26.02.2018 14:14 Categorie: Evenimente

 

Workshop în cadrul proiectului PBLMD

În perioada 26 februarie – 1 martie 2018 studenții anului I, programul de studii ,,Administrație publică” și cadrele didactice din USARB implicate în implementarea proiectului 561884-EPP-1-2015-1- DK-EPPKA2-CBHE-JP Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students' Competitiveness and Employability  (PBLMD), din cadrul programului european ERASMUS +, participă la mai multe activități care au ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior din Republica Moldova, sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate.

În cadrul Workshop–ului organizat în data de 26 februarie 2018 în incinta Universității Tehnice a Moldovei s-au scos în evidență reperele metodologice privind coordonarea, organizarea, planificarea, implementarea, evaluarea unui program de studiu, ciclul I, studii superioare de licență,  din perspectiva PBLMD. 

USARB a fost reprezentat la eveniment de către membrii echipei instituționale PBLMD: Valentina Prițcan, dr., conf. univ., coordinator institutional de proiect, Mariana Spatari, dr., lector sup., univ., șef catedră, Ina Odinokaia, dr., conf. univ., șef catedră, Ion Dănoi, dr., lector univ., prodecan, Mihaela Kruglițki, lector univ.

Proiectul PBLMD a apărut din necesitatea de a aborda problema diminuării competitivității și scăderii nivelului de angajare a studenților din Republica Moldova, precum și din necesitatea punerii în aplicare a inițiativelor ce vizează studenții dezavantajați. Proiectul a fost, de asemenea, susínut de rezultatele proiectului structural finanțat în cadrul proiectului Tempus „Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova” (EUniAM), și anume:

  • necesitatea predării bazate pe cercetare;
  • necesitatea unor noi metodologii de predare;
  • necesitatea calității sporite a predării în învățămîntul superior;
  • necesitatea prezentării la nivel internațional a universităților;
  • necesitatea cooperării cu industria.

Proiectul PBLMD abordează aceste necesități prin introducerea metodologiilor și metodelor de predare noi, inovatoare (pentru universitățile din Moldova), cum ar fi învățarea bazată pe probleme (PBL), învățarea bazată pe întrebări (EBL) și simulări, precum și re-organizarea a șase programe de studii în baza acestor metode.

Proiectul PBLMD este finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ pentru perioada 15 octombrie 2015 - 14 octombrie 2019. Universitatea din Aalborg este solicitantul și coordonatorul proiectului PBLMD.

Paginile oficiale ale proiectului PBLMD pot fi accesate la link-urile:

http://www.pblmd.aau.dk/  
https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/timeline