15.05.2018 14:40 Categorie: Facultatea de științe ale educației, psihologie și arteCentrul Internațional ”La Strada” primește oaspeții bălțeni

În data de 10.05.2018, studenții grupei academice PS31Z, specialitatea psihologie, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte au vizitat Asociaţia Obştească, Centrul Internațional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” din mun. Chișinău.
În cadrul vizitei de studiu absolvenții au făcut cunoștință cu: 
- Activitățile și serviciile oferite de către colaboratorii centrului;
- Activitatea realizată de către psihologi și alți specialiști;
- Succesele și dificultățile cu care se confruntă colaboratorii centrului în activitate ș.a.
Inițial, colaboratorii organizației, au prezentat programele de activitate desfășurate în cadrul centrului. Programul/direcția copiilor cuprinde realizarea activităților și oferirea serviciilor în vederea:
- prevenirii și intervenției timpurii în cazul exploatării sexuale a copiilor.;
- asigură audiere prietenoasă a copiilor şi intervievatori special instruiţi pentru victime martori vulnerabili (în cadrul sistemului de justiţie);
- reprezentare legală şi rapoarte de evaluarea psihologică în susţinerea victimelor martori în cadrul procesului de urmărire penală, asistenţă psihologică pentru minori (consiliere psihologică şi elaborarea rapoartelor de evaluare psihologică);
- programe de consolidare a capacităţilor profesioniştilor privind identificarea pro-activă şi tratamentul copiilor, victime ale infracţiunilor cu caracter sexual (module de instruire, standard și individuale, pentru diferite categorii profesionale - reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, poliţişti, judecători, procurori, asistenţi sociali, psihologi ş.a.).
- Telefonul Copilului 116 111 cu acoperire naţională ș.a.
Programul destinat femeilor este orientat în direcția:
- prevenirii violenței și exploatării sexuale a femeii;
- identificarea cazurilor de trafic/stabilirea statutului de victimă şi acţiuni asociate;
- asistență în organizarea recuperării din locul exploatării;
- Linia Fierbinte naţională gratuită (tel. 0 800 77777 apeluri de pe teritoriul Republicii Moldova, +373 22 23 33 09 apeluri de peste hotare) pentru migranţii vulnerabili şi baza de date pentru apeluri la Linia Fierbinte;
- Programe educaţionale pentru grupuri profesionale;
- Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de sensibilizare şi informare a grupurilor de risc ș.a.
Pe parcursul prezentărilor, studenții, au avut posibilitate să adreseze și să obțină răspunsuri la întrebările adresate.
Un moment important a ținut de prezentarea realizată de către Stratuța Agnesa, psiholog în cadrul Centrului ”La Strada”, absolventa specialității de psihologie din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți. Dumneaei a vorbit despre specificul activității sale în cadrul organizației, precum și de aspecte ce vizează cariera sa profesională. La fel, Agnesa Stratuța a menționat că fiecare din absolvenții specialității de psihologie trebuie să depună mult efort și perseverență în dezvoltarea sa personală și profesională.
Aducem mulțumiri administrației și echipei Centrului ”La strada” pentru deschidere și căldura oferită oaspeților de la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți, le dorim multă sănătate și realizări frumoase în munca lor, deloc ușoară.
La fel, exprimăm recunoștința Agenției Universitare Francofone din Republica Moldova pentru sprijinul și suportul financiar a vizitei de studiu.

Foto aici