29.05.2018 08:25 Categorie: Noutati

 

SINCERE FELICITĂRI!

  1. Alexandr OJEGOV - conferențiar universitar, Decizia nr. 4 al Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu referire la conferirea titlurilor științifico-didactice;

  2. Mircea PETIC -  conferențiar cercetător, Decizia nr. 4 al Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu referire la conferirea titlurilor științifico-didactice;

  3. Ghenadie CABAC – doctor în științe pedagogice, Decizia nr. 3 al Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare cu referire la conferirea gradului științific de doctor/doctor habilitat.