10.04.2017 15:54 Categorie: Evenimente

 


 

Mobilități în Universitatea Siegen, Germania în cadrul proiectului PBLMD

 

Personalul academic din patru universități din Moldova, membre ale consorțiului Proiectului  Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus Plus, au beneficiat de stagii de mobilitate în Universitatea Siegen, Germania - www.uni-siegen.de

Proiectul PBLMD (,,Introducerea învățării bazate pe probleme in Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților") este axat pe introducerea de metode inovatoare de predare/învățare/evaluare (pentru contextul universităților din Moldova), cum ar fi: învățare bazată pe probleme (PBL), învățare bazata pe cercetare (EBL), simulări și re-proiectarea a 6 programe de studii pe baza acestor metode în cadru a 6 universități.

În perioada 27 martie-7 aprilie 2017 trei angajaí ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au beneficiat de stagii de mobilitate în Universitatea Siegen:

-          Natalia GAȘIȚOI, dr., conf. univ., prim prorector, prorector pentru activitatea didactică;

-          Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului PBLMD;

-          Daniela POJAR, doctorandă, membru al echipei de proiect.

Obiectivele generale ale mobilității:

-          dobîndirea de cunoștințe și abilități referitor la modul în care funcționează PBL într-un mediu universitar deschis din UE;

-          colectarea de informații variate despre noi metode de predare;

-          consolidarea competențelor de predare/învățare axate pe PBL și medii de învățare activă;

-          dezvoltarea programului de studii  ,,Administrație publică" prin diversificarea metodologiilor de predare;

-          clarificarea interacțiunii dintre universitățile europene cu parteneri/părți interesate;

-          stabilirea relațiilor de parteneriat durabil cu Universitatea din Siegen pe sectoarele de educație și ceretare etc.

Valoarea adăugată a mobilității (în contextul strategiilor moderne de organizare și de internaționalizare a instituțiilor implicate):

-          modernizarea curriculum-ului la specialitatea Administrație publică  în conformitate cu abordarea PBL;

-          modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare în USARB, în conformitate cu tendințele moderne de predare/învățare axate pe student;

-          implementarea celpr mai bune practici PBL în cadrul programului de studii ,,Administrație publică",  USARB.

-          Punerea în aplicare cele mai bune practici ale serviciilor administrative universitare din USARB.

Activități realizate în cadrul mobilității:

-          analiza curriculum-ului și curricula disciplinare, bazat pe metoda PBL;

-          studierea  procesului de implementare a metodologiei  PBL la universitatea-gazdă.

-          explorarea modului de oferire a suportului pentru studenții dezavantajați prin design curricular;

-          participre în cadrul  Workshop–ului ,,Concepte didacice și bune practici academic în Învățămîntul Superior",

-          dezvoltarea de sarcini pentru studii de caz;

-          Schimb de experiență a personalului universitar în elaborarea „problemele reale“ / studiu de caz pentru PBL etc.

 

Rezultate/impact:

-          dezvoltare profesională în domeniul PBL (cunoștințe și abilități practice);

-          capacități consolidate de dezoltare a curriculum-ul modernizat pentru programul de studii ,,Administrație publică",  USARB;

-          schimb de bune practici între cadrele didactice din UE și USARB;

-          oportunitatea de a dezvolta probleme/sarcini/mesaje PBL în procesul de predare etc.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: http://www.pblmd.aau.dk/

Mai multe detalii aici: