.

Vezi AICI pozele

Seminarul științific catedral

În data de 23.06.2016 la ședința catedrei de psihologie a avut loc Seminarul științific catedral: ,,Structura reprezentarilor sociale a familiei in contextul schimbarilor socio-economice din RM” prezentat de Daniela Cazacu, drd., lector univ., prin care a răspuns la întrebarea: „De ce ne-am propus sa cercetam familia?”

”...Ultimul deceniu al secolului XX şi primul deceniu din secolul XXI pot fi comparate cu o „punte a suspinelor” de bucurie dar şi de durere pentru poporul nostru.

Considerată altădată „leagăn“ al vieții și civilizației, mediul cel mai prielnic și propriu al dezvoltării umane personale și comunitare, familia a suferit, mai ales în ultimele decade, numeroase transformări și alterări. Schimbările şi provocările antrenate de noua ordine socială, economică şi politică au avut şi au un impact multidimensional la nivelul societăţii noastre. El este nuanţat şi crescut sub aspectele benefice dar şi negative de progresul cunoaşterii în toate domeniile, de fenomene ca informatizarea, globalizarea şi intentiile noastre de intrare în comunitatea europeană etc.
Societatea contemporană este dinamizată de tendinţe opuse, conflicte, probleme ce solicită adaptare creatoare şi capacitate de previziune pentru a realiza o schimbare calitativă din mers. „Timpurile shimbărilor sunt timpurile oportunităţilor. Când relaţiile dintre oameni şi lucruri se schimbă, noile juxtapuneri creează noi necesităţi şi dorinţe, oferă noi posibilităţi”. Această apreciere, ce aparţine lui John Naisbitt (Mind set, 2006), ne susţine în argumentarea ideii că orice provocare, problemă, conflict trebuie privite ca oportunităţi de schimbare şi progres.
Impactul produs de schimbarea socială şi câştigarea unor drepturi şi libertăţi, oferite de noua realitate socială şi politică, s-a reflectat şi la nivelul familiei sub aspecte benefice, pozitive dar şi negative. Dintre fenomenele negative amintim: creşterea numărului divorţurilor şi avorturilor, dezorganizarea temporară a familiei prin plecarea părinţilor la lucru în străinătate, etc.
Deci, folosind acest timp al provocarilor, incercam prin investigatia noastra sa raspundem la intrebarea cruciala : Incotro se indreapta familia din RM?”

Vezi și pozele

Susţinerea tezei de master

Absolvenții programelor de masterat Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii și Psihologie judiciară în data de 17-18 iunie au încheiat studiile cu susţinerea publică cu brio a tezei de master obținînd calificarea de master în Ştiinţele sociale.

Aducem un omagiu de suflet masteranzilor grupei CP21M și PJ21M şi le urăm succese frumoase în drumul profesional, dînd dovadă de o bună pregătire aşa cum au fost instruiţi pe parcursul a doi ani de studii.

Vezi si pozele

Susţinerea examenului de licenţă

În data de 10-11 iunie studenții anului III de la specialitatea de psihologie au depus maxim efort pentru a demonstra o suficientă maturitate în ceea ce privește cunoașterea, înțelegerea informațiilor și aplicarea cunoștințelor asimilate în timpul celor trei ani de studiu în cercetarea științifică.

NE FACE O DEOSEBITĂ PLĂCERE să aducem cele mai sincere urări de bine şi prosperitate cu prilejul obținerii titlului de “licențiat”  studenților fostei grupe PS31Z devenind, în termeni oficiali, “tineri absolvenți” ai profesiei mileniului III - PSIHOLOGIA!

Vezi pozele

Examen la cursul universitar ,,Gindirea pozitiva-calea spre perfectiune”

Ciclul II studii superioare de master, examen la cursul universitar ,,Gindirea pozitiva-calea spre perfectiune”, titular de curs dr., conf.univ, Silvia Briceag.

Gandirea  pozitiva este cea care face fata unei persoane sa radieze de bucurie chiar si atunci cand nu se afla in cele mai bune momente ale vietii sale. A sti sa treci peste incercarile vietii cu zambetul pe buze, fara sa disperi este o arta. Viata este o cursa. Gandirea pozitiva este cea care face diferenta intre 2 moduri total diferite de a o aborda.

Vezi și pozele

Susținerea tezei de doctor în Sectorul Asistența Psihologică în Educație

Luni, la data de 23.05.2016 a fost susținută teza de doctor în psihologie cu titlul: „Mecanisme psihologice de atenuare a efectelor migrației economice asupra sistemului familial din Republica Moldova”, autor: Corcevoi Maria și coordonator: Silvia Briceag, dr., conferențiar universitar, în Sectorul Asistența Psihologică în Educație al Institutului de Științe ale Educației, șef sector, profesor cercetător, doctor habilitat în psihologie, Aglaida Bolboceanu.

Vezi AICI secvențe foto

Conferința Științifică studențiască „Cercetări, Realizări, Perspective” - ediția a III-a

La data de 17 mai 2016 în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, a avut loc a treia ediție a Conferinței Științifice studențești. La lucrările conferinței în domeniul Psihologie au participat 13 studenți și 6 masteranzi. Tematica articolelor prezentate a demonstrat actualitatea problemelor pe plan psihosocial. Conferința a început cu comunicările în plen unde masteranda grupei CP21M, Irina Jitari, a prezentat comunicarea: „Strategii de consiliere a adolescenților cu tulburări de comportament”; Conducător ştiinţific: conf.univ., dr., Silvia Briceag., după care au urmat comunicările pe secțiuni.

Clil AICI pentru pozele din ședința plenară și de totalizare

Secțiunea nr.1 Aspecte psihologice de asistenţa a familiei şi a copilului

Moderatori: L. Nacai, lect. univ.; M. Corcevoi, lect. univ.; N. Coţofană, st. gr. PS31Z

Raportori:

 1. Mărgărită BUGA, „Reprezentări sociale despre concubinaj: diferenţe de gen” - conducător ştiinţific: lect. univ., Daniela Cazacu;
 2. Liliana MĂL1GĂ, „Stilurile parentale-factor de impact în dezvoltarea inteligenţei emoţionale la copii” - conducător ştiinţific: conf. univ., dr„ Silvia Briceag;
 3. Siluan ŞCOLINIC, „Structura bipolară a reprezentării sociale despre familie la adolescenţi: tehnici de intervenţie" - conducător ştiinţific: lect. univ., Daniela Cazacu;
 4. Gheorghe GUMINIUC, „Factori explicativi în alegerea partenerială" - conducător ştiinţific: conf. univ., dr„ Silvia Briceag;
 5. Ionela COŢOFANĂ, „Strategii de consiliere a copiilor proveniţi din familii marcate de migraţia economică” - conducător ştiinţific: lect. univ. Maria Corcevoi;
 6. Cristina ŞCERBATIUC, „Profilaxia agresivităţii la copiii din familiile vulnerabile” - conducător ştiinţific: lect. univ., Natalia Guţu;
 7. Oxana CHEPTEA, „Relaţia dintre comportament în conflict şi satisfacţie maritală” - conducător ştiinţific: lect. univ., Lilia Nacai.

Secțiunea nr.2 Abordări psihosociale ale personalităţii

Moderatori: D.Cazacu, lect. univ.; V.Garbuz., lect. univ.; A.Ceban, st. gr. PS31Z

Raportori:

 1. Diana APOSTOL, „ Stima de sine a tinerilor cu HIV- S1DA” - conducător ştiinţific: lect. univ., Natalia Guţu;
 2. Olga PLEŞCA, „Aspectele psihologice ale identităţii organizaţionale şi personale a cadrelor didactice” - conducător ştiinţific: lect. univ., Vasile Garbuz;
 3. Eudochia BICU, „Comportamentul în conilict - diferenţe de gen” - conducător ştiinţific: lcct. univ., Lilia Nacai;
 4. Natalia RUSU, „Workaholismul şi relaţia lui cu satisfacţia în muncă” - conducător ştiinţific: conf. univ., dr„ Silvia Briceag;
 5. Ana CEBAN, „Imaginea de sine şi motivaţia învăţării şcolare” - conducător ştiinţific: conf. univ., dr„ Silvia Briceag;
 6. Nadejda NEDELCIUC, „Motivaţia şi satisfacţia profesională în mediul educaţional” - conducător ştiinţific: lect. univ, Vasile Garbuz.
Secțiunea nr.3  Intervenţia psihologică în contextul contemporan

Moderatori: S. Briceag dr., conf. univ. N. Guţu, lect. univ.

Raportori:

1.   Nadejda GRĂJDIANU, „Strategii de consiliere psihologică a femeilor supuse violenţei în familie” - conducător ştiinţific: conf. univ., dr., Valentina Priţcan;
2.   Marina BULAI, „Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la adolescenţi” - conducător ştiinţific: conf. univ., dr., Valentina Priţcan;
3.   Elena BRAGUŢA, „Rolul intervenţiei psihologice în depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală în grupurile de adolescenţi” - conducător ştiinţific: conf. univ., dr., Valentina Priţcan;
4.   Arina CORBU, „Factorii socio-detenninanţi în apariţia depresiei” - conducător ştiinţific: conf. univ., dr., Jana Chihai;
5.   Tatiana VAICEACOVSCAIA, „Particularităţi ale dezvoltării imaginii de sine la copiii instituţionalizaţi şi cei crescuţi în familie” - conducător ştiinţific: lect. sup., dr., Luminiţa Secrieru;
6.   Iana BRĂIESCU, „Studiu corelaţional privind genul şi frecvenţa tipurilor de minciuni la adolescenţi” - conducător ştiinţific: lect. sup., dr., Luminiţa Secrieru.

Clil AICI pentru pozele din secțiuni

Ziua Internaţională a Familiei serbată la Specialitatea de psihologie

Ziua Internațională a Familiei a fost proclamată ca eveniment cu dată fixă pe 15 mai a fiecărui an și reflectă importanța pe care comunitatea internațională o acordă familiilor.

La Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Catedra de psihologie a organizat în data de 15 mai, o suită de activităţi dedicate Zilei Familiei, care au avut ca scop promovarea valorilor familiale în mediul academic.

Clic AICI pentru a vizualiza pozele

Susţinerea preventivă a tezelor de master

În data de 14.05.2016 a avut loc susţinerea preventivă a tezelor de master la specializările:

 • Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii
 • Psihologia Judiciară

Moderatorii specializării Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii au fost:

 1. S. Briceag, dr.,conf.univ.
 2. D. Cazacu lector univ.
 3. M. Corcevoi, lector univ.

Moderatorii specializării Psihologia Judiciară au fost:

 1. L. Secrieru,dr.lector. superior univ.
 2. N. Guțu, lector univ.
 3. L. Nacai, lector univ.

La final, masteranzii au mai primit un şir de sugestii cu privire la conţinutul lucrării şi au fost acceptaţi către susţinerea finală a tezei de master, pentru care îi felicităm.

Vezi poze: clic AICI

Colocviului științific internațional dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud cu genericul ”La început a fost opera”

Între 13-14 mai, la ULIM, a fost organizat Colocviul științific internațional ”La început a fost opera”, dedicat aniversării de 160 ani de la nașterea lui Sigmund Freud, organizat de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, coorganizatori: Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte a Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți ș.a. În contextul acestui eveniment Șefa catedrei de psihologie, S. Briceag, dr., conf. univ., susținută de membrii catedrei, a venit cu un cuvînt de felicitare pentru toţi cei prezenţi, pasionaţi de opera lui Sigmund Freud, urînd ca acest eveniment să se transforme într-o tradiție.

Clic AICI pentru poze

COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC CARL RANSOM ROGERS, Ediția a II-a

În data de 12 mai 2016 a avut loc COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC CARL RANSOM ROGERS în cadrul cursului Istoria psihologiei, organizat de Silvia Briceag, conf.univ. dr. și Luminiţa Secrieru, lect. univ. dr.

Studenții de la specialitatea de psihologie au prezentat publicului informații despre ilustra figură a marelui psiholog într-o formă creativă însoțită de suport material, prezentări PowerPoint și secvențe video.

Scopul colocviului științific a fost valorizarea lui C. Rogers și a activității profesionale a psihologului.

Realizarea colocviului este la cea de a II ediţie  iar utilitatea ei îşi găseşte adevăr în afirmaţiile studenţilor care menţionează că aceste evenimente sunt importante pentru promovarea istoriei psihologiei, dar și prin faptul că informația aflată poate ajuta la activitatea de mai departe a viitorilor psihologi.

Clic AICI pentru poze

Zilele Europei la Specialitatea Psihologie

La data de 12.05.16 studenții anului I și II ai specialității de Psihologie au vizitat centrul de documente ONU organizat de Biblioteca   Științifică, USARB, responsabili fiind tutorii acestor gruper academice. Acest eveniment se înscrie în conținutul tematic al activităților în organizarea și desfășurarea Zilelor Europei propus de colectivul Facultății de Științe ale Educașiei, Psihologie și Arte.

Clic AICI pentru poze

Susţinerea preventivă a tezelor de licență

În data de 11.05.2016 a avut loc susţinerea preventivă a tezelor de licență la specialitatea Psihologie.

Moderatorii subgrupelor:

Subgrupa 1

Silvia Briceag, doctor in psihologie, conferentiar universitar

Daniela Cazacu, drd., lector universitar

Subgrupa 2

Luminita Secrieru, doctor in psihologie, lector superior

Maria Corcevoi, lector universitar

Subgrupa 3

Natalia Gutu, lector universitar

Lilia Nacai, lector universitar


Vezi și pozele

Seminarul științific catedral

În data de 26.04.2016 la ședința catedrei de psihologie a avut loc Seminarul științific catedral: „Principiile şi strategiile de lucru cu familia marcată de migrația economică în vederea îmbunătățirii funcționării” prezentat de Maria Corcevoi, lect. univ., unde s-au discutat aspecte ale impactului mecanismelor psihologice aplicate asupra membrilor familiilor temporar dezintegrate.

Vezi și pozele

”Zilele Sănătății” Ediția a VI-a.

În data de 04.04.2016 la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, a avut loc un eveniment de lansare a Zilelor Sănătății, organizat de catedra de Psihologie.

Vezi Agenda

”Zilele Sănătății” este la a VI-a sa ediţie şi în anul curent s-a desfășurat în perioada 04.04.2016-08.04.2016. 
Pe parcursul acestei săptămîni au fost promovate mai multe ateliere, şedinţe, flash-moburi după cum urmează:

Luni, 04.04.16
- Eveniment de lansare a Zilelor Sănătăţii” (ora 9.20-9.40, FȘEPA);
- ,,Enciclopedia sănătății” (ora 9.20-9.40, USARB, Corpul II,III,IV,V );
- Flash mob - ”Gîndește sănătos” (ora 14.00, Piața ”Vasile Alecsandri” din mun. Bălți);

Aici vezi pozele

Marți, 05.04.16
- ,,Enciclopedia sănătății” (ora 9.20-9.40, USARB, Corpul II,III,IV,V );
- Atelier ”O familie fericita este o familie sanatoasa” (ora 12.40, aula 646, FSEPA) 
- Flash mob - ”Student`s Mini Marathon” (ora 15.00, stadionul orășenesc);

Aici vezi pozele

Miercuri, 06.04.16
- ,,Enciclopedia sănătății” (ora 9.20-9.40, USARB, Corpul II,III,IV,V );
- ,,Desenăm stresul” (ora 11.00-11.10, USARB, Corpul II,III,IV,V );
- Îmbrățișări gratuite ”Donăm dispoziție bună” (ora 12.30-1240, USARB, Corpul II,III,IV,V );
- Întîlnirea cu cartea ”Cartea este un cadou pe care îl poți deschide din nou și din nou…” (ora 14.10, Biblioteca științifică a USARB);

Aici vezi pozele

Joi, 07.04.16
- ”Enciclopedia sănătății” (ora 9.20, Corpul II,III,IV,V)
- Masa rotundă ”Dimensiunile sănătății familiei în Republica Moldova” (ora 14.00, Centrul de Consiliere psihologică, 464);

Aici vezi pozele

Vineri, 08.04.16
- ”Enciclopedia sănătății” (ora 9.20, Corpul II,III,IV,V)
- Cafeneaua sănătății (ora 12.40, FSEPA)

Aici vezi pozele

 

Expoziţie de carte „Univers psihologic”

În data de 29.03.2016, în incinta Bibliotecii Științifice USARB a fost organizată prezentarea expoziţiei de carte din colecţiile Bibliotecii „Univers psihologic” dedicată cadrelor didactice de la specialitatea de Psihologie. Profesorii au cunoscut achiziţiile recente prin intermediul Serviciului de Informare a bibliotecii. La rîndul lor, cadrele didactice sau declarat  onorate de o așa amplă prezentare a „cărților științifice din domeniul psihologiei”, mulțumind, totodată, tuturor celor care au contribuit cu dăruire la acest eveniment.

Aici vezi pozele

Ora tutorelui cu genericul „Ziua Memoriei” la Specialitatea Psihologie

În data de 14.03.2016, ora de educație patriotică  și de comemorare a eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova a început cu păstrarea unui minut de reculegere. După a urmat prezentări informaționale despre războiul din anul 1992, despre demnitate națională  a cetățenilor RM  cît și a fost prezentat un recital de poezii. La activitate au luat cuvînt Decanul FȘEPA Lora Ciobanu, conf. univ., dr. și Șefa catedrei de psihologie Silvia Briceag, conf. univ., dr.  Într-o atmosferă plină de expresia stimei, cinstei şi memoriei eterne faţă de faptele eroice, studenții și cadrele didactice de la Specialitatea de Psihologie i-au comemorat pe ofiţerii şi combatanţii, care şi-au sacrificat vieţile pentru integritatea şi independenţa ţării noastre.

Aici vezi pozele

Seminarul metodic catedral

În data de 23.02.2016 la ședința catedrei de psihologie a avut loc Seminarul metodic catedral: Strategii de formare/ evaluare a competențelor studenților la cursul „Consilierea psihologică” prin joc de rol, prezentat de Maria Corcevoi, lect. univ., unde s-au discutat despre dobândirea deprinderilor fundamentale de consiliere psihologică prin metoda jocului de rol.

Vezi și pozele