28.11.2017 12:17 Categorie: Evenimente și noutăți LMPI


Vizita de studiu la Piraeus University of Applied Sciences

Reprezentanții universităților din Republica Moldova, membre ale consorțiului proiectului LMPI,  au realizat în perioada 12-26 noiembrie 2017 o vizită de studiu la Piraeus University of Applied Sciences din Grecia. Evenimentul face parte din cadrul activităților de implementare a proiectului LMPI „Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam” din cadrul Programului Erasmus plus – Capacity Building in Higher Education. Universitatea de Științe Aplicate din Piraeus din Grecia, în cadrul proiectului, este universitate referent pentru parteneriatul din Moldova.

Reuniunea de la Piraeus University of Applied Sciences s-a realizat cu scopul de formare în domeniul protecției sistemelor informatice și a rețelelor.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Eugeniu Cabac, dr, conf. univ. și Mircea Petic, dr., conf. univ. 

Informație suplimentară aici și aici