04.04.2017 00:42 Categorie: EvenimenteWORKSHOP-UL EANET: ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR ȘI ANGAJABILITATEA IN CADRUL FORUM-UL INTERNAȚIONAL TRIANGLE 2017  

 

 

In perioada 23-24 martie 2017 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei  a fost organizat Forumul Internațional  ,,Promovarea cooperării internaționale pentru consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Moldova"- Triunghiul Cunoașterii 2017.

  
         Ediția a treia a Forum-ului internațional Triangle 2017 a fost organizat sub umbrela proiectului European Jean Monnet Centre of Excellence in European Integration Studies/ INTEGRA (nr. de referință 565156-EPP-1-2015-1-MD-EPPJMO-CoE), al cărui coordonator este doamna Olesea SIRBU, director al Centrului de Studii în Integrare Europeană, ASEM.


          La cea de-a 3-a ediție, TRIANGLE 2017 a reusit sa atragă cca 300 de participanți: reprezentanți ai Delegatiei UE in Moldova (Marco GEMMER), reprezentanți ai Ministerului Educației (doamna Nadejda VELIȘCO, sefa direcției Învățământ Superior, doamna Ludmila PAVLOV, sefa direcției Relații Internaționale și Integrarea Europeană), directorul AGEPI - Octavian APOSTOL, reprezentanți ai Academiei de Științe a Moldovei (vicepreședintele AȘM, dr. hab., prof. univ. Viorel PRISACARI), rectori și prorectori ai Universităților din Republica Moldova, oameni de știință, cercetători și experți din SUA, Slovenia, Marea Britanie, Olanda, Lituania, Romania, Ucraina, Moldova etc., studenți și reprezentanță ai societății civile.

 

Forum-ul international TRIANGLE 2017 reprezintă sinergia mai multor proiecte, finanțate de programul Erasmus + al Uniunii Europene, care și-au unit eforturile în organizarea evenimentului:

Proiectul ELEVATE ,,Elevating the internationalisation of higher education in Moldova", în cadrul căruia a fost organizat atelierul național ,,Internaționalizarea învățământului superior în Republica Moldova la nivel de system si la nivel instituțional”;

Proiectul EU2INNO ,,Jean Monnet Chair in EU Policies towards innovation, creativity and entrepreneurship”, în cadrul căruia au fost organizate 2 ateliere de lucru: 1) EU2INNO interactive workshop:  Creativity - the art of management and leadership; 2) EU2INNO workshop: Innovative and creative economies: how blockchain creates microeconomics start-ups;

Proiectul EANET din cadrul programului european TEMPUS „Entrepreneur Alumni Network”, în cadrul căruia a fost organizat atelierul ,,Higher education and employability”.

În data de 24 martie 2017 a avut loc atelierul ,,Învățămîntul superior și angajabilitatea” din  cadrul proiectului 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHE  Entrepreneur Alumni Network (EANET) în cadrul căruia s-au abordat următoarele subiecte:

Monitorizarea angajabilității – un nou trend sau obligativitate a universităților. Tatiana BUCOS, conf. univ. ASEM, director Centrul de Ghidare în Carieră; 

Piaţa muncii şi competenţele viitorului. Jana MIDONI, coordonator, proiectul ,,Reţeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei”, PNUD Moldova;

 Creșterea angajabilității tinerilor prin antreprenoriat. Mihaela RADU, Manager executiv,  Dreamups Innovation Campus;

Tinerii antreprenori – provocări și bariere. Discuție panel cu tineri antreprenori din ASEM, USARB, USC; 

Practici de susținere a antreprenoriatului în proiectul Tempus EANET. Valentina PRIŢCAN, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi; 

Rolul retelelor de comunicare online și offline în stimularea antreprenoriatului. Eugen HRISTEV, director Trimetrica SRL, președinte al Asociației Absolvenților ASEM; 

Networking.

 

Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a fost reprezentată la eveniment de către Valentina PRIŢCAN, coordonator instituțional EANET, conf. univ., dr., Gheorghe NEAGU, prorector pentru învățămînt cu frecvență redusă și formare continuă, dr., conf. univ., Corina NICHITCIN, lector universitar la Catedra de ştiinţe economice, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, membri ai echipei de implementare a proiectului EANET.

În cadrul atelierului nominalizat doi tineri antreprenori din USARB și-au prezentat propriile afaceri:

Ion ONOFRAȘ, antreprenor, GȚ ,,Onofraș Ion Sergiu s. Izvoare” (apicultura), absolvent licență, student ciclul II – masterat, USARB; 

Serghei CLIOFOS, antreprenor, SRL ,,INOCLUB-VIRTUAL” (salon de realitate virtuală), student, economie anul I, extensiunea UAIC la USARB.

Triunghiul cunoașterii 2017 a pus în evidență importanța promovării cercetărilor comune, inovării și educației și semnificația interconexiunii armonioase a acestor elemente.


Mai multe detalii despre EANET găsiți pe pagina web a proiectului http://tempuseanet.info/.

 

Programul evenimentului poate fi accesat aici:

Pentru mai multe detalii accesați aici: