Clinica Juridică


I.P. „Clinica Juridică Universitară Bălţi” (CJU Bălţi) este acea entitate juridică care a reuşit să implice un număr considerabil de studenţi în activitatea de soluţionare a problemelor sociale din regiunea de nord a Republicii Moldova. Organizaţia vine să răspundă la necesităţile categoriilor defavorizate prin facilitarea accesului la justiţie şi promovarea metodelor moderne de instruire juridică universitară.

Scopul CJU Bălţi este de a oferi instruire avansată studenţilor de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ca parte componentă a programului de studiu “Instruire Clinică Juridică” prin metode de instruire moderne şi interactive şi de a oferi consultaţii calitative persoanelor care nu-şi pot permite serviciile unui avocat.

 

Implicarea studenţilor (voluntarilor) în activitățile Clinicii Juridice permite aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică. Pe lângă faptul că studenţii învaţă să aplice legile, aceştia mai învaţă să:

 • Intervieveze şi consulte în materie de drept beneficiarii ce aparţin diferitor categorii sociale;

 • Dezvolte şi consolideze abilităţile de comunicare, inclusive abilităţile de ascultare activă, comunicare verbală şi scrisă precum şi comunicare multiculturală;

 • Interpreteze sisteme nescrise de reguli ce influenţează sistemele dreptului;

 • Investigheze fapte şi să formuleze teorii persuazive de fapt;

 • Înţeleagă reguli etice şi să le aplice în situaţii concrete;

 • Analizeze modurile de funcţionare mai bună a justiţiei;

 • Intuiască impactul acţiunilor juridice asupra vieţilor clienţilor, alţi actori şi asupra societăţii;

 • Exploreze şi să testeze o varietate de roluri pe care avocaţii/juriştii şi-o pot asuma, inclusiv avocatul ca negociator, mediator, facilitator, persoană ce soluţionează conflicte, formator de opinie, avocat al poporului, etc.

 

Mai nou, din data de 1 martie 2016, studenții au posibilitatea de a testa cunoștințele în domeniul drepturilor consumatorilor în cadrul Centrului de Asistență a Consumatorului Nord, găzduit de Clinica Juridică Universitară. Studenții înscriși vor participa în următoarele activități:

 1. Instruirea în domeniul drepturilor consumatorului și siguranței alimentare;

 2. Informarea consumatorilor referitor la securitatea alimentară;

 3. Depistarea încălcărilor comise de către agenţii economici, care comercializează produse alimentare și nu respectă drepturile consumatorului și siguranța alimentară;

 4. Alte activități interactive prevăzute de proiect.

 

Ca rezultat, studenţii au posibilitatea inedită, unică şi gratuită de a transpune cunoştinţele teoretice în practică, chiar de pe băncile universităţii. Acest fapt, contribuie la formarea de specialişti calificaţi şi antrenaţi în spiritul civic și social.

 

Pentru mai multe informații puteți accesa pagina web a clinicii: www.clinicajuridica.md sau /și pagina pe Facebook: https://www.facebook.com/Clinica-Juridica-Universitara-116979825165749/?ref=hl 


Adresa noastră și datele de contact:

Str. Pușkin 38, în incinta Universității de Stat ”A. Russo”, corpul V, oficiul 511,

Telefon de contact: 023152476 și

Adresa de mail: clinicabalti(at)gmail.com

Pagina web: www.clinicajuridica.md

 

Bun venit la noi!

Echipa Clinicii Juridice Universitare