Personal

Personalul catedrei

Conducerea catedrei

Boris Boincean, dr. hab., prof. cerc., sef de catedră

Stanislav Stadnic, dr., conf. univ., sef-adjunct de catedră

Titularii catedrei

Vasile Şaragov, dr. hab., conf. univ.

Maria Nicorici, dr., conf. univ.

Vasile Buzdugan, dr., conf. univ.

Victor Capcelea, as. univ.

Ala Cuţulab, as.univ.

Ina Nazaria, as.univ.

Cadre didactice care activează prin cumul:

Valeriu Vozian, dr. conf. univ., cercet.
Oleg Buga, dr. hab., prof. univ.
Ion Boaghii, dr. conf. univ., cercet.
Petru Hropotinschi, dr.c onf. univ., cercet.
Alina Tăbîrţă, as.univ.

Galina Curecheru, as. univ.
Maria Boincean, as. univ.
Marin Cebotari, as.univ.
Marina Iluşca, as. univ.
Valentina Guțu, as. univ.

Personal auxiliar

Iraida Popovschi, laborant în învățământ, as. univ.

Mariana Oprea, laborant în învățământ, as. univ.

Claudia Grier, laborant în învățământ

 

Avram Alexandru, laborant în învățământ, as. univ.

 

Persoane care au contribuit la dezvoltarea catedrei

Ion Burcovschi , drd., lect. univ.

Livia Eșanu , drd., as. univ

Alina Pînzaru, as. univ.

Dolință Zinaida, as. univ. (cumul)