Anunţuri

Anunţ 

Vineri, 22 decembrie, ora 11.00, sala 343

va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de profil

la specialitatea 622.01 – Literatura română. 


Se va discuta teza de doctor habilitat în filologie cu tema: 

ROMANUL GENERAȚIEI ´80: POETICA GENULUI 


Autor:  Maria Șleahtițchi, dr., conf. univ. 

Consultant ştiinţific: Alexandru Burlacu, prof. univ., dr. hab., cercetător ştiinţific principal, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. 

11.XII.2017

Conducerea Seminarului

 

 


Anunţ

Joi, 14 decembrie, ora 13.10, sala 343,

va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de profil

la specialitatea 622.01 – Literatura română.

Se va discuta teza de doctor habilitat în filologie cu tema:

IMAGINARUL EROTIC ÎN ROMANUL ROMÂNESC POSTBELIC.

Autor: Nina Corcinschi, dr., conf. univ., cercetător ştiinţific coordonator, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei.

Consultant ştiinţific: Alexandru Burlacu, prof. univ., dr. hab., cercetător ştiinţific principal, Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei. 

04.XII.2017

Conducerea Seminarului