11.12.2017 12:13 Categorie: Facultatea de științe ale educației, psihologie și arteVizita de studiu la serviciul de probatiune din or. Drochia.

În data de 28.11.2017, studenţii ciclului II, master gr. PJ11M, specializarea Psihologie judiciară din cadrul Universității de Stat ”Alecu Russo”, sub egida asistentului universitar Vasile Garbuz, au efectuat o vizită de studiu la biroul de probatiune din or. Drochia.
Vizita de studiu a fost organizată în cadrul cursului universitar Asistență Psihologică în Sistemul de Probațiune și a avut ca scop o mai bună familiarizare și formare profesională a studenților cu domeniul lor de studiu, precum și cunoașterea experienței, a succeselor și performanțelor obținute de către instituțiile și organizațiile din domeniu.
La sediul biroului de probatiune din or. Drochia, masteranzii sau bucurat de ospitalitatea şefului biroului – Dl. Ruslan Cumpătă. Dumnealui a vorbit despre specificul desfăşurării serviciului, reglementările juridice şi alte aspecte organizatorice ce ţin de activitatea biroului de probaţiune. La fel, Dumnealui a prezentat echipa pe care o conduce de mai mulţi ani şi fără care nu ar fi fost posibilă activitatea biroului.
Consilierii de probaţiune Dna Aliona Lenta şi Dna Tatiana Zuza au prezentat procedura şi ordinea administrării dosarelor persoanelor condamnate, activităţile ce ţin de corecţia şi ispăşirea pedepsei, inclusiv celei non-privative de libertate şi munca neremunerată în folosul comunităţii. Masteranzii au avut posibilitatea să adreseze întrebări şi să primească răspunsuri din partea consilierilor la subiectele de interes.
Dl. Ruslan Cumpătă a menţionat că subiecţii serviciilor de probaţiune în paralel cu ispăşirea sentinţei benificiază de programe de corecţie psiho-sociale cum ar fi: programul „Drink and Drive”, Programul individualizat de reducere a abuzului de substanţe (PRAS) ş.a. Activitatea biroului vizează lucrul cu condamnaţii dar şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a infracţiunilor în rîndul minorilor şi adulţilor. În acest sens sunt organizate diverse activităţi de informare şi sensibilizare a cetăţenilor din raion. Biroul de probaţiune din Drochia conlucrează în mod eficient cu Administraţia Publică Locală din or. Drochia şi din localităţile rurale, Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Centrul de Asistență și Consiliere pentru Agresorii Familiali din or. Drochia şi alţi actori comunitari.

Dorim să mulțumim pentru colaborare și organizarea vizitei de studiu Dlui Ruslan Cumpătă. Să-I dorim Dlui cît şi echipei biroului de probaţiune din or. Drochia succese, realizări şi performanţe profesionale.

Aducem la cunoştinţă că Catedra de Psihologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte a Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din Bălţi colaborează de mai mulţi ani cu Inspectoratul Naţional de Probaţiune din Moldova, birourile de probaţiune din mun. Bălţi şi or. Drochia.

  • Fotografii de la eveniment – aici.