20.05.2017 23:01 Categorie: Evenimente

 

 

 

Consolidarea capacitităților de utilizare a platformei Adobe Connect în cadrul proiectului PBLMD

Cadrele didactice de la Facultatea de Drept și științe sociale și-au consolidat capacitățile de utilizare a platformei Adobe Connect prin participare laSeminarul din 20 mai 2017, organizat în  cadrul Erasmus+ Capacity Building project 561884-EPP1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD).

Finalități/competențe consolidate:

  • utilizarea platformei Adobe Connect, inclusiv a modulelor Connect Meeting, Connect Training, Connect Events, Captivate, Presenter;
  • utilizarea produselor software pentru colaborare on-line şi active learning in context/obiective PBL.

În cadrul seminarului au fost explorate următoarele subiecte:

  • Prezentare generală a platformei Adobe Connect 9: predestinația și structura platformei, posibilitățile sistemului; 
  • Gestionarea conținutului Adobe Connect: lucrul cu mapele și fișierele, lucrul cu bibliotecile virtuale;
  • Logarea în sistem. Lucrul cu conținutul, biblioteci, fișiere;
  • Modulul Lecțiilor Virtuale (Meetings): noțiuni de bază, crearea și organizarea lecțiilor virtuale, participarea în lecții virtuale, utilizarea comună a conținutului;
  • Modulele lecțiilor virtuale (Chat, Întrebări/răspunsuri, chestionar rapid). Crearea lecțiilor virtuale în clase virtuale. Participarea la lecții virtuale;
  • Modulul Training-uri (Trainings): noțiuni de bază, crearea programelor de studii (Curriculum), crearea auditoriilor (claselor) virtuale; vizualizarea procesului de studii, utilizarea rapoartelor. 

Proiectul PBLMD (,,Introducerea învățării bazate pe probleme in Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților") este axat pe introducerea de metode inovatoare de predare/învățare/evaluare (pentru contextul universităților din Moldova), cum ar fi: învățare bazată pe probleme (PBL), învățare bazata pe cercetare (EBL), simulări și re-proiectarea a 6 programe de studii pe baza acestor metode în cadru a 6 universități.

Pagina web a proiectului  PBLMD: http://www.pblmd.aau.dk/    

Mai multe detalii aici: