13.11.2017 07:54 Category: Evenimente

                       

Vizită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris din Lituania în cadrul proiectului ELEVATE

Reprezentanții mai multor universități din Republica Moldova, membre ale consorțiului ELEVATE,  au realizat în perioada 6-10 noiembrie 2017 o visită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris din Lituania. Evenimentul face parte din cadrul activităților de implementare a proiectului ELEVATE - Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus plus – Capacity Building in Higher Education (beneficiar de grant - Academia de Studii Economice din Moldova).

Reprezentanții delegației din Republica Moldova, în parteneriat cu alți membrii ai Consorțiului ELEVATE, au participat în activități diverse, menite să asigure consolidarea politicilor de internaționalizare a universităților din Moldova și buna desfășurare a proiectului. Prezentările și sesiunile interactive s-au axat pe analiza bunelor practici cu privire la:

  • mobilitatea internațională;
  • strategiile de admitere, marketing și recrutare la MRU;
  • dezvoltarea și punerea în aplicare a studiilor comune / programelor duble: experiență MRU;
  • programul comun de studii privind politicile sociale și bunăstarea socială (COSOPO);
  • programele de master european comun în gestionarea strategică a frontierelor - parteneriat și experiență în dezvoltarea programelor, provocări, lecții învățate;
  • organizarea mobilității personalului la MRU;
  • internaționalizarea cercetării și a activităților conexe;
  • școlile de vară pentru studenții internaționali. Coordonare și administrare;
  • diseminarea informațiilor către diferite grupuri țintă (cadre didactice, studenți, persoane din afara comunității etc.);

Agenda evenimentului a cuprins mai multe prezentări și sesiuni interactive și două workshop-uri dedicate management-ului proiectului ELEVATE.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Svetlana MELNIC, metodist-coordonator la Departamentul pentru relații internaționale.

Pentru mai multe detalii despre proiectul ELEVATE accesați link-ul  http://elevate-project.md/

Pozele pot fi vizualizate aici