17.05.2018 12:16 Categorie: Evenimente

Atelier pedagogic în cadrul proiectului PBLMD

În data de 5-6 mai 2018 la Vadul lui Vodă s-a organizat un Atelier pedagogic în cadrul proiectului 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS + . Agenda evenimentului a cuprins mai multe subiecte:

 • dezvoltarea Ghidului pedagogic PBL: provocări pentru cele 6 specialități din proeict;
 • nevoia de schimbare și rolul PBL în procesul predării-învățârii-evaluării;
 • conceptul și varietatea definițiilor PBL;
 • identificarea și formularea problemelor;
 • evaluarea în cadrul PBL;
 • atribuirea sarcinilor între echipe pentru finalizarea Ghidului.

Efortul participanților la atelierul pedagogic a fost focusat pe găsirea soluțiilor optime și proiectarea scenariilor de predare-învățare-evaluare care asigură mai finalități, inclusiv:

 • definirea esenței problemei în contextul PBL;
 • determnarea modalităților de implicare a studenților în identificarea și soluționarea problemelor în mod individual și în grup;
 • cunoașterea tipologiei proiectelor PBL și a trăsăturilor distinctive ale acestora;
 • specificarea caracteristicilor modelor de învăţare independentă și specificul diferitor tipuri de învățare în PBL;
 • înțelegerea specificului supervizării în PBL;
 • perceperea adecvată a misiunii coordonatorul de semestru;
 • conlucrarea cu părțile interesate pentru crearea oportunităților de dialog  între  Universitate (cadre didactice, studenți, supervizor etc. ) și întreprinderi, APL, instituții publice, ONG;
 • utilizarea instrumentelor și resurselor de învățare bazată pe proiecte PBL;
 • proiectarea strategiilor de învățare în contextul PBL;
 • elaborarea metodologiei de  identificare, analiză și soluționare a problemei/ produsului PBL;
 • valorificarea colaborării eficiente pentru predarea bazată pe problemă;
 • aplicarea tehnicilor de evaluare a competențelor în contextul PBL;
 • reflectarea asupra rezultatelor  conlucrării coordonatorului de semestrul cu supervizorul;
 • identificarea particularităților specifice metodelor de evaluare aplicate în învățarea bazată pe probleme etc.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina Prițcan dr., conf.univ., coordonator instituțional al proiectului și Inna Odinokaia, șef catedră, conf. univ., dr.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: http://www.pblmd.aau.dk/ , pagina proiectului pe Facebook: https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/    și pagina PBLMD USARB http://www.usarb.md/pblmd/
            Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici.