Arhiva (2017-2018)

Doamna Daniela Cazacu a susținut cu succes teza de doctor în psihologie

În data de 29.06.18, Consiliul Ştiinţific Specializat D 38.511.03-02 a conferit Doamnei Daniela Cazacu gradul ştiinţific de doctor în psihologie, specialitatea 511.03 - Psihologie socială.

Doamna Cazacu  Daniela,  prin reușita ei de astăzi a confirmat că, este foarte important să îndrăznești să ai visuri mari, apoi să acționezi pentru a le transforma în realitate.

Stimată Doamnă, Vă dorim, să vă știm mereu nelimitata în vise, iar ziua aceasta specială să vă aducă bucuria nemărginită a reușitei. Priviți această zi specială ca pe o nouă pagină din povestea vieții dvs.

La mai mult și la mai mare!!!!

CLIC POZE

Ședința de totalizare a Catedrei de psihologie pentru anul de studii 2017-2018

Sunt  zile de sfârşit de an de studiu pentru membrii Catedrei de psihologie. Sunt  zilele în care facem totalurile activității  didactice instructiv-metodice, organizational-metodice, științifice și educaționale.

Stimați colegi, va dorim ca balanţa emoțională a anului academic ce se încheie să încline spre gânduri lucide, spre bucuria vacanței pe măsura așteptărilor.

Vă mulţumesc pentru devotament şi fidelitate profesiei!

POZA

Susținerea tezelor de master, 2018

La specializările Consilierea psihologică în instituții și organizații și Psihologie judiciară (ciclul II) din cadrul Facultății de Științe ale Educației și Arte s-au desfășurat sesiunile de susținere publică a tezelor de master.

Comisia de evaluare a apreciat înalt competențele absolvenților, menționând caracterul științific-aplicativ al lucrărilor prezentate și au venit cu felicitări în adresa absolvenților!

CLIC POZE

Susținerea tezelor de licență, 2018

În datele de 5.06.18 și 6.06.18 la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, SPECIALITATEA PSIHOLOGIE au demarat susținerile tezelor de licență!
Dragi absolvenți, vă felicităm cu ocazia susținerii Tezei de licență! Mult succes în continuare și baftă la viitoarele examene ale vieţii!!!

CLIC POZE

 COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC : Carl Gustav JUNG ,,Viața mea este povestea unei realizări de sine a inconștientului”.

Catedra de psihologie, în data de 18 mai 2018  a organizat COLOCVIULUI ȘTIINȚIFIC studențesc cu  genericul Carl Gustav JUNG ,,Viața mea este povestea unei realizări de sine a inconștientului”, în cadrul cursului universitar Istoria psihologiei, titular de curs Luminiţa Secrieru, conf.univ. dr.

Studenții de la specialitatea de psihologie au relatat publicului informații despre unul dintre cei mai mari psihologi şi psihiatri de până acum, creator a celor mai cunoscute concepte psihologice, precum: extraversiunea, intraversiunea, arhetipul, inconștientul colectiv, complexul, sincronicitatea, etc. Carl Gustav Jung este unul dintre cei mai importanţi gânditori ai vremii noastre, ce a influenţat în profunzime aproape toate aspectele culturii moderne, incluzând medicina, religia, filosofia, literatura, arta şi, desigur, domeniul în permanentă evoluţie al psihanalizei.

Colocviul este la cea de a IV ediţie,  iar utilitatea lui îşi găseşte adevăr în afirmaţiile studenţilor care menţionează că acest eveniment este important pentru promovarea istoriei psihologiei.

CLIC POZE

CLIC PROGRAMA

Ziua Internaţională a Familiei serbată la Specialitatea de psihologie

În data de 15 mai 2018 s-a desfășurat activitatea dedicată zilei familiei, cu genericul ,,Familia- nucleul societății”, organizat de studenții gruprei PS21Z, coordinator: Lilia Nacai, lect. univ. Activitatea a avut ca scop sensibilizarea opiniei vizavi de importanța familiei în societatea contemporană și sublinierea rolului decisiv pe care îl joacă în transmiterea valorilor de la o generație la alta, cât și în în formarea personalității ei.

CLIC POZE

Perspective și posibilități de angajare pentru viitorii psihologi. Centrul Internațional „La Strada”

În data de 10.05.2018, studenții anului III a specialității Psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, s-au întrunit în cadrul unei mese rotunde, organizate în cadrul vizitei de studiu la Departamentul Instituțiilor Penitenciare din mun. Chișinău (DIP).

Scopul şi obiectivele acestei vizite au constituit:
- familiarizarea cu structura organizatorică și specificul de activitate a DIP;
- cunoașterea activității serviciului psihologic din cadrul Departamentului Instituțiilor Penitenciare și a structurilor sale;
- analiza posibilităților de angajare în cadrul serviciul psihologic (exigențe/cerințe înaintate față de candidat, condițiile de muncă ș.a.);
- familiarizarea cu cerințele angajatorului față de absolvenții specialității Psihologie.
Domnul Aureliu Suhan, director DIP, a salutat oaspeții din cadrul Universității bălțene și a menționat că este o primă experiență de acest gen, când studenții vizitează Departamentul Instituțiilor Penitenciare și speră ca aceasta să se transforme în tradiție. 
La fel, dl Suhan a menționat că în cadrul DIP, precum și la subdiviziunile acestuia, în mod constant sunt angajați absolvenți ai Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, în special absolvenți ai specialității Psihologie. Aceasta se explică prin aceea că domeniul psihologiei și asistenței sociale reprezintă o prioritate pentru politica și serviciile oferite deținuților și angajaților din cadrul sistemului pinetenciar.

Domnul director i-a îndemnat pe studenți să pășească cu dreptul în viața unui adult/profesionist și că activitatea profesională în sistemul penitenciar este atât o provocare, cât și dăruire de sine (pe viață), în care trebuie să obții satisfacție din ceea ce faci, dar și să manifești resistență și perseverență în fața provocărilor zilnice. 
Doamna Iuliana CUREA șef al Direcţiei activitate educativă, psihologică şi asistenţă social a vobit despre specificul activității psihologului în mediul penitenciar și a prezentat posibilitățile de formare și creștere profesională. 
Doamna Şef al Direcţiei Resurse Umane, Natalia ANTONEVICI, a explicat modalitatea de aplicare pentru un post vacant în sistem. Dna Natalia Antonevici a menționat că începând cu data de 16 mai 2018, în legătură cu restructurarea DIP, angajarea va avea loc în bază de concurs deschis cu plasarea locurilor vacante pe site-ul instituției. La fel, ea a menționat că absolvenții specialității psihologie a universității bălțene sunt avantajați prin faptul că aceștia susțin un șir de cursuri ce au legătură directă cu domeniul de angajare: psihologie judiciară, psihologia în sistemul de probațiune ș.a.
Studenții, la rândul lor, au plasat întrebări cu privire la procesul de angajare, condițiile de muncă și dezvoltare profesională în sistem.
Aducem mulțumiri Administrației Departamentului Instituțiilor Penitenciare și în special dlui Oleg Pantea, Șeful Direcţiei Relaţii Publice, Mass-Media şi Secretariat pentru buna organizare a acestei întâlniri.
La fel, exprimăm recunoștința Agenției Universitare Francofone din Republica Moldova pentru sprijinul și suportul financiar al vizitei de studiu.

CLIC POZE

Perspective și posibilități de angajare pentru viitorii psihologi. Inspectoratul General al Poliției

În vederea eficientizării procesului educațional și facilitării angajării absolvenților de la specialitatea psihologie, în câmpul muncii, a fost efectuată vizita de studiu la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din municipiul Chișinău.
În cadrul Inspectoratului, studenților grupei academice PS31Z (specialitatea psihologie), din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, le-a fost prezentat:
- rolul Poliției de Frontieră în asigurarea securității naționale, Politici și strategii. Cooperare interinstituțională și internațională;
- structura organizațională și specificul de activitate a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră ș.a.
Domnul Ion Pleșca, șef al serviciului de asistență psihologică din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a prezentat informații despre serviciul psihologic și activitățile realizate de către specialiștii serviciului. Menționăm faptul că dl Pleșca este absolvent al specialității psihologie din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți.
În afară de activitatea de informare, studenților le-a fost demonstrat și un program practic/aplicativ de exerciții cu implicarea cânilor dresați aflați în serviciul Poliției de Frontieră. Astfel, câinii dresați au participat la exerciții de căutare și identificare a substanțelor interzise (droguri), au îndeplinit comenzile verbal-orale și nonverbale (de la distanță) a instructorilor. 
Studenții impresionați, au primit o lecție de psihologie umană, dar și de psihologie animală.
Ulterior, absolvenții au avut posibilitatea să facă cunoștință și să mânuiască echipamentele tehnice din dotare a Poliției de Frontieră (binocluri, dispozitive de verificare a actelor, echipamente de reținere a infractorilor, arme din dotare ș.a.)
Aducem mesaje de gratitudine Șefului Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Domnului Fredolin Lecari, colectivului și în special Domnului maior Ion Pleșca, șef al serviciului de asistență psihologică, pentru organizarea acestei vizite.
La fel, exprimăm recunoștința Agenției Universitare Francofone din Republica Moldova pentru sprijinul și suportul financiar al vizitei de studiu.

CLIC POZE

Colocviul Ştiinţific Studenţesc „Interuniversitaria 2018”

Ediția a XIV-a a Colocviului Ştiinţific Studenţesc „Interuniversitaria” s-a desfășurat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), în data de 3 mai 2018.

În Atelierul Psihologie, cu moderatori:  Luminiţa SECRIERU, dr., conf. univ; Maria CORCEVOI, asist. univ.; Daniela CAZACU, lect. univ.; Ionela MELENTII, stuenta, au participat cu comunicări următorii studenți și masteranzi:

 1. Mihaela MĂLIGĂ, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Corelaţia dintre agresivitate şi nivelul de autoapreciere la preadolescenţi, coord, şt. -dr., conf. univ. Luminiţa SECRIEU
 2. Tatiana TONOFREI, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Efectul angajamentului în domeniul şcolar la elevi , coord, şt. - dr., conf. univ. Luminiţa SECRIEU
 3. Marina VOLOŞENCO, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Optimizarea relaţiei de cuplu prin asumarea rolurilor maritale, coord, şt. - asist. univ. Maria CORCEVOI
 4. Victoria HERŢA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Interacţiunea dintre copii şi părinţi în familiile în care ambii părinţi sunt angajaţi în cîmpul muncii, coord. şt. - asist. univ. Maria CORCEVOI
 5. Marina CHETRARI, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Evaluarea percepţiilor soţilor asupra relaţiei maritale în primii ani de căsnicie, coord. şt. - asist. univ. Maria CORCEVOI
 6. Mihaela CAMBURA, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Психологические особенности самооценки в подростковом возрасте, coord. şt. - asist. univ. Vasile GARBUZ
 7. Ionela STAU, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Corelaţia trăsăturilor de personalitate şi rezistenţa la manipulare a studenţilor, coord. şt. - dr., conf. univ. Luminiţa SECRIEU
 8. lulia GORODEŢCHAIA, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Социальное представление о разводе у молодёжи Республики Молдова, coord. şt. - lect. univ. Daniela CAZACU
 9. Eufrosinia BUZA, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Compatibilitatea maritala si comportamentul de rol în cuplurile tinere, coord, şt. - lector universitar Lilia NACAI
 10. Cristina DOBOŞ, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Reprezentările sociale a şcolii la profesori, elevi şi părinţi, coord, şt. - dr., conf. univ. Luminiţa SECRIEU
 11. Valeria DUDĂU, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Afectivitatea la copiii cu părinţii plecaţi la lucru în străinătate: diferenţe de gen, coord, şt. -dr., conf. univ. Silvia BRICEAG
 12. Nadejda ZAMIROVSCHI, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Consiliere pentru dezvoltare personala prin art-terapie, coord, şt. - dr., conf. univ. Silvia BRICEAG
 13. Carolina CIOBU, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, anul III, Licenţă, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Statutul psiho-emoţional al cuplului după apariţia primului copil, coord, şt. - dr., conf. univ. Silvia BRICEAG

Colocviul Stiințific INTERUNIVERSITARIA a oferit tuturor studenților marea posibilitate de a-și forma, perfecționa și întări calitățile profesionale, de a aduce științei noi cercetări și de a mări și mai mult spectrul cultural și științific al umanității. Participanților li s-au înmânat certificate de participare iar locurile primiante au primit  diplome.

Loc I - Carolina CIOBU

Loc II - Mihaela MĂLIGĂ

Loc III - lulia GORODEŢCHAIA

CLIC POZE

CLIC PROGRAMA

Susţinerea preventivă a tezelor de master

În data de 03.05.2018 și 04.05.2018 a avut loc susţinerea preventivă a tezelor de master la specializările:

 • Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii
 • Psihologia Judiciară

Moderatorii specializării Consilierea psihologică în instituţii şi organizaţii au fost:

Președinte:

Silvia Briceag, doctor in psihologie, conferentiar universitar

Membrii comisiei:

Daniela Cazacu, lector universitar

Maria Corcevoi, asistent universitar

Moderatorii specializării Psihologia Judiciară au fost:

Președinte:

Luminita Secrieru, doctor in psihologie, conferentiar universitar

Membrii comisiei:

Inga Baciu, asistent universitar

Vasile Garbuz, asistent universitar

La final, masteranzii au mai primit un şir de sugestii cu privire la conţinutul lucrării şi au fost acceptaţi către susţinerea finală a tezei de master, pentru care îi felicităm.

Clic poze

Susţinerea preventivă a tezelor de licență

În data de 02.05.2018 la specialitatea Psihologie a avut loc susţinerea preventivă a tezelor de licență.

Comisia de evaluare a practicii de licență:

Subgrupa 1

Președinte: Silvia Briceag, doctor in psihologie, conferentiar universitar

Membrii comisiei:

Daniela Cazacu, lector universitar

Natalia Guțu, asistent universitar

Subgrupa 2

Președinte: Luminita Secrieru, doctor in psihologie, conferentiar universitar

Membrii comisiei:

Lilia Nacai, lector universitar

Vasile Garbuz, lector universitar

La final, studenții au mai primit un şir de sugestii cu privire la conţinutul lucrării şi au fost acceptaţi către susţinerea finală a tezei de licență, pentru care îi felicităm!

Clic poze

Prelegere publică

La data de 26.04.2018 la FȘEPA a avut loc o prelegere publica susținută de doctorul în psihologie, conf.univ., directorul școlii doctorale Pedro Rosario de la Universitatea din Minho, Braga Portugalia cu studenții și cadrele didactice de la Catedra de psihologie, care au manifestat un interes sporit față de informația prezentată.

CLIC POZE

Seminar științific catedral

La data de 24.04.2018 a avut loc Seminarul științific catedral cu tema: „Strategii de diminuare a efectelor migrației economice asupra sistemului familial”  prezentat de asist. univ. Corcevoi Maria.

În cadrul seminarului a fost abordat subiectul consilierii de familie cu tehnicile și metodele aplicate asupra sistemelor familiale marcate de migrația economică.

La seminar au participat cadrele didactice de la Catedra de psihologie care au manifestat un interes sporit față de informația prezentată atât prin implicarea activă cât și prin sugestiile și recomandările oferite.

CLIC POZE

 

Zilele Sănătății. Ediţia a IX -a

Din data de 3.04.2018 până la 6.04.18 la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, s-au desfășurat un șir de evenimente cu ocazia Zilelor Sănătății cu genericul „Sănătatea în culori!”, ediţia a IX -a, organizate de catedra de Psihologie.

Programul
Marţi 3.04.18
❖  Deschiderea Zilelor Sănătăţii la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte : „Sănătatea în culori! ” Corpul VI, hol, 11:10
❖  Diseminarea mesajelor de sănătate Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte Corpul VI, hol, ora: 11:10
❖   Work-shop „Stresul- o provocare a lumii modeme”, Colegiul Politehnic din Bălţi, ora: 12:10
❖   Atelier “Stresul examinaţional- o provocare pentru liceenii contemporani” Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, aula 647 „Student's Lab” (Activitate promovată cu liceenii din Liceul Teoretic M. Emincscu din Bălţi)
Miercuri 4.04.18
„Friendly psychology Battle”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Corpul VI, Sala de festivităţi, ora: 13:10
Joi 5.04.18
Training psiliologic „Iubeşte-te pc (inc pentru a fi fericit" , Facultatea dc Ştiinţe ale Fducaţiei, Psiliologic şi Arte, Corpul VI, Centrul dc Dezvoltare Personală a Studenţilor, sala 646, ora 9:40
Work-shop “Sănătatea- esenţa fericirii”, Facultatea dc Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologic şi Arte, Corpul VI, Centrul de Dezvoltare Personală a Studenţilor, sala 646, ora 13:10 ” (Activitate promovată cu liceenii din Liceul Teoretic Republican I. Creangă din Bălţi)
Vineri 6.04.18
„Cafeneaua Sănătăţii - închiderea Zilelor Sănătăţii”, ”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Corpul VI, Sala de festivităţi, ora: 13:10

VEZI POZE

În premieră, în cadrul Zilelor Sănătății la USARB!!!

Miercuri, în data de 04.04.2018, în cadrul "Zilelor Sănătății " ediția a IX-a, s-a desfășurat

" Friendly psychology battle", activitate la care au participat toți studenții de la specialitatea Psihologie.  ”Bătălia„ s-a dat între studenții anului III de la specialitatea Psihologie.

Scopul activității a fost evaluarea/consolidarea cunoștințelor/competențelor acumulate în cadrul cursurilor universitare  Psiholgia Sănătății și Sănătate psihică și stil de viață, având ca titular de curs pe Dna Daniela Cazacu, drd. lect. univ., prodecanul specialității Psihologie.

Am fost onorați să avem alături de noi pe Șefa Catedrei de Psihologie, Dna Silvia Briceag, conf. univ., dr., lectori univ. Natalia Gutu, Vasile Garbuz.

"Friendly psychology battle", s-a desfășurat în 3 etape:
La etapa 1 – echipele  ,,Optimiștii si ,,Sano-Experții,,  formate din studenți de la anul III, grupa PS31Z,  și-au prezentat într-o manieră deosebită  deviza echipei. Conținutul mesajelor  a fost profund impregnat de competențele formate în cadrul cursurilor studiate.
La etapa 2 - au fost aduse în atenția publicului curiozități din domeniul psihologiei sănătății, care au trezit un interes deosebit publicului prezent în sală.
La etapa a treia a fost organizată o victorină în care a fost implicat publicul.

Raspunsurile corecte au fost ,,premiate,,.

Prin această activitate studenții au demonstrat că, posedă cunoștințe vaste, fundamentate științific,  din  domeniul Psihologiei sănătății si Sănătate psihică și stil de viață.

Friendly psychology battle s-a încheiat pe o nota pozitivă, într-o atmosferă prietenoasă, veselă.

Studenții de la PSIHOLOGIE aleg SĂNĂTATEA ÎN CULORI!!!

CLIC POZE

Centru de dezvoltare personală pentru studenții USARB

În data de 27.03.18 la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, specialitatea Psihologie a fost inaugurat Centru de dezvoltare personală pentru studenții USARB. Centru a fost deschis grație Programului de susținere a inițiativelor pentru tineri „Inspirăm, Abilităm, Implicăm Tinerii în Dezvoltarea Comunității” .

Grupul de inițiativă a fost constituit din studenții anului III, specialitatea de psihologie.

Obiectivele Centrului sunt:

 • Favorizarea cunoașterii de sine
 • Dezvoltarea și întărirea motivației la studenți
 • Valorificarea abilităților și a resurselor  interioare
 • Asigurarea unui climat favorabil pentru exprimare și cooperare
 • Descoperirea potențialului  de autocunaștere și autodezvoltare

CLIC POZE

Internaționalizarea programului de studiu

În data de 24-25 martie 2018, studentele anului II la specialitatea Psihologie, a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Taisia Dascal și Sabina Coșcodan, au participat la cursul de formare profesională continuă „Evaluarea personalității individuale - de la normalitate la patologie”, curs organizat de Agenția regională de Consultanță în Managementul Resurselor Umane, la Iași. Cursul a fost ținut de dnul Ticu Constantin, profesor universitar, doctor în cadrul  Departamentului  de Psihologie a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
Studentele mărturisesc că în cele două zile de curs și-au consolidat cunoștințele  cu referință la conceptele de normalitate și patologie,  au însușit cum pot fi evaluate persoanele cu trăsături accentuate de personalitate, dar și cu tulburări psihice. Studentele afirma ca acum sunt capabile sa faca o certa distincție între cazurile în care poate fi atestată prezența unei trăsături accentuate de personalitate, cazurile în care este vorba de o trăsătură ce corespunde normei psihologice și cele când se conturează o tulburare psihică.  Acest curs a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării profesionale.

Clic poze

A venit primăvara la Catedra de psihologie

Mai de-april ca primavara,
Doar femeia poate fi.
Si mai dulce ca vioara,
Doar femeia poate fi.

Clic Poze

Masa rotunda „Din suflet pentru suflet”

Catedra de psihologie a organizat în data de 01.03.18 Masa rotunda cu genericul „Din suflet pentru suflet” la care s-au întîlnit două generații: viitorii psihologi, studenții anului întîi gr. PS11Z și psihologii cu experiență profesională vastă din regiunea nordică a țării. S-au pus în valoare părțile tari, părțile slabe ale profesiei, s-a vorbit despre riscuri dar și oportunitățile oferite de această profesie. Studenții au rămas entuziasmați de comunicările prezentate de psihologii: Jicrivețchi L., Grosu L., Prisăcaru N., Ciaicovshi A. ș.a.

Așa întîlniri de suflet motivează calitativ studenții – viitorii psihologi.

Vezi POZE AICI

Gânduri despre Mărțișor

Chiar de-i mic, neînsemnat,
Și de șnur stă agățat,
El vestește-n toată țara
Că sosește primăvara!

La 1 Martie studenții de la specialitatea Psihologie au confecționat și au amenajat holul blocului 6 al USARB-ului cu mărțișoare norocoase și flori ce emanau raze de iubire şi calde adieri de fericire!

Mulțumim grupelor PS31Z, PS21Z ;i PS11Z pentru că au creat o stare în care sufletul a vibrat in acordurile bucuriei și dragostei de viață! Aducem sincere mulțumiri curatorilor grupelor PS11Z și PS21Z: Guțu Natalia și Nacai Lilia.

CLIC POZE

Cursuri de formare profesională continuă la specialitatea Psihologie

Catedra de psihologie din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, USARB a găzduit în perioada 12.02.18 – 03.03.18 psihologii școlari din regiunea de nord a RM la cursurile de formare profesională continuă pentru psihologii școlari. Programul s-a realizat prin cursuri tematice până la 150 de ore (până la 5 credite). Procesul de formare s-a realizat prin intermediul instruirii tradiţionale (face-to-face) prin prelegeri, ore practice şi de laborator cu utilizarea metodelor active şi interactive.

Vezi POZE AICI

Seminar metodic catedral

La data de 30.01.2018 a avut loc Seminarul metodic catedral cu tema: ”Studiul de caz - metoda de formare a competențelor consilierului”  prezentat de asist. univ. Corcevoi Maria.

În cadrul seminarului au fost abordate: regulile desfăşurării metodei, etapele unui studiu de caz, evaluarea, avantajele acestei metode etc.

La seminar au participat cadrele didactice de la Catedra de psihologie care au manifestat un interes sporit față de informația prezentată atât prin implicarea activă cât și prin sugestiile și recomandările oferite.

VEZI POZELE

Conferința „Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare”

Evenimentul a fost organizat de Catedra de psihologie a Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte în cadrul Proiectului instituțional „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”.

La conferință au participat specialiști în domeniu din Republica Moldova, România, Franța, Israel, Ucraina și Belarus. Ei au prezentat, în cadrul a trei secțiuni, comunicări și dezbat subiecte pe tema: Schimbările de paradigmă în analiza, interpretarea şi remodelarea mediului familial; Procesul educaţional contemporan: tendinţe, deschideri, descoperiri; Omul şi societatea la o nouă etapă: provocări, probleme, soluţii.

Șefa Catedrei de psihologie, conf. univ., dr. în psihologie Silvia Briceag a menționat:,,Ne dorim ca această Conferință științifică să devină o arenă a dezbaterilor de anvergură pe marginea unor valori și idei comune și aducem mulțumiri și cuvinte de gratitudine tuturor persoanelor care, direct sau indirect, participă la Conferința științifică internațională”.

La lucrările Conferinței au participat 119 persoane. Au fost prezentate 96 de comunicări, care urmează să fie editate într-un volum.

Pentru poze CLIC AICI

Întâlnire cu cartea

În data de 16 noiembrie 2017 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în  Biblioteca Ştiințifică, cu suportul Catedrei de psihologie de la Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte, etologul Dorian Furtuna a prezentat cartea „Homo aggressivus” la care a lucrat începând cu anul 2008. La acest eveniment au participat cadre didactice de la Catedra de psihologie, Catedra de științe socio-umane și AS, studenți de la ciclul I și ciclul II, Psihologie, AS, dar și psihologi, cadre de sprijin din municipiul Bălți.

CLIC POZE

Săptămâna Tineretului şi Studentulu în Mediateca BȘ USARB

Conform Programului Zilelelor Tineretului şi Studentului, propus de BŞ USARB, la solicitarea d-nei Guţu Natalia, lector univ. în Mediateca studenţii Facultăţii de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte au fost informaţi despre pericolele mediului virtual (site-urile de socializare, bloguri).

În cadru evenimentului Olga Dascal, bibliotecar principal a prezentat informaţii în Power Point la tema solicitată, a invitat studenţii să se documenteze cu expoziţia tematică “INFORMEAZĂTE. NU FI O PRADĂ!” vernisată în subdiviziune şi a îndemnat studenţii gr.PS11Z să conştinţizeze legătura lor cu pericolele reale care pot apărea pe Internet.

CLIC POZE

În cadrul acestei săptămâni, studenții gr. PS21Z, au fost informați despre voluntariat. Absolventa Facultății ȘEPA, specialitatea Psihologie - Spînu Tatiana - psiholog CPT ATIS a prezentat practici de succes în domeniul voluntariatului. S-au elucidat oportunitățile voluntariatului pentru studenții de azi, specialiștii de mâine. Studenții grupei PS21Z au adresat intrebări, au manifestat interes vizând instituțiile ce au experiență în domeniu.

CLIC POZE

Zilele Psihologiei Ediția VIII

Campanie de promovare a Psihologiei

În cadrul „Zilelor Psihologiei” s-au promovat, cu participarea studenților de la anii de studii I-III de la psihologie, o serie de activități în câteva licee din oraș, dar și din Sângerei. Astfel, potrivit programului „Zilelor Psihologiei”, la 23 octombrie la liceele „Vasile Alecsandri”, „Vladimir Maiakovski” și „Dimitrie Cantemir”, precum și la Liceul „Mihai Eminescu” din Sângerei, au avut loc ateliere și workshopuri, având ca tematică aspecte ce țin de psihologie, problematica tinerilor și familiei. La 24 octombrie, USARB a găzduit masa rotundă „Analiza situației psiho-sociale a familiei în Republica Moldova”, eveniment la care au participat și asistenți sociali din Bălți, iar la 25 octombrie un eveniment similar pentru cadrele didactice de la liceele din oraș. La 25 și 26 octombrie, două ateliere – „Stresul în mediul adolescenților” și „Familia – școala valorilor” – au fost organizate la Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ATIS și la Centrul de Criză Familială SOTIS. „Zilele Psihologiei” au finalizat, la 27 octombrie, cu lansarea monografiei „Familia în spațiul reprezentărilor sociale: definiții, concepții, reflecții” – o lucrare scrisă de un grup de autori de la Universitatea din Bălți.

PROGRAMUL DE ACTIVITATE

CLIC PE ACTIVITATE PENTRU A VIZUALIZA POZE

Data
Activitatea
Ora desfășurării
Locul
Responsabili
23.10.2017
Lansarea „Zilelor Psihologie”
11.10-11.30
USARB, scuarul universității(corp I)
23.10.2017
Atelier psihologic „Comunicarea asertivă – cheia înţelegerii”
12.20-13.05
Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” din Bălţi
Coordonator:
asist. univ. Baciu Inga
Studenţii:
Ciumac Loredana
23.10.2017
Atelier psihologic  „Stereotipuri şi prejudicăţi despre psiholog”
12.20-13.05
Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din or. Sângerei
Coordonator:
asist. univ. Nacai Lilia
Studenţii:
Josan Victoria
23.10.2017
Training „Autocunoaştere,  dezvoltare personală şi profesională”
14.10-15.20
Liceul Teoretic
“V. Maiakovschi”, din Bălţi
Coordonator:
asist. univ. Guţu Natalia
Studenţii:
-        Boico Aliona;
-        Cambura Mihaela
23.10.2017
Workshop ”Impactul practicilor sociale asupra reprezentării sociale a familiei
12.20-13.05
Liceul Teoretic “Dmitrie Cantemir” din Bălţi
Coordonator:
lect. univ. Cazacu Daniela
Studenții:
-        Ovdienco Alexandra;
-        Gorodeţcaia Iulia
24.10.2017
Masă rotundă ”Analiza situaţiei psiho-sociale a familiei în Republica Moldova.” Ediţia a III-a
Cu participarea asistenţilor sociali din Bălţi
14:50-16.20
USARB,
Corpul IV, aula 466
Coordonator:
-  dr. conf. univ. Silvia Briceag;
-  lect. univ. Daniela Cazacu;
-  asist. univ. Maria Corcevoi;
-  asist. univ. Vasile Garbuz
25.10.2017
Masă rotundă ”Analiza situaţiei psiho-sociale a familiei în Republica Moldova” Ediţia a III-a
Cu participarea cadrelor didactice din liceele din mun. Bălţi
14:50-16.20
USARB,
Corpul IV, aula 466
Coordonator:
-  dr. conf. univ. Silvia Briceag;
-  lect. univ. Daniela Cazacu;
-  asist. univ. Maria Corcevoi;
-  asist. univ. Vasile Garbuz
25.10.2017
Workshop „Stresul în mediul adolescentin”
14:00-15.00
Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „ATIS
Coordonator:
asist. univ. Nacai Lilia
Studenţii:
-  Rurac Emilia;
-  Tonofrei Tatiana.
26.10.2017
Atelier “Familia şcoala valorilor”
14:00-15.00
Centrul de criză familială “SOTIS” din Bălţi
Coordonator:
-  asist. Baciu Inga
Studenţi:
-  Doboş Cristina
27.10.2017
Lansare de carte “Familia în spaţiul reprezentărilor sociale: Definiţii, concepţii, reflecţii”
13.10-14.40
USARB, Biblioteca ştiinţifică
Coordonator:
-  dr. conf. univ. Silvia Briceag;
-  lect. univ. Daniela Cazacu;
-  asist. univ. Maria Corcevoi;
27.10.2017
Cafeneaua psihologilor
13.10-14.40
USARB, Biblioteca ştiinţifică

Conferința științifico-practică cu participare internațională „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”

În data de 12.10. 2017 a avut loc COLLOQUIA PROFESSORUM Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, Ediţia a VII-a. În cadrul secțiunii nr. 3 ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, PSIHOLOGIE ŞI ARTE: Atelierul nr. 1 Psihologie și științe ale educației au comunicat:

Silvia BRICEAG, dr., conf. univ., Maria CORCEVOI, lect., univ. Dimensiuni ale instabilității maritale ca efect al migrației de muncă;

Luminița SECRIERU, dr., conf. univ., Impactul variabilei independenţă- interdependenţă în reprezentarea reacţiei emoţionale.

CLIC PENTRU POZE

Conferinţa de iniţiere pentru stagiul practicii de specialitate

În cadrul conferinţei de iniţiere organizate la data de 05.10.2017, studenţii grupei PS31Z au primit instructajul cu prezentarea obiectivelor și sarcinilor pentru desfăşurarea practicii de specialitate din partea Doamnei Silvia Briceag, dr., conf. univ. și a lectorului universitar Lilia Nacai, coordonatorul practicii de specialitate.

Pozele pot fi vizualizate aici.

1 SEPTEMBRIE, 2017-2018

Bine ați venit la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte, Specialitatea PSIHOLOGIE.

clic pentru poze