Arhiva (2016-2017)

Festivitatea solemnă a înmânării diplomelor

În data de 19 iulie 2017, absolvenți ai celor două cicluri de studii superioare (licență și master) în Psihologie au ridicat diplomele de absolvire în cadrul unei ceremonii oficiale, organizate în acest sens de administrația Universității și de administrația Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte.

Festivitatea de înmânare a diplomelor a fost încheiată printr-o sesiune foto, care va rămâne ca o amintire sacră a acestei file deosebite din viaţa fiecărui absolvent.

Galerie foto de la înmânarea diplomelor absolvenților specialității de psihologie

Eveniment marcant la Catedra de psihologie!

În data de 19 iunie și 27 iunie 2017, doua cadre didactice de la Catedră,  dna Maria Corcevoi (conducător științific conf.univ. dr., Silvia Briceag) și dna Daniela Cazacu (conducător științific profesor, dr., hab., Aglaida Bolboceanu), au susținut teza de doctor în psihologie, în Seminarul științific de profil, din cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea 511.03 - Psihologie socială.

FELICITĂRI!!!

CLIC PENTRU POZE

Promoția 2017, ciclul II, masterat

Recent, la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, masteranzii de la specializările Psihologie judiciară și Consilierea psihologică în instituții și organizații au susținut public tezele de master. Membrii comisiilor de examinare au avut posibilitatea să evalueze prezentările și tezele de magistru realizate de către masteranzi, în domeniul lor de specializare. Rezultatele obținute în cadrul cercetărilor au generat  interesul din partea membrilor de comisie. Absolvenții au demonstrat cunoștințe și competențe vaste în direcția lor de formare.

Le urăm absolvenților succese în activitatea lor profesională și contribuție valoroasă la prestarea serviciilor psihologice de calitate în Republica Moldova.

 

Galerie Foto

Seminarul intercatedral cu genericul ,,Ecologia gândirii”

Astazi, 14.06.17 la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte și-a desfășurat lucrările seminarul  intercatedral cu genericul ,,Ecologia gândirii” organizat  și promovat de către Catedra de psihologie

Ce este gândirea pozitivă ?

Gândirea pozitivă este în primul rând o atitudine. Un mod de a privi lucrurile astfel încît să aştepţi întotdeauna rezultatul pozitiv din orice situaţie. Să te aştepţi la urmări pozitive şi să priveşti partea plină a paharului în orice situaţie.

Înţelegerea corectă. Există  mulţi  sceptici  care  neagă  valabilitatea  gândirii  pozitive  pentru  că  au  înţeles-o  greşit. Problema negării autenticităţii gândirii pozitive apare atunci cînd oamenii ajung să creadă că doar simpla gândire pozitivă este suficientă pentru le va rezolva instant toate problemele. Acest lucru este fals.

Sau dacă s-au confruntat cu o problemă şi deşi ei au gândit pozitiv(sau au  crezut că au gândit pozitiv)  problema  nu  s-a  rezolvat  instant  şi  încă  suferă  de  pe  urma  ei.  Gândirea  pozitivă  este  o atitudine  care  ne  ajută  să  ne  folosim  la  maximum  de  resursele  de  care  dispunem.  Prin  faptul  că gândeşti  pozitiv  nu  îţi  mai  impui  singur  limite!  Iar  acest  lucru  este  foarte  important. Majoritatea oamenilor frustraţi şi nemulţumiţi sunt în acea situaţie pentru că singuri se menţin acolo. Dau vina pe tot felul de factori externi(şcoala, familia, banii, părinţii, ţara) în loc să se gândească la cum ar putea ei rezolva problema, ei pur şi simplu se opresc şi se concentrează pe bariere, pe acei factori  externi  care,  zic  ei,  că  sunt  responsabili  pentru  insuccesul  lor,  în  loc  să  se  concentreze  pe soluţia problemei lor, adică pe gândirea lor. Gândirea pozitivă ne ajută să ne concentrăm mintea pe soluţie,  şi  elimină  starea  psihologică  de  scuză,  dacă  însă  gîndeşti  negativ  te  opreşti  singur  să  fii puternic.  Nu  există simplu sau dificil, există doar modul în care priveşti lucrurile, atitudinea şi sensul pe care îl atribui lucrurilor din viaţa ta. Atitudinea e cea care face diferenţa.

Gândirea pozitivă nu  este  suficientă  pentru  a  avea  succes,  aceasta  este  doar  atitudinea  care  ne  conduce  spre calea de a avea succes. Acţiunea însoţită de gândirea pozitivă este cea care ne va aduce succesul.

Secvențe foto

Lansarea de carte

Astazi, 09.06.2017 in sala de conferinte a BS a USARB a  avut loc lansarea de carte in Cadrul proiectuui de cercetare stiintifica aplicativa „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”, din cadrul direcției strategice 08.07 „Patrimoniul național și dezvoltarea societății”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 15.817.06.26A prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17 decembrie 2014.

Mihai Șleahtițchi - doctor în pedagogie din anul 1987 cu teza susținută la Moscova, doctor în psihologie din anul 1998 cu teza susținută la Iași, conferențiar universitar, Vice-Rector ULIM pentru cercetare, Președinte al Consiliului Științific ULIM. Autor a peste 15 cărți de specialitate și a zecilor de articole  științifice și lucrări publicate în reviste cu impact.

Personalitate marcantă în domeniul psihologiei sociale în Republica Moldova, Mihai Șleahtițchi, a fost dintodeauna interesat de fenomenul reprezentării sociale.

Lucrarea Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale reprezintă un demers de consolidare şi fundamentare, necesar pentru ca psihologia socială în Republica Moldova să evolueze coerent şi armonios.

Totodată, lucrarea constituie o provocare epistemologică, dar şi o miză etică mai mult ca orcând necesară într-o eră, eră după cum spune și autorul a reprezentărilor sociale.

Lucrarea Tratat de analiză structurală a reprezentărilor sociale acoperă o problematică de interes general şi special pentru toţi cei implicaţi în activitatea de cercetare de la toate nivelurile sistemului de învăţământ:  profesori, studenţi, elevi, cercetători în domeniul psihologiei sociale ș.a.

Autorul se adresează atât teoreticienilor cât și practicienilor, cercetătorilor fideli psihologiei sociale, oferind fiecăruia deopotrivă un instrument de analiză şi un construct consistent pentru reflecţia proprie, pentru reconsolidarea informaţiilor. Recomandăm toturor pentru lecturare!

VEZI POZELE

Susținerea examenelor de licență

În data de 08.06.17-09.06.17 la specialitatea de psihologie a avut loc susţinerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență.  Cu această ocazie le dorim absolvenților mari succese, creativitate, idei inovatoare şi realizări remarcabile în activitatea profesională și îi așteptăm la ciclul II de masterat!

Vezi pozele

Seminar științific catedral

La data de 31.05.2017 a avut loc Seminarul științific catedral cu tema: ”Impactul stilului de comunicare asupra activității profesionale juridice”  prezentat de lect.univ. Inga Baciu.

În cadrul seminarului au fost abordate dimensiunile pe care le implică stilurile de comunicare asupra activității profesionale juridice.  În același timp au fost prezentate rezultatele studiului experimental ce vizează investigarea detaliată a stilului de comunicare, a impactului pe care îl implică asupra activităţii profesionale a juriştilor în general și asupra satisfacției de munca profesională, în particular.

La seminar au participat cadrele didactice de la Catedra de Psihologie care au manifestat un interes sporit față de informația prezentată atât prin implicarea activă cât și prin sugestiile și recomandările oferite.

VEZI POZELE

Conferinţa ştiinţifică internaţională: Structura și dinamica personalității umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice

În data de 26 mai 2017 la USARB si-a deschis lucrarile Conferinta stiintifica internationala ,, Structura si dinamica personalitatii umane in epoca globalizarii: perspective psiho-socio-pedagogice”!

Sefa Catedrei de psihologie, conferentiar univ., doctor in psihologie Silvia Briceag a mentionat: ,,Suntem bucurosi si apreciem inalt interesul manifestat fata de acest eveniment stiintific de anvergura, organizat de Catedra de psihologie, de la FSEPA, USARB  in parteneriat cu Universitatea Liberă Internațională din Moldova  și Universitatea ,, Petre Andrei” din Iași, România.”

Ea a punctat citeva momente cu referinta la genericul selectat pentru Conferinta stiintifica internationala:„Globalizarea nu are o definiţie unanim acceptată şi nici nu a fost inventată de cineva anume. Este rezultatul evoluţiei tehnologiilor, în special în zona informaticii, a comunicaţiilor, a transporturilor, în domeniul militar, a schimburilor şi facilităţilor bancare, a accesului la baze de date, la biblioteci electronice etc. Este rezultatul dorinţei oamenilor de a cunoaşte alte ţări, alte sisteme, alte culturi, alte „civilizaţii”. Este rezultatul dorinţei fireşti de a avea acces la bunuri şi servicii tot mai sofisticate, mai performante, mai ieftine. Globalizarea nu poate fi oprită de voinţa cuiva. Organismele sociale au instrumentele lor de evaluare, prin care acceptă ce le convine şi blochează ce nu le convine. Lumea fără frontiere este acceptată de către majoritatea oamenilor. In aceste conditi personaitatea suporta performante calitative diverse.
Aceasta Conferinta stiintifica internationala are ca obiectiv major descoperirea  performantelor de ordin psihologic, social dar si educational ale personalitatii in epoca globalizarii.
La lucrarile Conferintei  participa persoane din:  Moldova, Romania, Franta, SUA, Polonia, Ucraina, Rusia.

Conferinta stiintifica internationala  antreneaza savanţi, psihologi, medici, cadre didactice, sociologi, asitenți sociali.

Comunicările prezentate la reuninune vor fi publicate într-un volum special.

În continuare urmează pozele conform desfășurării Conferinței:

ÎNREGISTRATEA PARTICIPANȚILOR

ȘEDINȚA DE INAUGURARE și COMUNICĂRILE ÎN PLEN

SEMNAREA ACORDURILOR DE COLABORARE cu Universitatea „Ovidius”, Constanța, România și Institutului de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Moldova

ȘEDINȚE ÎN SECȚIUNI

WORKSHOP: Narcisa Gianina CARANFIL, psihoterapeut Iași, România, doctorand, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova “Rolul animatorului socio-educativ în dezvoltarea socioemoţională a adolescenţilor”

POZE CU STUDENȚII care au fost de ajutor

Aducem multumiri  si exprimam profunda recunostinta:

Ion GAGIM, profesor universitar, doctor habilitat, Rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Natalia GAȘIȚOI, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea didactică Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Igor COJOCARU, conferențiar universitar, doctor, Prorector pentru activitatea științifică, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Lora CIOBANU, conferențiar universitar, doctor, Decanul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Pavel TOPALĂ, profesor universitar, doctor habilitat, Președintele Consiliului Științific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Cât și partenerilor noștri:

Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și Asistența socială, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea ,,Petre Andrei”, Iași, România

MULŢUMIRI ŞI RESPECT!

Vizita la Internatul Psihoneurologic din Bălți

În data de 23 mai 2017, o grupa de studenti de la specialitatea psihologie(gr.PS21Z) ghidati de  doamna conferentiar univ., doctor  Silvia Briceag, titularul cursului universitar „Psihopatologie” au vizitat Internatul Psihoneurologic din Bălți. Ei au  fost călduros întâlniți de către directorul instituției doamna Lilia Melnic. În cadrul acestei vizite, doamna director al instituției, le-a organizat  o excursie informativă pe  teritoriul instituției. Studenții au avut posibilitatea să vadă condițiile de trai a beneficiarilor, care sunt la un nivel destul de înalt. Ei au fost impresionati de conditiile  în  blocuri, unde la fiecare  etaj totul este amenajat cu suflet și creativitate încît te simți ca şi la un sanatoriu sau o tabără de vară.

