Pachetul de discipline optionale

Pachetul de discipline opţionale la componenta de orientare socio-umanistică

(Discipline socioumanistice I,II,III,IV)

nr./o

Denumirea disciplinei

Numărul de credite acordate

evaluare

2 credite

3 credite

4 credite

5 credite

1

Bazele statului şi dreptului

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(2P/3S)

examen

2

Civilizaţie şi cultură europeană

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

3

Civilizaţie şi cultură românească

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(2P/3S)

examen

4

Comunicare interculturală

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

5

Conflictologie

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(2P/3S)

examen

6

Construcţie europeană

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

7

Cultură şi civilizaţie universală

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

8

Culturologie

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

9

Etica şi conduita umană

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

10

Diplomaţie şi relaţii internaţionale

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

11

Dreptul familiei

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

12

Istoria  Europei

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

13

Logica

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

14

Managementul proiectelor

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

15

Mediul european de afaceri

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

16

Politici publice şi sociale

(1P/1S)

(1P/2S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

17

Politologia

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

18

Sociologia

(1P/1S)

(1P/2S)

(2P/2S)

(2P/3S)

examen

19

Sociologia educaţiei

(1P/1S)

(1P/2S)

(2P/2S)

 

examen

20

Sociologia migraţiei

(1P/1S)

(1P/2S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

21

Studiile Păcii şi soluţionarea conflictelor

(1P/1S)

(2P/1S)

(2P/2S)

(3P/2S)

examen

Notă:

  1. La învăţământul cu frecvenţă la zi se acordă pentru fiecare credit cîte 15 ore pentru contact direct şi 15 ore pentru lucrul individual
  2. La învăţămîntul cu frecvenţă redusă se acordă pentru fiecare credit cîte 6 ore pentru contact direct şi 24 ore pentru lucrul individual

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei din 17 februarie, 2015, proces verbal nr. 5.


Şeful Catedrei de Ştiinţe socioumane şi asistenţă socială,

dr. Lidia Pădureac