24.02.2018 13:05 Categorie: Evenimente

Vizită de studiu la Universitatea Mykolas Romeris din Lituania în cadrul proiectului ELEVATE

Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius, Lituania a organizat și găzduit vizita de studiu a consorțiului proiectului ELEVATE și reprezentanților consiliului Rectorilor din Republica Moldova.  Evenimentul reprezintă activitatea 3.1, PL3 a proiectului ELEVATE - Elevating the Internationalisation of Higher Education in Moldova, reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP din cadrul Programului Erasmus plus – Capacity Building in Higher Education (beneficiar de grant - Academia de Studii Economice din Moldova).

Reprezentanții delegației din Republica Moldova constituită din rectori, vice rectori, manageri ai IÎS, în parteneriat cu alți membrii ai Consorțiului ELEVATE, au participat în activități diverse, menite să asigure consolidarea politicilor de internaționalizare a universităților din Moldova și buna desfășurare a proiectului. Prezentările și sesiunile interactive s-au axat pe analiza bunelor practici cu privire la:

  • organizarea mobilităților internaționale ECTS;
  • strategiile de admitere, marketing și recrutare la Universitatea Mykolas Romeris (MRU);
  • dezvoltarea și punerea în aplicare a studiilor comune / programelor duble: experiență MRU;
  • programul comun de studii privind politicile sociale și bunăstarea socială (COSOPO);
  • programele de master european comun în gestionarea strategică a frontierelor - parteneriat și experiență în dezvoltarea programelor, provocări, lecții învățate;
  • experiențe de organizare a mobilității personalului la MRU;
  • internaționalizarea cercetării și a activităților conexe;
  • școlile de vară pentru studenții internaționali: coordonare și administrare;
  • diseminarea informațiilor către diferite grupuri țintă (cadre didactice, studenți, persoane din afara comunității etc.);

Agenda evenimentului a cuprins mai multe prezentări și sesiuni interactive și două workshop-uri dedicate management-ului proiectului ELEVATE.

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către doamna Nelli Amarfii-Railean, prorector pentru relații internaționale.

Pentru mai multe detalii despre proiectul ELEVATE accesați link-ul paginii oficiale a proiectului http://elevate-project.md/ și pagina USARB a proiectului ELEVATE http://www.old.usarb.md/elevate/