Personalul instituției este foarte deschis și receptiv. Aceștia demostrează abilități profesionale dar și calitati personale deosebite. Au rămas impresionați studenții si de atitudinea personalului față de beneficiarii instituției. S-a observat că beneficiarii sunt tratați cu multa grija si empatie, respectînduli-se toate drepturile. Li se oferă ajutor și susținere în orice perioadă a zilei. Pe parcursul la toată vizita studenții aveau senzația că au intrat într-o lume aparte, un mic oraș în pădure  cu biserică, policlinică, farmacie, bibliotecă foarte vastă, sală de kinetoterapie, sală festivă, lemnărie, cantină cu meniu foarte calitativ și cantitativ, teren sportiv, livadă de mere, și  multe alte  locuri de agrement și odihnă. Un teritoriu imens menținut cu acuratețe și multă grijă, toate acestea datorîndu-se unei munci enorme și unui efort extraordinar  al personalului instituției și mai ales al direcției. Studenții au fost surprinși de micul univers în care locuiesc sute de oameni generosi și cu inimă mare. Ei simt la fel ca noi, văd la fel, iubesc la fel și traiesc la fel cu o dorința arzătoare de viață. Nu poți să nu vezi bunătatea din ochii acestor oameni și dorința de a comunica și a relaționa cu cei din jur. Putem afirma cu certitudine că serviciile prestate beneficiarilor sînt foarte  bune, fapt ce le permite reabilitarea și dezvoltarea armonioasă a fiecărei personalități în parte.

Adresam cuvinte de multumire doamnei director  Lilia Melnic, pentru receptivitate, deschidere, generozitate și altruis şi îi dorim mult succes!

VEZI POZELE

COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC Universul vieții și creației părintelui psihanalizei-SIGMUND FREUD

Catedra de psihologie, în data de 12 mai 2017  a organizat COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC studențesc „Universul vieții și creației părintelui psihanalizei SIGMUND FREUD” în cadrul cursului Istoria psihologiei, titular de curs Luminiţa Secrieru, conf.univ. dr.

Studenții de la specialitatea de psihologie au relatat publicului informații despre operele marelui psihoterapeut cu referințe la inconștient, mecanisme de apărare, acte ratate și simbolistica viselor etc.

Colocviul este la cea de a III ediţie,  iar utilitatea lui îşi găseşte adevăr în afirmaţiile studenţilor care menţionează că acest eveniment este important pentru promovarea istoriei psihologiei.

Aici poți vedea:

AVIZUL PROGRAMUL POZELE

Susţinerea preventivă a tezelor de licență

În data de 12.05.2017 la specialitatea Psihologie a avut loc susţinerea preventivă a tezelor de licență.

Comisia de evaluare a practicii de licență:

Subgrupa 1
Silvia Briceag, doctor in psihologie, conferentiar universitar
Daniela Cazacu, lector universitar
Inga Baciu, lector universitar

Subgrupa 2
Luminita Secrieru, doctor in psihologie, conferentiar universitar
Lilia Nacai, lector universitar
Vasile Garbuz, lector universitar
Vezi și pozele

Conferința Științifică studențiască „Cercetări, Realizări, Perspective” - ediția a IV-a

La data de 5 mai 2017 în cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, a avut loc a patra ediție a Conferinței Științifice studențești. Conferința a început cu comunicările în plen unde studenta ciclului I Ecaterina APARATU, a prezentat comunicarea: „Strategii de profilaxie a stresului examinaţional în instituţia superioară de învăţămînt” – coordonator: conf. univ., dr., Silvia BRICEAG. La lucrările conferinței în domeniul Psihologie au fost formate două secțiuni:

SECTIUNEA Nr1 Abordări psihosociale ale personalităţii, unde au comunicat 11 studenți.

Moderatori: Luminiţa Secrieru, conf.univ.,
dr. Lilia Nacai, lect. univ.
Ana Cirimpei, st. gr. PS31Z

SECTIUNEA Nr 2 Intervenția psihologică în contextul contemporan, unde au comunicat 11 masteranzi.

Moderatori: Silvia Briceag, conf.univ., dr.
Daniela Cazacu, lect. univ.
Ina Pleşca, st. gr. CP21M

Vezi aici tematica comunicărilor pe secțiune: PROGRAMA și      POZE

Susţinerea preventivă a tezelor de master

În data de 28.04.2017 a avut loc susţinerea preventivă a tezelor de master la specializările:

  • Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii

Președinte:Silvia Briceag, doctor în psihologie, conferențiar universitar

Membrii comisiei:

Aglaida Bolboceanu, doctor habilitat in psihologie, profesor;

Daniela Cazacu, lector universitar; prodecan FȘEPA

  • Psihologia Judiciară

Președinte: Luminita Secrieru, doctor în psihologie, conferențiar universitar
Membrii comisiei:

Maria Corcevoi, lector universitar

Vasile Garbuz, lector universitar

La final, masteranzii au mai primit un şir de sugestii cu privire la conţinutul lucrării şi au fost acceptaţi către susţinerea finală a tezei de master, pentru care îi felicităm.

Pozele pot fi vizualizate AICI

Seminar ştiinţific catedral

În data de 25.04.17 la ședința Catedrei de psihologie a avut loc Seminarul științific ,,Abordări teoretice și metodologice ale motivației  personalului din mediul educațional”, prezentat de V. Garbuz, lect. univ. Au fost puse în discuție teoriile și metodele de investigație a motivației în sfera educațională.

Aici pot fi vizualizate pozele

Work-shop „Analiza situației psiho-sociale a familiei în Republica Moldova”, Editia I

În data de 6 aprilie 2017, a avut loc  Work-shopul ,,Analiza situației psiho-sociale a familiei în Republica Moldova” Editia I, realizat în cadrul Proiectului științific ,,Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”

Ora
Tematica
Prezentatori
14.10-14.15
Cuvînt de salut
Silvia Briceag, dr., conf. univ., Sefa catedrei de psihologie.
14.15-14.25
Prezentarea proiectului ,,Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”
Silvia Briceag, dr., conf. univ., director de proiect
14.25-14.40
Prezentarea realizărilor științifice experimentale a reprezentării sociale a familiei în RM
Daniela Cazacu, drd, cercetător științific, lector univ.
14.40- 15.10
Prezentarea realizărilor științifice experimentale a functionalității familiilor marcate de migrația economică
Maria Corcevoi, cercetător științific, lector univ
15.10-15.20
Oportunitatea pregătirii tinerilor pentru crearea unei familii funcționale prin intermediul cursului ,,Educația civică”
Olga Elpujan, master in stiinte sociale, director agjunct la Liceul republican,,I.Creanga”
15.20 – 15.50
Dezbateri.
Participarea partenerilor și atragerea lor în discuții cu referire la necesitatea serviciilor psihologice și educationale în vederea descoperirii
  • strategiilor de ajustare  a familiei la societatea actuală aflată într-un dinamism permanent.
  • strategiilor de coping ale familiei cu un grad înalt de disfuncţionalitate, care constituie un factor de bază al intervenţiei psihologice și  educationale
  • Cadre didactice Catedra de psihologie: Natalia Guțu, Vasile Garbuz, Luminița Secrieru, Lilia Nacai, I.Baciu, Larisa Podgorodețchi,
  • Cadre didactice liceul republican ,,I. Creangă”:
15.50 – 16.00
Proiecţii şi perspective de viitor: Servicii  specializate în domeniul fortificării functionalitatii familiei în Centrul de consiliere psihologică și în  Laboratorul “Stres-control”
Totalizarea activității
Vasile Garbuz, cercetător științific, lector univ.

La ediția I a work-shopului ,, Analiza situației psiho-sociale a familiei în Republica Moldova”au participat cadre didactice de la Catedra de psihologie și cadre didactice de la Liceul republican ,, Ion Creangă”, în total 25 de persoane.

Comunicări au prezentat executorii proiectului dar și directorul adjunct al Liceului republican ,,Ion Creangă”, master în științe sociale, Olga Elpujan.

SECVENȚE FOTO

Zilele Sănătății. Ediția a VIII-a

Din data de 04.04.2017 până la 07.04.17 la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, s-au desfășurat un șir de evenimente cu ocazia Zilelor Sănătății, ediția a VIII-a, organizate de catedra de Psihologie.

Programul Zilelor Sănătății


Vezi AICI poze

Susținerea tezei de doctor în Sectorul Asistența Psihologică în Educație

Luni, la data de 03.04.2017 a fost susținută teza de doctor în psihologie cu titlul: „Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova”, autor: Cazacu Daniela și coordonator: Aglaida Bolboceanu, doctor habilitat in psihologie, profesor, în Sectorul Asistența Psihologică în Educație al Institutului de Științe ale Educației, șef sector, profesor cercetător, doctor habilitat în psihologie, Aglaida Bolboceanu.

Vă aducem sincere, calde felicitări și succese pentru următoarele etape!

Vezi AICI și alte secvențe foto

Simpozionul Naţional KREATIKON

În data de 24 martie a avut loc Simpozionul Naţional KREATIKON: Creativitate-Formare-Performanţă, Ediţia a XIII-a, organizat  de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei - Universitatea ,,Petre Andrei” din Iaşi în parteneriat și cu Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte -Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova.

Cu un interes sporit s-au manifestat cadrele didactice de la catedra de psihologie fata de acest eveniment. Conf. univ. dr. Silvia BRICEAG, Şeful Catedrei de Psihologie, a mărturist că: „Am găsit în Universitatea «Petre Andrei» din Iaşi un partener de încredere, iar colaborarea dintre instituţiile noastre a devenit fructoasă, într-un timp foarte scurt”.

Pentru detalii vezi AICI

CONFERINȚA DE TOTALIZARE AL STAGIULUI PRACTICII DE SPECIALITATE

În data de 22.11.2016 a fost realizată Conferința de totalizatre a stagiului practicii de specialitate. La conferință au participat studenții anului III, specialitatea Psihologie.
Produsele activității realizate de către studenți, au fost evaluate de către:Șefa caterdei de psihologie: dr., conf. univ. Silvia Briceag; Metodistul practicii: lect.univ Lilia Nacai și Coordonatorii de practică.

CONFERINȚA DE TOTALIZARE  AL STAGIULUI PRACTICII DE SPECIALITATE A GENERAT URMĂTOARELE:
PUNCTE FORTE:
Realizarea unui schimb de experiență între studenți;
Conștientizarea erorilor produse în redactarea documentației de rigoare, specifică tipului de activități realizate în cadrul practicii;
Înțelegerea mai bine a  specificului funcției de psiholog și care sunt domeniile de activitate cu care operează acesta;
Autoafirmarea studenților prin produsele activității realizate în cadrul stagiului de practică;
Dezvoltarea abilităților de relaționare cu colaboratorii, metodiștii practicii de specialitate.
PUNCTE SLABE:
În cadrul conferinței de totalizare al stagiului practicii de specialitate s-a stabilit că:
Nu toți studenții posedă abilități și compețențe în a stabili limite clare între specificul fiecărui domeniu de activitatea al psihologului, confundîndu-le în mod repetat și inconștient;
Unii  studenți s-au confruntat  cu blocaje și dificultăți de comunicare;
Lipsa logicii în comunicatele prezentate;
Majoritataea studenților anului III nu au oferit răspunsuri clare și laconice la întrebările înaintate de către comisia de evaluare;
Unii studenți, au creat impresia  că  nu cunosc termenii uzuali ai domeniului psihologic.
OPORTUNITĂȚI:
Studenții anului III au avut posibilitatea de a compara produsele activității proprii cu ale colegilor;
Evaluatorii stagiului de practică au oferit soluții practice și fiabile în vederea susținerii și orientării corecte a activităților realizate de către viitorii specialiști.
RISCURI:
Sporirea la studenții practicanți a neîncrederii în sine,
Generarea dubiilor vizînd competențele, abilitățile proprii dobîndite pe parcursul celor trei ani de studii;
Dezechilibrarea studenților în plan emoțional.

Aici pot fi vizualizate pozele

Zilele Psihologiei Ediția VII

Psihologia și arta de a iubi  viața
Campanie de promovare a Psihologiei

AICI POTI VIZUALIZA POZELE

Data
Activitatea
Ora desfășurării
Locul
Responsabili
01.11.2016
Deshiderea oficială a Zilelor Psihologiei la USARB
11.10-11.30
USARB, corp. VI
conf. univ., dr. Silvia Briceag;
lector univ. Maria Corcevoi;
lector univ. Inga Baciu
01.11.2016
Atelier ,,Искуство полюбить себя”
10.30-11.30
Liceul Teoretic”M. Lomonosov” din Bălți.
Coordonator: lector univ. Natalia Guțu
Studenții: Ovdienco Alexandra, Maximov Maxim și Zavadscaia Natalia
01.11.2016
Atelier ,,Cunoașterea de sine și a celuilalt - o necesitate psihologică:”
11.00-12.30
Centrul comuniatar ”Respirația a doua”, mun. Bălți, str.
Șevcenco 23 A
Coordonator: Dr., conf. univ.  Luminița Secrieru
Studenții: Cozmac Cristina și Golovco Larisa
01.11.2016
Atelier ,,Comunicarea asertiva - cheia armoniei pentru familia contemporana”.
14:00-16.30
Şcoala Profesională Nr. 3, mun. Bălți, str. Victoriei 62 A
Coordonator: Lect. univ. Daniela Cazacu
Studenții: Paladi Andrei
02.12.2016
Workshop-ul  cu tema „Conceptualizarea și evaluarea competențelor socio-emoționale la adolescenți”
Masă rotundă ,,Dimensiuni ale funcționalității familiei în Republica Moldova”
11.30-14.40
11.30-14.40
USARB, Sala senatului, corp I.USARB, Sala senatului, corp I.
Coordonatori:
conf. univ., dr. Viorel Robu
lector univ., dr. Lavinia-Maria Pruteanu
Coordonatori:
conf. univ., dr. Silvia Briceag;
lector univ., drd. Daniela Cazacu;
lector univ. Maria Corcevoi;
lect. univ. Vasile Garbuz
03.11.2016
Atelier ,,Ecoul trecutului în oglinda viitorului”
11.00-12.30
Centrul comuniatar ”Respirația a doua”, mun. Bălți.
Coordonator: lector univ. Inga Baciu
Studenții: Cozmac Cristina și Golovco Larisa
03.11.2016
Atelier  de dezvoltare personală  “Cunoaste-te pe tine insuti!”
13.10-14.40
USARB, corp. IV, aula 381
Coordonator: lector univ. Vasile Garbuz
03.11.2016
Atelier ,,Învaţă să trăieşti în armonie cu tine şi cu ceilalţi prin comunicare“
14.40-16.00
Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă “Evrica” din Bălți
Coordonator: lector univ. Lilia Nacai
Studenții: Tarţa Ana și Bocancea Dumitriţa
03.12.2016
Masă rotundă ,,Promovarea psihologiei prin parteneriate de succes”
14.40-15.40
USARB, corp. IV, aula 466
conf. univ., dr. Silvia Briceag;
lector univ., drd. Daniela Cazacu;
lect. univ. Vasile Garbuz
04.11.2016
Închiderea Zilelor Psihologiei la USARB
13.10-14.40
USARB, corp. VI, sala de festivități
conf. univ., dr. Silvia Briceag.

