Curricula programelor de studii

Educația tehnologică (conform planului de învățămînt 2013)

Educația tehnologică (conform planului de învățămînt 2016)