04.11.2017 17:10 Categorie: Evenimente

Mobilități la Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm în cadrul proiectului PBLMD

Personalul academic din cinci universități din Moldova, membre ale consorțiului proiectului  Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus Plus, au beneficiat de stagii de mobilitate la Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia (KTH) - https://www.kth.se/

În conformitate cu obiectivele proiectului PBLMD, 6 universități din Moldova au demarat 6 programe de studii remodelate, începând cu 1 septembrie 2017. Componenta specială de mobilitate din cadrul proiectului PBLMD a facilitat realizarea mobilității de către echipele de formare pedagogică de la UTM, USM, USMF, USC și USARB la KTH (în perioada 9-20 octombrie 2017), pentru a învăța despre predarea în contextul învațării centrate pe student și noile metode de dezvoltare academică a cadrelor didactice.

Trei angajați ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, membri ai echipei PBLMD USARB, au beneficiat de stagii de mobilitate la KTH:

 • Natalia Gașițoi, dr., conf. univ., prim prorector, prorector pentru activitatea didactică;

 • Valentina Prițcan, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului PBLMD;

 • Mariana Spatari, dr., șef catedră.

Obiectivele generale ale mobilității:

 • dobîndirea de cunoștințe și abilități referitor la modul în care funcționează PBL într-un mediu universitar deschis din UE;

 • îmbunătățirea procesului de dezvoltare al programului de studii  ,,Administrație publică

 • obținerea de cunoștințe despre sistemul de formare la KTH a competențelor profesionale pentru programul de studii ,,Administrație publică

 • colectarea de informații variate despre noi metode de predare;

 • consolidarea competențelor de predare/învățare axate pe PBL și medii de învățare activă;

 • dezvoltarea programului de studii  ,,Administrație publicăprin diversificarea metodologiilor de predare;

 • stabilirea de relații profesionale de predare și cercetare cu personalul KTH.

Valoarea adăugată a mobilității (în contextul strategiilor moderne de organizare și de internaționalizare a instituțiilor implicate):

 • aplicarea metodelor de învățare centrate pe student în activitatea de predare /învățare.

 • îmbunătățirea calității învățării/predării/evaluării prin implementarea PBL la USARB.

 • transferarea și implimentarea celor mai bune practici din PBL în formarea profesională la USARB.

 • implementarea celor mai bune practici pentru dezvoltarea programului de studii  ,,Administrație publică” la USARB.

 • îmbunătățirea sistemului de formare a competențelor profesionale pentru programul  de studii  ,,Administrație publică”, USARB.

Activități realizate în cadrul mobilității:

 • explorarea procesului de implementare a metodei PBL la universitatea gazdă - KTH.

 • asistarea la lecții practice și sesiuni de evaluare a studenților axate pe procesul de învățare a PBL, in special activitatea de tutore / facilitator.

 • schimb de experiență cu personalul universitar în elaborarea ,,problemelor reale" / Studiu de caz pentru PBL.

 • participarea la instruirile pedagogice și alte activități conexe bazate pe integrarea competențelor profesionale în programul de studii ,,Administrație publică”.

 Rezultate/impact:

 • îmbunătățirea competențelor și abilităților profesionale.

 • consolidarea abilităților de predare conform metodologiei PBL.

 • Îmbunătățirea metodelor de dezvoltare a curriculumului.

 • diseminarea experienței PBL și a bunelor practici în mediul academic al USARB.

 • aplicarea metodologiei PBL în sala de clasă.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: http://www.pblmd.aau.dk/

și pagina PBLMD USARB http://www.old.usarb.md/pblmd/

Mai multe detalii aici: