29.06.2018 10:02 Categorie: Avize

Program International Scientific Symposium Artistic Education Fields Integration

Planul activităților din cadrul Simpozionului Științific Internațional


Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Catedra de arte și educație artistică

vă invită să participați la

Simpozion Științific Internaţional 


Integralizarea domeniilor de educație artistică:

repere teoretico-metodologice, provocări și perspective

♪♪♪
Интеграция областей художественного образования:

теоретико-методологические концепции, проблемы и перспективы

♪♪♪

Artistic Education Fields Integration:

Theoretical and Methodological Framework. Challenges. Perspectives

Simpozionul Științific Internațional va avea loc în perioada 18-20 octombrie 2018, în incinta Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (Republica Moldova, municipiul Bălți, strada Pușkin, 38, corp I) și  abordează problema actuală și complexă a integralității - criteriu de bază al unităţii sistemului de învățământ, în contextul pedagogiei artelor.

Sunt invitați să participe: cadre didactice și cercetători, artiști și animatori culturali, studenți și doctoranzi interesați de această tematică. Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

Programul simpozionului va include: ședință în plen, lucrul pe secții, laboratoare de creație artistică, lecții publice, master-class, masă rotundă, expoziție de carte, program artistic, excursie.

Secțiunile tematice:

 • Domeniile de educație artistică în preșcolaritate
 • Integralizarea artelor în sistemul de învățământ general
 • Interdisciplinaritatea în predarea disciplinelor artistice
 • Dezvoltarea ideilor lui Dm. Kabalevskii în pedagogia artistică contemporană
 • Inteligența spirituală a personalității în contextul educației prin arte
 • Proiectarea activității didactice în instituțiile de învământ extrașcolar (școli de arte/ muzică)
 • Managementul activităților culturale și artistice
 • Educația artistică pe parcursul vieții

Momente organizaționale:

 • Formularul de înregistrare găsiți aici: https://goo.gl/forms/dkXYQj1E52wOVWq63 
 • Autorii ale căror articole vor fi acceptate spre publicare vor primi invitație și un mesaj privind condițiile de plată a taxei de înregistrare.
 • Cheltuielile de cazare şi transport vor fi acoperite de participanţii simpozionului.
 • Limbile de lucru ale simpozionului sunt: română, rusă, engleză.
 • Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa: simpozion.balti@gmail.com

Termene limită:

 • 15 iulie 2018 – Trimiterea titlurilor şi a rezumatelor în limba maternă și engleză (până la 200 de cuvinte și 3-5 cuvinte cheie).
 • 25 iulie 2018 - Confirmarea acceptării lucrărilor.
 • 30 iulie 2018 - Trimiterea lucrărilor in extenso (între 6 și 8 pagini, inclusiv bibliografia).

Norme de redactare a textului: Formatul paginii este A4 (210x297mm); Marginile paginii: sus – 2cm ; jos – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 2 cm; Lungimea documentului: maxim 8 pagini; Configurare pagină: Normal, Single space; Titlul: Aldine (bold), majuscule, TNR 14; Informaţii personale: TNR 12 Italics, Right; Text: TNR, 12; Rezumat şi cuvinte-cheie: TNR 12 Italics; Tabele/ figurile din text vor fi în alb-negru; Bibliografie: până la 20 surse.

VĂ INVITĂM SĂ NE ONORAŢI CU PARTICIPAREA DUMNEAVOASTRĂ

 LA ACEST FOR ŞTIINŢIFIC!