09.04.2017 12:50 Categorie: Evenimente
Lansarea proiectului ELEVATE

 

In perioada 23-24 martie 2017 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei  a avut loc reuniunea de lansare a proiectului ELEVATE - Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, Reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education. 

Proiectul ELEVATE a fost aplicat în 2016 la concursul de proiecte al Programului Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education. Proiectul este coordonat de doamna Olesea SIRBU, dr., conf. univ., ASEM. 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment în data de  23 martie de către Nelli AMARFII-RAILEAN, dr., conf. univ., prorector pentru relații internaționale, Svetlana MELNIC, metodist-coordonator la Departamentul pentru relații internaționale, Nona DEINEGO , dr., conf. univ. la Catedra de Informatică și matematică, Ana BEJENARI, contabil-şef.

În data de 24 martie Valentina PRIŢCAN, coordonator instituțional ELEVATE, conf. univ., dr. și Svetlana MELNIC, metodist-coordonator la Departamentul pentru relații internaționale au participat la ședința consorțiului ELEVATE, în cadrul căreia s-au specificat sarcinile pentru trei ani de derulare a proiectului, s-au specificat finalitățile, s-au proiectat vizitele de studiu. 

Membrii Consorțiului ELEVATE au analizat în detalii mai multe subiecte, menite să asigure buna desfășurare a proiectului:

  • prezentarea obiectivelor proiectului ELEVATE și a rezultatelor așteptate;
  • discutarea și adoptarea cronologiei ELEVATE; 
  • rolurile și responsabilitățile partenerilor; 
  •  prezentarea proiectului ELEVATE din perspectiva pachetelor de lucru și a sarcinilor de proiect;
  • structurile de management ale proiectului;
  • strategia de comunicare în cadrul proiectului;
  • strategia de diseminare în cadrul proiectului;
  • planul de lucru pe pachetul de control al calității;
  • prezentarea bugetului proiectului ELEVATE etc.

 

Pentru mai multe detalii accesați aici: