01.05.2017 20:59 Categorie: Evenimente

Seminar de informare despre proiectele Erasmus+, AC2 implementate cu participarea USARB (selecția 2016) 


 În data de 24 aprilie 2017 în USARB a  avut loc Seminarul de informare despre proiectele din cadrul Programului Erasmus+, selectate pentru finantare de catre Comisia Europeana in anul 2016.

Valentina PRIŢCAN, conf. univ., dr.,  a menționat că Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. De asemenea, programul îmbunătățește posibilitățile de cooperare și de mobilitate cu țările partenere, în special în domeniile învățământului superior și tineretului. 

În continuare au fost prezentate  trei proiecte Erasmus+, AC2, selecția 2016 care vor fi implementate pe parcursul a trei ani cu participarea USARB:

 

Corina NEGARA, dr., conf. univ. la Catedra de matematică și informatică, a prezentat activitățile realizate in cadrul vizitei la Groupement d'Intérêt Public Formation et Insertion  Professionnelles de I' Académie de Grenoble, Lyon, Franța, în perioada 20-24 martie 2017, pentru participare la reuniunea de lansare a proiectului N°573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP LMPI - Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam.

Valentina PRIŢCAN, dr., conferențiar universitar, a punctat activitățile realizate in cadrul reuniunii de lansare a proiectului N°573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova” (ELEVATE), organizata de Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM).

Ion DĂNOI, dr., lector universitar, prodecanul Facultății de Drept și Științe sociale, a elucidat experiența vizitei la Universitatea de Tehnologii din Tallin, Estonia, în perioada 4-7 decembrie 2016, pentru participare la reuniunea de deschidere a proiectul European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova (HRLAW), număr de referință: 573861-EPP-1-2016-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP. 

Pentru mai multe detalii accesați aici.