04.07.2018 10:39 Categorie: EvenimenteStudenți și profesori USARB membri ai echipelor transfrontaliere de practică în asistența socială

În perioada 25-29 iunie 2018, studenți USARB de la specialitatea Asistență socială ghidați de doamna drd. Jacota-Dragan Olga au participat la Workshop-ul internațional Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială 2018. Activitatea a fost organizată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Direcția de Asistență Socială; Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Sociologie și Asistență Socială și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Facultatea de Drept și Științe Sociale, Catedra de Științe Socioumane și Asistență Socială.

Prin activitatea Echipe transfrontaliere de practică în asistență socială studenții au fost înconștiințați cu sistemele de asistență și protecție socială precum și cu practicile specifice din România și Republica Moldova.

Au fost realizate vizite la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași; Centrul Județean de Incluziune Socială; Centrul social cu destinație multifuncțională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție; Centrul Social cu destinație Multifuncțională “Bucuria”; Căminul de Bătrâni „Sf. Împărați Constantin și Elena”; Centrul Diecezan Caritas Iași.

Practica transfrontalieră în asistența socială s-a desfășurat în cadrul acordului Consorțiului universităților din Republica Moldova – România – Ucraina și a legislațiilor naționale în vigoare privind practica de specialitate.

 Foto aici