26.07.2018 09:24 Categorie: Avize


Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți

Anunță concurs cu privire la ocuparea funcției de inginer programator în cadrul

Departamentului tehnologii informaționale

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

 • studii superioare în domeniul programării sau studenţii cel puțin anului II care îşi fac studii la specialităţile informatice;
 • competențe avansate de lucru în sisteme de operare și cu aplicații de birou (procesoare de texte, de tabele, de prezentări), sisteme de gestiune a bazelor de date;
 • competențe de algoritmizare;
 • competențe de programare orientată pe obiect;
 • competențe de instalare și setare a programelor;
 • competențe de cooperare și lucru în echipă;
 • competenţe şi abilităţi sociale: seriozitate, corectitudine, onestitate, perseverenta, cumpatare, exigenta, sociabilitate;
 • dorință de a contribui la modernizarea procesului de studii la universitate;
 • abilități de lucru în limbajul de programare C# constituie un avantaj.

Lista actelor ce urmează a fi prezentate la Departamentul de tehnologii informaţionale (corpul III, et. 3, biroul 366, tel. 0-231-52-381, e-mail: dti@usarb.md) şi depuse la Serviciul resurse umane:

 • copia buletinului de identitate;
 • copia carnetului de muncă (în cazul în care acesta este);
 • două recomandări;
 • cv-ul;
 • certificatul medical (este necesar pentru certificarea faptului că pretendentul la ocuparea funcției vacante este apt de muncă);
 • copia diplomei de studii superioare / situația academică pe anii de studii pentru studenți.

Termenul limită pentru depunerea dosarului la concurs este până la 10.08.2018.

Selecția candidaților va avea loc prin proba scrisă și interviu.