31.07.2017 06:36 Categorie: EvenimenteVizită de studiu la Buckinghamshire New University din Marea Britanie în cadrul proiectului ELEVATE

Reprezentaníi mai multor universități din Republica Moldova, membre ale consorțiului EANET,  au realizat în perioada 16-22 iulie 2017 o visită de studiu la Buckinghamshire New University din Marea Britanie. Evenimentul face parte din cadrul activităților de implementare a proiectului ELEVATE - Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus plus – Capacity Building in Higher Education. Universitatea Maastricht, Olanda (beneficiar de grant - Academia de Studii Economice din Moldova)

Reuniunea de la Buckinghamshire New University s-a realizat cu scopul de formare/antrenament în domeniul internaționalizării prin dezvoltarea proiectelor de colaborare internațională.

Reprezentanții delegației din Republica Moldova, în parteneriat cu alți membrii ai Consorțiului ELEVATE, au participat în ateliere de formare, menite să asigure consolidarea politicilor de internaționalizare a universităților din Moldova și buna desfășurare a proiectului:

  • Atelierul 1: Internaționalizarea prin aplicarea proiectelor pentru programul Orizont 2020 (prezentarea programului, specificarea instrumentelor de aplicare, analiza domeniilor prioritare etc.)
  • Atelierul 2: Dezvoltarea capacităților de elaborare a proiectelor pentru învățământ superior (Erasmus+);  

Traningul nominalizat a facilitat dezvoltarea abilităților:

  • de a citi formularul de cerere și de a formula scopuri și obiective pentru un posibil proiect de consolidare a capacităților în învățămîntul superior (CCÎS);
  • de elaborare a scrisorii detaliate pentru propunerea potențialilor parteneri și implicarea potențialilor parteneri; 
  • de elaborare a principalelor secțiuni ale propunerii CCÎS: justificare, activități principale, diseminare, impact și cadrul Matricei logice.

Suplimentar, s-au anlizat instrumentele de lucru/colectarea datelor în proiectul ELEVATE și s-au organizat vizite de documentare la Oxford, London, Windsor și Eton. 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina PRIŢCAN, coordonator instituțional ELEVATE, conf. univ., dr., Svetlana MELNIC, metodist-coordonator la Departamentul pentru relații internaționale, Valentina ȚURCAN  metodist la Departamentul pentru relații internaționale. 

Pentru mai multe detalii despre proiectul ELEVATE accesați link-ul  http://elevate-project.md/

Pozele pot fi vizualizate aici