01.12.2017 22:45 Categorie: Evenimente, Facultatea de științe ale educației, psihologie și arte

 
27.11.2017-01.12.2017 Zilele educației inncluzive

În perioada 27.11.2017-01.12.2017 Catedra de științe ale educației a Facultății de Științe ale educației, Psihologie și Arte a organizat „Zilele educației incluzive”.

Program și Prezentare de totalizare

27.11.2017. Expoziția de postere „Acceptă diversitatea”

Conceperea, confecţionarea şi comunicarea informaţiilor cu ajutorul posterelor a fost realizată de studenții ciclului II, studii superioare de master, în contextul activităţilor din cadrul unității de curs „Managementul educației inlcuzive”, titular conf. univ., dr., Maria Pereteatcu. Studenții au sintetizat abordările actuale ale asistenței educaționale individualizate a copiilor cu CES, manifestând un interes sporit pentru managementul educației incluzive la nivel de unitate de învățământ.

Foto de la eveniment – aici

27.11.2017 Vizionarea de film și dezbatere tematică „Acceptă valorile incluziunii”

Activitatea a oferit sugestii practice de utilizare a filmului în procesul educative în școala incluzivă. Au fost analizate modalitățile și regulile utilizării filmelor în procesul de predare-invatare-evaluare. Studenții au fost familiarizați cu procesul de selecție a filmelor în educație, beneficile și limetele ale utilizării filmului în educația copiilor.

Foto de la eveniment – aici

28.11.2017 Ora publică „Judecata Discriminării în educație”

Ora publică promovată de studenții din grupa PP22Z, coordonați de asist. univ., Veronica Rusov, a încadrat activ participanții într-o atmosferă de joc imitativ, în care, cu libertate, s-au realizat discursuri coerente lingvistic, în spirit critic şi cu conexiuni etice.

Foto de la eveniment – aici

29.11.2017 Conferinţa ştiinţifică studenţească „Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive”.

În data de 29.11.2017 a avut loc a treia ediţie a conferinţei ştiinţifice studenţești cu genericul „Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive”. Conferinţa a fost organizată de către studenţii anului III din grupele PP31Z și PE31Z.

Mesajul de salut al conf. univ., dr., Lora Ciobanu, decanul Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, a confirmat necesitatea realizării cercetărilor științifice în domeniul educație incluzive în vederea asigurării unei educații de calitate.

Șeful catedrei de științe ale educației, conf. univ., dr., Tatiana Şova a încurajat inițiativa studenților de a cerceta cadrul conceptual al educaţiei incluzive și de a identifica condiţiile de  valorificare a individualității copiilor.

Coordonatorul Cercului de cercetare ştiinţifică tematică „Educaţia incluzivă”, lect. univ., Veronica Rusov, a prezentat cadrul conceptual al conferinței, evidențând obiectivele conferinței: aprofundarea cunoştinţelor obţinute la studierea disciplinelor de specialitate, formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică la studenţi, încurajarea lucrului individual, cât şi de echipă, precum şi motivarea studenţilor în elaborarea şi publicarea lucrărilor ştiinţifice.

Prin cele 21 de comunicări prezentate studenții au abordat probleme ce vizează sensibilizarea şi implicarea comunităţii în activitatea şcolii incluzive, orientarea şcolară şi profesională a copilului cu dizabilități, competențele cadrelor didactice  în domeniul educației incluzive, suportul educațional al diferitor categorii de CES etc.

Foto de la eveniment – aici

30.11.2017 Masa rotundă „Structura și procesul PEI”

Activitățile de formare realizate în cadrul evenimentului au contribuit consolidarea conceptelor și tendințelor actuale în abordarea individualizată a copilului cu CES. Impactul pozitiv al mesei rotunde a fost vizibil prin impresiile celor prezenţi, cu privire la componentele PEI și relațiile de colaborare în cadrul procesului PEI. Evenimentul a fost organizat de conf. univ., dr., Maria Pereteatcu și asist. univ., Veronica Rusov.

Foto de la eveniment – aici

01.12.2017 Oră publică „Asistența educațională individualizată a copiilor cu CES”

Prin dezbaterile aprinse purtate în cadrul orei publice cu genericul „Asistența educațională individualizată a copiilor cu CES”, promovată de conf. univ., dr., Larisa Zorilo cu studenții grupei ME13M, s-a tins spre detronarea prejudecăţilor celor care consideră că a realiza un proces educaţional individualizat de calitate este este imposibil.

Foto de la eveniment – aici