29.12.2016 17:41 Categorie: Noutati

Mobilități la  Universitatea Gloucestershire, Cheltenham, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în cadrul proiectului PBLMD

În perioada 4-17 decembrie patru cadre didactice universitare de la Facultatea de Drept și Științe sociale de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți au beneficiat de stagii de mobilitate în Universitatea Gloucestershire, Cheltenham, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în cadrul proiectului Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD), din cadrul programului european Erasmus Plus:

-   Veaceslav PÎNZARI, dr., conf. univ.; coordonator instituțional al proiectului PBLMD;

-   Valentin CAZACU, dr., conf. univ.;

-   Sergiu BOCA, dr., conf. univ.;

-   Daniela POJAR, doctorandă.

Proiectul PBLMD (,,Introducerea învățării bazate pe probleme in Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților") este axat pe introducerea de metode inovatoare de predare/învățare/evaluare (pentru contextul universităților din Moldova), cum ar fi: învățare bazată pe probleme (PBL), învățare bazata pe cercetare (EBL), simulări și re-proiectarea a 6 programe de studii pe baza acestor metode în cadru a 6 universități.

Obiectivele generale ale mobilității:

-   dobîndirea de cunoștințe și abilități referitor la modul în care funcționează PBL într-un mediu universitar deschis din UE;

-   colectarea de informații variate despre noi metode de predare;

-   consolidarea competențelor de predare ajustate la PBL;

-   cercetarea diferitor metode de predare în conformitate cu principiile PBL;

-   clarificarea interacțiunii dintre universitățile europene cu parteneri/părți interesate;

-   stabilirea relațiilor profesionale într-un mediu academic etc.

Valoarea adăugată a mobilității (în contextul strategiilor moderne de organizare și de internaționalizare a instituțiilor implicate):

-   oportunitatea de revizuire și modernizare a curriculum-ului la specialitatea Administrație publică  în conformitate cu abordarea PBL;

-   modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare în USARB, în conformitate cu strategiile internaționale de dezvoltare;

-   stabilirea unor relații strânse între USARB și administrația publică centrală și locală;

-   schimbarea rolului învățământului superior și a accesului la nivele avansate de predare etc.

Activități realizate în cadrul mobilității.

Beneficiarii de mobilitate au avut oportunitatea de a asista la diferite activități didactice (în special în cadrul Law School-Școala de Drept a Universității din Gloucestershire) și de a analiza  metodele de predare utilizate. Asistența la seminarii a facilitat explorarea modului în care se administrează metoda Mooting. Utilizarea acestei metode oferă experiența de a participa într-o instanță imaginară și dezvoltă competențe de a ține un discurs, de a prezenta o pledoarie. Se analizează discursurile celebre, care aparțin unor juriști notoriii, cu nume de rezonanță în soluționarea problemelor teoretice ale dreptului. Astfel, se stimulează învățarea bazată pe cercetare. La fel, sunt utilizate simulări de procese (simularea unui litigiu de muncă în cadrul unui tribunal specializat).

Şcoala de Drept a Universității din Gloucestershire contribuie la formarea la studenţi a competențelor de analiză critică și sintetizare a informațiilor, gândire abstractă, de evaluare a argumentelor concurente și de luare a deciziilor motivate în rezolvarea problemelor. Toate aceste competențe sunt esențiale pentru domeniul dreptului și administrației publice. În acelaşi timp, ele sunt, de asemenea, competențe generale și facilitează angajarea în câmpul muncii și în cazul în care studenţii decid să-şi aleagă un alt domeniu. În acest sens, Şcoala de Drept a Universității din Gloucestershire se conduce de un scop principal: absolvenții ei trebuie să fie pregătiți pentru cariera de succes.

O altă metodă de predare explorată în procesul de predare-învățare este „Flipped classroom”. Acest model pedagogic presupune că se inversează rolurile predării în sala de curs și cel al pregătirii temelor pentru acasă. Pentru acasă studenții vizionează versiunea video a lecției, iar în clasă rezolvă exercițiile împreună cu profesorul. Lecțiile video sunt ingredientul-cheie al așa-numitei „flipped - classroom”, care fie că este creată de către profesor și este postată on-line, fie că este preluată dintr-un repozitoriu on-line.

Plasarea studentului în centrul procesului de învățare creează noi rigori pentru personalul academic. În primul rând, personalul este nevoit să abordeze predarea prin metode pe care nu le cunosc. Scopul formării personalului academic în calitate de pedagogi este de a consolida capacitățile de învățare a studenților (abordarea centrată pe student).

Angajament pentru antreprenoriat/business (business engagement) este motto-ul Universităţii din Gloucestershire, adică toţi muncesc pentru a forma potenţiali angajaţi, pregătiţi pentru provocările pieţii muncii, în acest sens acordîndu-se o atenție sporită realizării practicii de specialitate.

Rezultate/impact amobilității:

-   dezvoltare profesională în domeniul PBL (cunoștințe și abilități practice);

-   capacitatea de a dezvolta curriculum-ul modernizat pentru specializarea Administrație publică;

-   schimb de experiență între cadrele didactice din UE și USARB;

-   oportunitatea de a dezvolta probleme/sarcini/mesaje PBL în procesul de predare.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: http://www.pblmd.aau.dk/

www.facebook.com/pblmd.erasmusplus

 Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici:

Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului PBLMD;