Consiliul facultății

Regulamentul Comisiei pentru imagine a Consiliului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale

Planul de activitate a Comisiei Metodice 

Plan de activitate al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calităţii 2017-2018Lista membrilor Consiliului Facultăţi de Drept şi Ştiinţe Sociale

2017-2018

Nume, prenume

Funcţia

Contacte

RUSU Vitalie

dr., conf. univ., Decan

russuvitalie@mail.ru 069728877

DĂNOI Ion

dr., lector univ., Prodecan

danoiion@gmail.com 068259317

JACOTA-DRAGAN Olga

drd. asist. univ., Prodecan, liderul comitetului sindical al corpului didactic,

olgajacota@gmail.com 069890070

PĂDUREAC Lidia

dr., conf. univ. şef, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

lidiapadureac@gmail.com 069655885

ODINOKAIA Ina

dr., conf. univ. Șef Catedră Drept privat

inegura@gmail.com  079288108

SPATARI Mariana

dr., lector sup. univ. Șef Catedra Drept public

spatarimariana@mail.ru  073900796

BOIŞTEANU Eduard

dr. hab., conf. univ.

Catedra de Drept privat

eduardus@inbox.ru 060064486

NEAGU Gheorghe

dr., conf. univ.

Catedra  de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

neagu.gheorghe@gmail.com 069224522

COJOCARU Igor

dr., conf. univ.

Catedra  de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

iiddcojocaru@gmail.com 069600981

PRIŢCAN Valentina

dr., conf. univ. ,

Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

valentina.pritcan@gmail.com 069322482

FAIGHER Anatolie

dr., lector univ., Catedra Drept public

faigher@rambler.ru 069779007

VRABIE Corneliu

dr., lector univ.,

Catedra de Drept privat

vrabie.cornel@yahoo.com 068070002

CAZACU Valentin

dr., lector univ.,

Catedra de Drept privat

vlcazacu@yahoo.com 079279002

CABAC Ghenadie

Dr. lector univ. Catedra  de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

gcabac@gmail.com 079008207

RUSU Vladimir

lect. univ.

Catedra de Drept public

vlrusu_usb@yahoo.com 079593596

CERNAUȚAN Mihail

student, anul IV

mihail.cernautan.95@mail.ru 078302906

GRECU Iulian

Student, anul II, liderul Comitetului Sindical al studenților

iuliangrecu1997@mail.ru 079158491

 

COLENCOVSCHI Daniela

Reprezentantul Decanatului studențesc, studentă, anul III

Colencovschid@mail.ru 061021057

BOTEZATU Denis

student, anul II

068776515


Lista membrilor Consiliului Facultăţi de Drept şi Ştiinţe Sociale 2016-2017 

Nume,prenume

Funcţia

Contacte

RUSU Vitalie

____________________

dr., conf. univ., Decan

russuvitalie@mail.ru

069728877

DĂNOI Ion

dr., lect. sup. univ., Prodecan

danoiion@gmail.com

068259317

CANȚER Nicoletta

lect. univ., Prodecan

ncanter@mail.ru

069084201

PĂDUREAC Lidia

dr., conf. univ. şef, Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

lpadureac@mail.ru

069655885

DEMCIUC Eduard

lect. univ., liderul comitetului sindical al corpului didactic

eduarddemciuc@gmail.com

068768777

GRECU Iulian

Student, anul I, liderul Comitetului Sindical al studenților

iuliangrecu1997@mail.ru

079158491

BOIŞTEANU Eduard

dr., conf. univ.

Catedra de Drept privat

eduardus@inbox.ru

060064486

NEAGU Gheorghe

dr., conf. univ.

Catedra  de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

neagu.gheorghe@gmail.com

069224522

PÎNZARI Veaceslav

dr., conf. univ.,

Catedra de Drept privat

v.m.pinzari@gmail.com 079478330

PRIŢCAN Valentina

dr., conf. univ. ,

Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

valentina.pritcan@gmail.com 069322482

BOCA Sergiu

dr., lect. superior univ.,

Catedra de Drept privat

sergiuboca@gmail.com 069855353

VRABIE Corneliu

dr., lect. univ.,

Catedra de Drept privat

vrabie.cornel@yahoo.com 068070002

RUSU Vladimir

lect. univ.

Catedra de Drept public

vlrusu_usb(at)yahoo.com 079593596

ODINOKAIA Ina

Șef Catedră Drept privat

inegura@gmail.com

079288108

CERNAUȚAN Mihail

student, anul III

mihail.cernautan.95@mail.ru 078302906

SPATARI Mariana

Șef Catedra Drept public

spatarimariana@mail.ru  073900796

FAIGHER Anatolie

Dr., lect. univ., Catedra Drept public

faigher@rambler.ru

069779007

COLENCOVSCHI Daniela

Reprezentantul Decanatului studențesc, studentă, anul II

Colencovski96@mail.ru 061021057

JACOTA-DRAGAN Olga

Asist. univ., catedra  de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială

olgajacota@gmail.com 069890070

GRĂDINARU Eugen

student, anul IV

068992311