09.12.2017 12:22 Categorie: Evenimente și noutăți LMPI


Vizita de evaluare internă

În perioada de 4-8 decembrie 2017 Noemi De Luca, reprezentanta evaluatorului intern al Proiectului „Licență, Master profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și a rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI), realizat în cadrul Programului Erasmus+, a efectuat o primă misiune de audit în RM.

În cadrul acestei misiuni dna  Noemi De Luca a vizitat toate universitățile partenere în cadrul proiectului LMPI, inclusiv în USARB. Evaluatorul intern, Noemi De Luca s-a întîlnit cu prim-prorectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți dna Natalia Gașițoi, decanul  Facultății Științe, Reale, Economice și ale Mediului dna Ina Ciobanu, și membrii echipei de implementare a proiectului LMPI. În cadrul acestor întrevederi au fost analizate calitatea executării proiectului LMPI, implementarea procedurilor de acreditare a programelor de studiu, colaborarea cu agenții economici, exploatarea echipamentelor partenerilor din domeniul TIC pentru instruirea studenților, profesorilor şi adulţilor de-a lungul vieţii, progresul activităților derulate în proiect, gradul de satisfacție, așteptările şi necesitățile.

Noemi De Luca a dat o apreciere înaltă lucrului echipei depus pe parcursul primului an de activitate, a formulat unele propuneri şi sugestii privind asigurarea reușitei proiectului.