20.02.2018 11:36 Categorie: Evenimente, Relații internaționale

 

Activități în cadrul Proiectului ReSTART

În data de 16 februarie 2018 în incinta Academiei de Studii Economice a Moldovei s-a desfășurat Atelierul de lucru din cadrul proiectul ReSTART – 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA - din cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Consolidarea de capacități în domeniul învățământului superior.

Sesiunea de lucru din cadrul proiectului a vizat discuții despre rolurile și responsabilitățile fiecărui membru a echipei de implementare, activitățile de achiziții planificate pentru îndeplinirea planului operațional, pachetele de lucru pentru primul an de implementare a proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspecte financiare, sustenabilitatea proiectului.

Instituția coordonatoare de proiect este Universitatea Politehnica din București, reprezentată de doamna Elena FLEACĂ, conf. dr., ing., coordonatorul proiectului ReSTART. Coordonatorul instituțional din partea USARB a proiectului este doamna Nelli AMARFII-RAILEA, dr., conf. univ., Prorector pentru relații internaționale.

Reprezentanții Universității de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți  la Atelier au fost doamna Carolina TCACI, dr., conf. univ., Șeful Catedrei de Științe Economice și doamna Svetlana MELNIC, metodist Departamentul Relații Internaționale, asist. univ., Catedra de Filologie Engleză și Germană.