Școala doctorală

METODOLOGIA INSTITUȚIONALĂ DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE PENTRU REPARTIZAREA GRANTURILOR DOCTORALE DE LA BUGETUL DE STAT

Regulament institutional de functionare a scolilor doctorale USARB 

Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului stiintific

În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat

Conținutul programelor de studii de doctorat

Curriculum școla doctorală

Ghid de redactare a tezelor de doctorat şi a rezumatului

Lista conducătorilor de doctorat

Rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de doctorat 

Regulamentul școlii doctorale Filologie 

Regulamentul de funcționare a Consiliului Științific

 

Bursa de excelență a Guvernului

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Doctorale pâă în data de 4 noiembrie 2017.

Fișa de evidență a studentului-doctorandUNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2017

 

CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2017-2018)

Turul II

         Concursul de admitere, Turul II, la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2017-2018, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

 

Activitatea

Perioada

Depunerea dosarelor

25 august 2017 – 30 august 2017

Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

5 septembrie 2017

 

LOCURI VACANTE

Programul de studii

Conducătorul de

doctorat

Proiectul științific

Forma de studii,

Buget

Zi

Frecvență redusă

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca

Frazeologisme cu caracter prohibitiv: o abordare din perspectiva culturologiei lingvistice

 

1

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Ala Sainenco

Contactele lingvistice și structurile asociative ale limbii

 

1

Total: 2

 

2


Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348

 

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE

            Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în baza unui dosar de aplicare al candidatului, care va include următoarele acte:

  1. Cererea de înscriere
  2. CV-ul candidatului
  3. Scrisoare de motivare care va cuprinde tema pentru care optează candidatul (vezi lista proiectelor științifice) și o schiță de plan de cercetare pentru teza de doctorat (maximum 1 pagină)
  4. Diploma de studii superioare și suplimentul cu notele obținute (plus copiile legalizate la notar)
  5. Două scrisori de recomandare de la profesori care cunosc candidatul dint-un context educațional și academic
  6. Dovada cunoașterii unei limbi moderne de circulație internațională
  7. Numele profesorului ales în calitate de conducător științific
  8. 3 fotografii format 3x4


GRANTURI SCOASE LA CONCURS


Programul de studii

Conducătorul de doctorat

Proiectul științific

Forma de studii,

Buget

Zi

Frecvență redusă

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Nicolae Leahu

Exprimarea stărilor de înstrăinare în poezia românească

 

1

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Gheorghe Popa

Componentul simbolic

 în semantica frazeologismelor românești

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Şleahtiţchi

Diversitate de gen în proza scriitorilor șaptezeciști

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Şleahtiţchi

Simbioze poetice și cinematografice în creația lui Emil Loteanu

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Abramciuc

Funcțiile naratorului în proza pașoptistă

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Abramciuc

Călătoria ca aventură inițiatică în proza românească din perioada 1830-1860

 

1

Literatură română

Specialitatea: 622.01

Diana Vrabie

Imaginea rusului și a Rusiei în proza contemporană din Basarabia

 

1

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca

Frazeologisme cu caracter prohibitiv: o abordare din perspectiva culturologiei lingvistice

 

1

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca

„Geografia mentală” la români

1

 

Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Ala Sainenco

Contactele lingvistice și structurile asociative ale limbii

 

1

Total: 10

1

9