Activitate de comemorare a regretaților Ion și Doina Aldea-Teodorovici

În data de 28.10.2016, a avut loc activitatea de comemorare a 24 de ani de la trecerea în neființă a regretaților Ion și Doina Aldea-Teodorovici, promotori ai valorilor naționale și culturale ale Republicii Moldova. Studenții de la specialitatea de psihologie au fost informați cu referire la rolul oamenilor de cultură în procesul de renaștere națională, prin exemplul regretaţilor Ion și Doina Aldea-Teodorovici.

Aici pot fi vizualizate pozele


Balul Bobocilor la Facultate

În data de 26.10.2016, la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte s-a dat start competiției boboceilor pentru titlurile de Miss și Mister în care au participat și studenții de la specialitatea de psihologie. Serbarea cît și pregătirea pentru Balul Bobocilor oferă o bună oportunitate pentru studenții anului întîi de a se face cunoscuţi, de a intra în rândul studenților printr-un spectacol de frumuseţe şi inteligenţă. Îi felicităm pe boboceii specialității noastre pentru prestația lor deosebită în scenă și le dorim un drum bun pe tărâmul studențesc!

Aici pot fi vizualizate pozele

Masă rotundă „Dialog cu Decanii științei despre suflet”

În data de 21 octombrie, membrii Catedrei de psihologie au participat la Masă rotundă cu genericul „Dialog cu Decanii științei despre suflet”, IȘE, Chișinău; organizată de Sectorul Asistență Psihologică în Educație. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Conferinței Științifice Internaționale „Institutul de Științe ale Educației: Istorie, Performanțe, Personalitați” consacrată Aniversării a 75 ani de la fondare.

Aici pot fi văzute pozele

Simpozionul științifico-practic internațional

În data de 29 septembrie 2016, în Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi a avut loc Simpozionul științifico-practic internațional „Competitivitatea regională bazată pe cercetare, inovare şi transfer tehnologic”.

Atelierul nr. 2 Psiholog – profesia mileniului trei: relevanță și calitate în formarea lui a avut ca moderator pe Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., și au fost prezentate următoarele comunicări:

Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Efortul mental și rolul lui în adoptarea unei gîndiri pozitive

Luminița SECRIERU, dr., lect. sup. univ., Supunere prin inducție semantică și nonverbală

Natalia GUŢU, lect. univ., Rolul psihologului în psihoprofilaxia agresivității la elevi Lilia NACAI, lect. univ., Comunicarea conjugală – variabilă esenţială a satisfacţiei maritale

Larisa PODGORODEȚCHI, lect. univ., Психологическая характеристика эмоциональново развития в пожилом возрасте

Daniela CAZACU, lect. univ., drd., Reprezentările sociale ale familiei din RM - diferențe de gen

Maria CORCEVOI, lect. univ., Consilierea psihologică de tip strategic în fazele disfuncționalității familiale

Inga BACIU, lect. univ., Modalități de investigație a stilului de comunicare la juriști

Vasile GARBUZ, lect. univ., Aspecte psihologice ale identității organizaționale și identității personale a cadrelor didactice

Pozele pot fi vizualizate aici.

Conferinţa de iniţiere pentru stagiul practicii de specialitate

În cadrul conferinţei de iniţiere organizate la data de 28.09.2016, studenţii grupei PS31Z au primit instructajul cu prezentarea obiectivelor și sarcinilor pentru desfăşurarea practicii de specialitate din partea Doamnei Daniela Cazacu, lector universitar, drd., prodecanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte și a lectorului universitar Lilia Nacai, coordonatorul practicii de specialitate.

Pozele pot fi vizualizate aici.