02.12.2016 09:22 Categorie: Noutati

Mobilități în Universitatea Aalborg, Danemarca în cadrul proiectului PBLMD

 

Personalul academic din cinci universități din Moldova, membre ale consorțiului Proiectului  Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus Plus, au beneficiat în luna noiembrie de stagii de mobilitate în Universitatea Aalborg, Danemarca. www.aau.dk

Proiectul PBLMD (,,Introducerea învățării bazate pe probleme in Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților") este axat pe introducerea de metode inovatoare de predare/învățare/evaluare (pentru contextul universităților din Moldova), cum ar fi: învățare bazată pe probleme (PBL), învățare bazata pe cercetare (EBL), simulări și re-proiectarea a 6 programe de studii pe baza acestor metode în cadru a 6 universități.

În perioada 14-25 noiembrie patru cadre didactice universitare de la Facultatea de Drept și Științe sociale de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți au beneficiat de stagii de mobilitate în Universitatea Aalborg:

-   Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului PBLMD;

-   Ina ODINOKAIA, șefa catedrei de Drept privat, dr., conf. univ.;

-   Eduard BOIȘTEAN, dr. hab., conf. univ.;

-   Ion DANOI dr., prodecanul Facultății.

Obiectivele generale ale mobilității:

-   dobîndirea de cunoștințe și abilități referitor la modul în care funcționează PBL într-un mediu universitar deschis din UE;

-   colectarea de informații variate despre noi metode de predare;

-   consolidarea competențelor de predare ajustate la PBL;

-   cercetarea diferitor metode de predare în conformitate cu principiile PBL;

-   clarificarea interacțiunii dintre universitățile europene cu parteneri/părți interesate;

-   stabilirea relațiilor profesionale într-un mediu academic etc.

Valoarea adăugată a mobilității (în contextul strategiilor moderne de organizare și de internaționalizare a instituțiilor implicate):

-   oportunitatea de revizuire și modernizare a curriculum-ului la specialitatea Administrație publică  în conformitate cu abordarea PBL;

-   modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare în USARB, în conformitate cu strategiile internaționale de dezvoltare;

-   stabilirea unor relații strânse între USARB și administrația publică centrală și locală;

-   schimbarea rolului învățământului superior și a accesului la nivele avansate de predare etc.

Activități realizate în cadrul mobilității:

-   participare în procesul de predare, bazat pe metoda PBL;

-   asistența la activitățile de supervizare;

-   participare în pregătirea studenților pentru examene;

-   vizită la Curtea municipală de Justiție;

-   asistarea la reuniuni de Master Class;

-   analiza noilor metode de evaluare etc.

Rezultate/impact:

-   dezvoltare profesională în domeniul PBL (cunoștințe și abilități practice);

-   capacitatea de a dezvolta curriculum-ul modernizat pentru specializarea Administrație publică;

-   schimb de experiență între cadrele didactice din UE și USARB;

-   oportunitatea de a dezvolta probleme/sarcini/mesaje PBL în procesul de predare.

Relevanța proiectului PBLMD pentru schimbările dorite în sistemul educațional a fost menționată de consulul onorific al Republicii Moldova în Regatul Danemarca, Excelența sa Aser MORTENSEN, la întâlnirea cu profesorii universităților din Moldova.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: http://www.pblmd.aau.dk/

www.facebook.com/pblmd.erasmusplus

 Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici: