27.11.2017 14:21 Categorie: Evenimente, Relații internaționale

O experiență inedită de supervizare din cadrul proiectului PBLMD

Romeo Țurcan, coordonator general al proiectului 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability  (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS + a promovat în data de 24 noiembrie 2017 o ședință de supervizare pentru studenții grupei AP11Z și echipa de implementare a proiectului PBLMD din USARB.

Participanții la eveniment au fost ghidați preventiv prin intermediul instrucțiunilor plasate de către Romeo Țurcan în camera/secțiuna Moodle USARB cu genericul ,,Project Idea Generation și au citit capitolele 1, 2, 3 și 4 din sursa The Good Paper: A Handbook for Writing Papers in Higher Education./ Rienecker și Jorgensen (2013)

Romeo Țurcan a adoptat un scenariu de învățare mixtă (față în față și online), provocându-i pe studenți să creieze în mod individual idei de proiect, să formeze grupe, să analizeze ideile de proiect în grupe, să scrie propuneri de proiecte în două etape, să prezente și să discute ideile cu ceilalți studenți.

Studenții au consolidat abilitățile de identificare, descoperire și formulare a problemelor reale / relevante; de argumentare a alegerii problemei prin identificarea și extragerea diverselor informații de natură cantitativă și calitativă; de organizare și coordonare a grupurilor de studenți, inclusiv gestionarea timpului.

Finalități ale procesului de generare a ideilor de proiect:

- gândire critică, analiza și sinteza, inclusiv capacitatea de a identifica ipoteze;

- abilitatea de a aplica idei și cunoștințe în situații de incertitudine sau informații limitate;

- abilitatea de a explora probleme relevante în domeniu, fie individual, fie ca parte a unui grup;

- capacități de abordare auto-reflexivă, critică și deschisă față de alți oameni, alte culturi și diverse probleme din domeniul propri.

Continuarea supervizării procesului de generare a ideilor de proiect va avea loc prin Skype în data de 30 noiembrie, orele 13:30 – 16:30.

Proiectul PBLMD are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior din Republica Moldova, sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. PBLMD este un proiect de consolidare a capacităților, care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna.

Studenții înmatriculați în anul 2017 la domeniul de formare profesională 313 Administraţie publică, specialitatea 313.1 Administraţie publică, ciclul I (studii superioare de licenţă) beneficiază de un plan de învățămînt actualizat, ajustat la metodologia de predare PBL și de o componentă specială de mobilitate.

Mai multe detalii despre proiectul PBLMD găsiți la: http://www.pblmd.aau.dk/ și pagina PBLMD USARB http://www.old.usarb.md/pblmd/

Pozele de la eveniment pot fi vizualizate aici: